Bilde av Holm, Inger Marie
Bilde av Holm, Inger Marie
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) inger.m.holm@uit.no +47 99 62 94 41 Tromsø

Holm, Inger Marie


Førsteamanuensis i forskningsgruppen for barne- og familievern

Stillingsbeskrivelse

Stillingen inkluderer forskning, undervisning, veiledning og utviklingsarbeid samt drive fram nye prosjekter i nær samhandling med barne- og familievernsfeltet.

En hovedmålsetting i forskningsgruppen  barne- og familievern er å bidra til vurdering og utvikling av forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for disse fagfeltene. Brukermedvirkning og kulturperspektiver i tjenester for barn og unge står sterkt i forskningsgruppen. 

 


 • Andrius Budrionis, Karianne Fredenfeldt Lind, Inger Marie Holm, Omid Saadatfard, Rune Pedersen :
  Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway
  International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 FULLTEKST
 • Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm, Paolo Zanaboni :
  General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Inger Marie Holm, Ioanna Dallari Jacobsen, Jon Petter Rui :
  Politiavhør av mistenkte barn under 15 år
  2023
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Vil eksportere U16 fra Tromsø: – Ble imponert og rørt I Tromsø er utenforskap og trøbbel blant unge møtt på en helt egen måte. Kunnskapsminister Tonje Brenna tror erfaringene kan inspirere over hele landet.
  24. januar 2022 DATA / PROSJEKT / SAMMENDRAG
 • Inger Marie Holm :
  Flerkulturell kommunikasjon - en entroduksjon
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Flerkulturell kommunikasjon: 7 tips til kommunikasjon
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Kulturtolking
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Tolkning, kommunikasjon og forankring i tolkeloven
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Barnekonvensjonen. Et sentralt rettsgrunnlag for vern av barn og framiler i risiko.
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Ungdomskriminalitet. En teoretisk inngang med empirisk fokus på Troms politidistrikt.
  2022
 • Inger Marie Holm :
  Den gode samtalen. Kommunikasjon og kommunikasjonsverktøy med barn.
  2022
 • Inger Marie Holm, Charlotte Reedtz :
  Fagsamtale med professor Charlotte Reedtz om kulturell formulering (kulturell analyse).
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen, Unn-Doris K. Bæck :
  U16 sin mentorordning i Tromsø kommune vekker forskningsinteresse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 17. juli 2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Forskningspresentasjon for Kunnskapsminister Tonje Brenna om forskningsprosjektet CYPRO (The Coordinated Youth Project). Tema: Forebygging av ungdomskriminalitet og rus
  2022
 • Inger Marie Holm, Anette Iren Langås Larsen :
  Radiointervju NRK Morransending fra NRK Troms om følgeforskning på U16 og mentorordningen i Tromsø kommune; Et tiltak for utsatt ungdom.
  10. november 2022
 • Inger Marie Holm :
  Intervju i avisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet.
  iFinnmark 09. mai 2021
 • Inger Marie Holm :
  The Coordinated Youth Project (CYPRO).Et eksempel på et tverretatlig samarbeidsprosjekt om forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju i nettavisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet: Gjengitt i Nordlys
  Nordlys 09. mai 2021
 • Inger Marie Holm, arja mubanga-bjørn, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus :
  Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom
  UiT Helseblogg 17. mars 2021
 • Inger Marie Holm :
  Intervju TV2-nyhetene om eldre og teknologi relatert til forebygging av ensomhet blant eldre.
  11. april 2021
 • Inger Marie Holm, Arja Mubanga-Bjørn, Bjarne Woll, Unn-Doris K. Bæck, Merete Saus, Anne Charlotte Kvande-Hemmingsen :
  De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen
  Nordlys 2021
 • Inger Marie Holm :
  Om etableringen av forsknings- og samarbeidsnettverket The Coordinated Youth Project (CYPRO)
  2021
 • Inger Marie Holm :
  Radiointervju (direktesending):Hvordan kan utenforskap blant unge forebygges?
  26. oktober 2021
 • Inger Marie Holm :
  Hva kan forskning på forebygging tilby kommunene?
  2021
 • Johanna Laue, Rita Sørly, Inger Marie Holm :
  Flyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet - Velferd
  Velferd.no 2020
 • Inger Marie Holm :
  Juristmangelen i kommunene kan gå ut over rettssikkerheten
  Rett24.no 24. august 2020
 • Rita Sørly, Inger Marie Holm, Johanna Laue :
  Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet
  Forskning.no 03. september 2020
 • Inger Marie Holm :
  «Lytt til Kongen! Å unngå å utnytte mer areal enn naturen tåler er ikke å hindre næringsutvikling, men å tenke næring på nye måter» https://www.an.no/debatt/lytt-til-kongen/o/5-4-1154039#am-commentArea
  2020
 • Inger Marie Holm, Eli Kristiansen, Gunn-Hilde Rotvold :
  Responstjenester for trygghetsskapende teknologier
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt – et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre.
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm :
  «Hatytringer mot samer. Domfellelse, en samfunnsmessig nødvendighet» av Holm IM: https://www.an.no/debatt/salten-tingrett/krim/hatytringer-mot-samer-domfellelse-en-samfunnsmessig-nodvendighet/o/5-4-945811?fbclid=IwAR3NX7E4UAbiduYkt72rrnjQAlzW3BegURM19MBKWkff5rVAQz3yiisjf9c
  2019
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt - et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2019 FULLTEKST
 • Andrius Budrionis, Karianne Fredenfeldt Lind, Inger Marie Holm, Omid Saadatfard, Rune Pedersen :
  Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway
  2019 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm :
  Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi sammen med pensjonist Bitten Barman-Jenssen
  28. august 2018
 • Inger Marie Holm :
  NRK P2/Nyhetsmorgen (direktesending 14.09.18) Forskningskommentator på NRK sin ungdomsserie «17», som handler om en ung gutts frykt for å bli sendt på koranskole til Somalia: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen (1.07.15 ut i sendinga) av Holm IM.
  14. september 2018
 • Inger Marie Holm :
  Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen. Nyhetssak om forskningsresultater fra prosjektet "Sosial digital kontakt": https://ehealthresearch.no/nyheter/2018/eldre-og-teknologi-a-fa-hjelp-fra-familien-er-ofte-ikke-den-beste-losningen
  04. oktober 2018
 • Inger Marie Holm, Mawlid Abdi :
  «Koranskole – hvorfor det?» (Holm IM, Abdi M): https://dagens.klassekampen.no/2018-08-17/kronikk
  2018
 • Inger Marie Holm :
  Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi. Med Holm IM, Barman-Jenssen B: https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO13014718/28-08-2018#t=41m20.72s (start 09.44)
  28. august 2018
 • Inger Marie Holm :
  Hjemme hos-kurs kan få eldre på sosiale medier
  27. august 2018 FULLTEKST
 • Anne G. Ekeland, Line Helen Linstad, Inger Marie Holm :
  Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health
  International Journal of Technology Assessment in Health Care 2018 DOI
 • Inger Marie Holm :
  Sosial digital kontakt - mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2018
 • Kristian Nicolaisen, Inger Marie Holm, Line Silsand, Gunn-Hilde Rotvold, Gro-Hilde Ulriksen, Halgeir Holthe m.fl.:
  Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger
  2018 FULLTEKST
 • Anne G. Ekeland, Inger Marie Holm, Line Helen Linstad :
  Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts
  2018
 • Line Helen Linstad, Inger Marie Holm, Anne G. Ekeland :
  Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  Forny resept—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund, Paolo Zanaboni :
  E-konsultasjon—fastlegens erfaringer
  2018
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen
  27. august 2018 FULLTEKST
 • Inger Marie Holm, Asbjørn Johansen Fagerlund :
  Sosial digital kontakt - Mobilisering mot ensomhet blant eldre
  2018 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barn og unges psykiske helse, forebygging mot rus og kriminalitet i ungdomsfeltet, barn og unge i slektsfosterhjem, barn og unge i diaspora, relasjoner og kommunikasjon mellom innvandrerforeldre og norsk skole, forebygging mot ensomhet i befolkningen gjennom bruk av teknologi.  Medlem i prosjekt


