Bilde av Holm, Inger Marie
Bilde av Holm, Inger Marie
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) inger.m.holm@uit.no +47 99 62 94 41

Inger Marie Holm


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Føsteamanusenis med doktorgrad i sosiologi i Forskningsgruppen Kunnskapsbasert praksis 

Jurist

Leder for Samarbeidsnettverket  CYPRO - The Coordinated Youth Project


 • Inger Marie Holm, Ioanna Dallari Jacobsen, Anette Iren Langås Larsen :
  Samtykke fra mindreårige. Implikasjoner rundt barns samtykke til informasjonsdeling i tverretatlig samarbeid.
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 19. desember 2023 ARKIV / DOI
 • Inger Marie Holm, Ioanna Dallari Jacobsen :
  Politiavhør av mistenkte barn under 15 år
  Tidsskrift for strafferett 2023 ARKIV / DOI
 • Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm, Paolo Zanaboni :
  General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Andrius Budrionis, Karianne Fredenfeldt Lind, Inger Marie Holm, Omid Saadatfard, Rune Pedersen :
  Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway
  International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Ioanna Dallari Jacobsen, Jon Petter Rui :
  Politiavhør av mistenkte barn under 15 år
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Jan Sølve Sato Nordengen, Inger Marie Holm :
  Straff er ikke løsningen for unge som begår kriminalitet – vi må smakke om forebygging
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2023
 • Anette Iren Langås Larsen, Inger Marie Holm :
  The network of multidisciplinary professionals in Tromsø municipality and the mentorprogram for youth, focusing on prevention outsiderness - Are the services culturally equipped for children with a Sami or multicultural background?
  2023
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Frivilligheten sitt forebyggende arbeid mot utenforskap blant barn og unge, herunder frivillighetens arbeid i en samisk kontekst.
  2023
 • Inger Marie Holm :
  Flerkulturell kommunikasjon - en entroduksjon
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Flerkulturell kommunikasjon: 7 tips til kommunikasjon
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Kulturtolking
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Tolkning, kommunikasjon og forankring i tolkeloven
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Barnekonvensjonen. Et sentralt rettsgrunnlag for vern av barn og framiler i risiko.
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Den gode samtalen. Kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy med barn.
  2022
 • Inger Marie Holm, Charlotte Reedtz :
  Fagsamtale med professor Charlotte Reedtz om kulturell formulering (kulturell analyse).
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Radiointervju NRK Morransending fra NRK Troms om følgeforskning på U16 og mentorordningen i Tromsø kommune; Et tiltak for utsatt ungdom.
  10. november 2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Vil eksportere U16 fra Tromsø: – Ble imponert og rørt I Tromsø er utenforskap og trøbbel blant unge møtt på en helt egen måte. Kunnskapsminister Tonje Brenna tror erfaringene kan inspirere over hele landet.
  24. januar 2022 DATA / PROSJEKT / SAMMENDRAG
 • Inger Marie Holm :
  Ungdomskriminalitet. En teoretisk inngang med empirisk fokus på Troms politidistrikt.
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen, Unn-Doris K. Bæck :
  U16 sin mentorordning i Tromsø kommune vekker forskningsinteresse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 17. juli 2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Forskningspresentasjon for Kunnskapsminister Tonje Brenna om forskningsprosjektet CYPRO (The Coordinated Youth Project). Tema: Forebygging av ungdomskriminalitet og rus
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Hva kan forskning på forebygging tilby kommunene?
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju i avisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet.
  iFinnmark 09. mai 2021
 • Inger Marie Holm :
  The Coordinated Youth Project (CYPRO).Et eksempel på et tverretatlig samarbeidsprosjekt om forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju i nettavisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet: Gjengitt i Nordlys
  Nordlys 09. mai 2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju TV2-nyhetene om eldre og teknologi relatert til forebygging av ensomhet blant eldre.
  11. april 2021
