Kari Elida Eriksen

Stipendiat Norges fiskerihøgskole
Flag icon Flag icon

Geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi, geografi, planlegging og offentlige uterom

 Undervisning

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

 

Utvikling av fag
Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen, med ansvar for utvikling av labøvelser i nettbasert etter- og videreutdanningskurs i GIS (GEO620).

Stipendiat i geografiske informasjonssystemer (GIS)

 • Rusten, Grete; Eriksen, Kari Elida; Grimsrud, Gro Marit. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen. (fulltekst) (omtale) 2019 ISBN 978-82-691593-1-8.
 • Eriksen, Kari Elida; Rusten, Grete. Kompetanseprosjektet for Nordhordland. Kva no-møte (omtale) 2019-02-04 - 2019.
 • Eriksen, Kari Elida. "I Need Some Space!" - Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space. (fulltekst) 2017.
 • Rusten, Grete; Eriksen, Kari Elida; Grimsrud, Gro Marit. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen. (fulltekst) (omtale) 2019 ISBN 978-82-691593-1-8.

 • Eriksen, Kari Elida; Rusten, Grete. Kompetanseprosjektet for Nordhordland. Kva no-møte (omtale) 2019-02-04 - 2019.

 • Eriksen, Kari Elida. "I Need Some Space!" - Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space. (fulltekst) 2017.

 • Rusten, Grete; Eriksen, Kari Elida; Grimsrud, Gro Marit. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen. (fulltekst) (omtale) 2019 ISBN 978-82-691593-1-8.

 • Eriksen, Kari Elida; Rusten, Grete. Kompetanseprosjektet for Nordhordland. Kva no-møte (omtale) 2019-02-04 - 2019.

 • Eriksen, Kari Elida. "I Need Some Space!" - Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space. (fulltekst) 2017.

 • Publisert materiale

   

  Faglige presentasjoner og workshops

  [Loading...]