  CV

  Utdanning:

  Pedagogisk mappe, Universitetet i Tromsø, mai 2013.
   
  Doktorgrad i sosiologi: Universitetet i Tromsø,  des 2011
  Tittel på avhandling: Somaliere og norsk skole. En studie av somaliere i Norge med særlig fokus på relasjoner mellom lærere og foreldre.  
   
  Hovedfag i planlegging og lokalsamfunnsforskning: Universitetet i Tromsø, 1998

  Tittel på hovedoppgave: ”Krisa tok ikke knekken på oss". En studieav en mestringsprosess i Hasvik kommune. Fokus på hvordan en kystkommune i Finnmark håndterte fiskerikrisen som rammet kommunen i 1989-90.

  Cand mag i samfunnsvitenskap: Universitetet i Tromsø 1990 – 1994:
  Pedagogikk grunnfag
  Sosialpolitikk
  Sosiologi
  Jus 1. avdeling (grunnfag)
   
  Nyere utdanning:
   
  Master rettsvitenskap (jus). Kull 2018 (til 2023)
   
  Sertifisering Prince2 Project Management, PeopleCert, nov 2018

   

  Arbeidserfaring:

  2019-2020: Flerkildeanalytiker Troms politidistrikt, Seksjon for etterretning og forebygging

  2016-2019: Forsker/seniorrådgiver Nasjonalt senter for e-helseforskning

  2012 - 2016: Studieleder/førsteamanuensis v/Institutt for helse- og omsorgsfag, Univ. i Tromsø (UiT)

  2011-2012: Nestleder/seniorrådgiver v/ Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2011 (mai-nov): Seksjonsleder (eng.)  Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2010-2011: Administrativ leder (20%) v/ Hemmatologisk forskningsgruppe, UNN

  2009-2010: Nestleder/rådgiver v/Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2007-2008: Forsker v/Norut as, Tromsø

  2004-2008; Ph.d.-stipendiat/forsker v Norut as, Tromsø

  2003-2004: Kontorsjef v/Institutt for religionsvitenskap, UiT

  1999-2003: Førstekonsulent, Institutt for religionsvitenskap og inst. for sosialantropologi, UiT

  1999: Kontorleder, medisinsk genetisk avdeling, UNN

  For fullstendig og faglig CV, se vedlegg øverst i høyremenyen