 • Inger Marie Holm, Arja Mubanga-Bjørn, Bjarne Woll, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus, Anne Charlotte Kvande-Hemmingsen :
  De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen
  Nordlys 2021
 • Inger Marie Holm, arja mubanga-bjørn, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus :
  Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom
  UiT Helseblogg 17. mars 2021
 • Inger Marie Holm :
  Om etableringen av forsknings- og samarbeidsnettverket The Coordinated Youth Project (CYPRO)
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Radiointervju (direktesending):Hvordan kan utenforskap blant unge forebygges?
  26. oktober 2021
 • Inger Marie Holm :
  Juristmangelen i kommunene kan gå ut over rettssikkerheten
  Rett24.no 24. august 2020
 • Rita Sørly, Inger Marie Holm, Johanna Laue :
  Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet
  Forskning.no 03. september 2020
 • Inger Marie Holm :
  «Lytt til Kongen! Å unngå å utnytte mer areal enn naturen tåler er ikke å hindre næringsutvikling, men å tenke næring på nye måter» https://www.an.no/debatt/lytt-til-kongen/o/5-4-1154039#am-commentArea
  2020
 • Johanna Laue, Rita Sørly, Inger Marie Holm :
  Flyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet - Velferd
  Velferd.no 2020
 • Andrius Budrionis, Karianne Fredenfeldt Lind, Inger Marie Holm, Omid Saadatfard, Rune Pedersen :
  Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold :
  Responstjenester for trygghetsskapende teknologier
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt – et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre.
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm :
  «Hatytringer mot samer. Domfellelse, en samfunnsmessig nødvendighet» av Holm IM: https://www.an.no/debatt/salten-tingrett/krim/hatytringer-mot-samer-domfellelse-en-samfunnsmessig-nodvendighet/o/5-4-945811?fbclid=IwAR3NX7E4UAbiduYkt72rrnjQAlzW3BegURM19MBKWkff5rVAQz3yiisjf9c
  2019
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt - et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm :
  Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi sammen med pensjonist Bitten Barman-Jenssen
  28. august 2018
 • Inger Marie Holm :
  NRK P2/Nyhetsmorgen (direktesending 14.09.18) Forskningskommentator på NRK sin ungdomsserie «17», som handler om en ung gutts frykt for å bli sendt på koranskole til Somalia: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen (1.07.15 ut i sendinga) av Holm IM.
  14. september 2018
 • Inger Marie Holm :
  Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen. Nyhetssak om forskningsresultater fra prosjektet "Sosial digital kontakt": https://ehealthresearch.no/nyheter/2018/eldre-og-teknologi-a-fa-hjelp-fra-familien-er-ofte-ikke-den-beste-losningen
  04. oktober 2018
 • Inger Marie Holm, Mawlid Abdi :
  «Koranskole – hvorfor det?» (Holm IM, Abdi M): https://dagens.klassekampen.no/2018-08-17/kronikk
  2018
 • Inger Marie Holm :
  Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi. Med Holm IM, Barman-Jenssen B: https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO13014718/28-08-2018#t=41m20.72s (start 09.44)
  28. august 2018
 • Inger Marie Holm :
  Hjemme hos-kurs kan få eldre på sosiale medier
  27. august 2018 FULLTEKST
 • Anne G. Ekeland, Line Helen Linstad, Inger Marie Holm :
  Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health
  International Journal of Technology Assessment in Health Care 2018 DOI
 • Inger Marie Holm :
  Sosial digital kontakt - mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2018
 • Kristian Nicolaisen, Inger Marie Holm, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Ulriksen, Halgeir Holthe m.fl.:
  Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger
  2018 FULLTEKST
 • Anne G. Ekeland, Inger Marie Holm, Line Helen Linstad :
  Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts
  2018
 • Line Helen Linstad, Inger Marie Holm, Anne G. Ekeland :
  Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Forebygging mot utenforskap, rus og kriminalitetsutvikling i ungdomsbefolkningen
  • Tverretatlig samarbeid i offentlig sektor
  • Implementering av innovative løsninger i komplekse felt, særlig knyttet til forebygging av utenforskap blant barn og unge.
  • Forskning  på juridiske tema og lovtolkning, herunder relatert til tverretatlig samarbeid i barn- og ungefeltet
  • Flerkulturell kommunikasjon og kultursensitivitet.
  • e-helse og digitalisering i tjenester og undervisning

  Undervisning

  Følgende digitale videoforelesninger på temaet flerkulturell kommunikasjons og kultursensitivitet i offentlige tjeneste ble ferdigstilt i 2023:  

  1.  «7 tips til kommunikasjon mellom tjenesteytere i offentlig sektor og flyktninger og nyankomne innvandrere» får du praktiske og kunnskapsbaserte tips til kommunikasjon mellom deg som utøver tjenester og flyktninger eller nyankomne innvandrere.
  2. «Tolkeloven» gir deg kunnskap om kommunikasjon gjennom tolk etter den nye tolkeloven, som trådte i kraft den 1. januar 2022.  Hvordan tolking skal gjennomføres for å være i henhold til loven er også tema.
  3. «Kulturtolk» drøftes kulturtolk som begrep og konsept. Rollen som kulturtolk, og mulighetene som finnes for å anvende kulturtolker i offentlige tjenester drøftes og eksemplifiseres.
  4. Digital fagsamtale der professor i psykologi, Charlotte Reedtz snakker om kulturell formulering eller kulturell analyse. Dette er noe annet enn kulturtolking, og en del av verktøykassa som sakkyndige psykologer og andre i praksisfeltet med barn og unge benytter. ¨

  Gratis tilgang til undervisningen kan fås på forespørsel til RKBU ved å klikke på følgende lenke: Flerkulturell kommunikasjon og kultursensitivitet i offentlige tjenester

  *****

  I samarbeidsnettverket CYPRO | UiT, et dugnadsbasert nettverk for og med forebyggende tjenester i barn- og ungebefolkningen, inngår et bredt spekter av faglig formidling innenfor paraplyen "forebygging av utenforskap blant barn og unge. På nettsiden ligger lett tilj\gjengelig faglige innlegg og lenker til nyttige verktøy. 

   

   

   

   
  CV

  Utdanning:

  Master i rettsvitenskap, Universitetetet i Tromsø, desember 2022.
  Tittel på avhandling: Politiavhør av mistenkte barn under 15 år.
   
  Sertifisering Prince2 Project Management, PeopleCert, nov 2018
   
  Pedagogisk mappe, Universitetet i Tromsø, mai 2013.
   
  Doktorgrad i sosiologi: Universitetet i Tromsø,  des 2011
  Tittel på avhandling: Somaliere og norsk skole. En studie av somaliere i Norge med særlig fokus på relasjoner mellom lærere og foreldre.  
   
  Hovedfag i planlegging og lokalsamfunnsforskning: Universitetet i Tromsø, 1998

  Tittel på hovedoppgave: ”Krisa tok ikke knekken på oss". En studieav en mestringsprosess i Hasvik kommune. Fokus på hvordan en kystkommune i Finnmark håndterte fiskerikrisen som rammet kommunen i 1989-90.

  Cand mag i samfunnsvitenskap: Universitetet i Tromsø 1990 – 1994:
  Pedagogikk grunnfag
  Sosialpolitikk
  Sosiologi
  Jus 1. avdeling (grunnfag)
   
   

  Arbeidserfaring:

  2019-2020: Flerkildeanalytiker Troms politidistrikt, Seksjon for etterretning og forebygging

  2016-2019: Forsker/seniorrådgiver Nasjonalt senter for e-helseforskning

  2012 - 2016: Studieleder/førsteamanuensis v/Institutt for helse- og omsorgsfag, Univ. i Tromsø (UiT)

  2011-2012: Nestleder/seniorrådgiver v/ Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2011 (mai-nov): Seksjonsleder (eng.)  Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2010-2011: Administrativ leder (20%) v/ Hemmatologisk forskningsgruppe, UNN

  2009-2010: Nestleder/rådgiver v/Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2007-2008: Forsker v/Norut as, Tromsø

  2004-2008; Ph.d.-stipendiat/forsker v Norut as, Tromsø

  2003-2004: Kontorsjef v/Institutt for religionsvitenskap, UiT

  1999-2003: Førstekonsulent, Institutt for religionsvitenskap og inst. for sosialantropologi, UiT

  1999: Kontorleder, medisinsk genetisk avdeling, UNN

  For fullstendig og faglig CV, se vedlegg øverst i høyremenyen