IMH141015.jpg
IMH141015.jpg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) inger.m.holm@uit.no +47 99 62 94 41 Tromsø

Holm, Inger Marie


Førsteamanuensis i forskningsgruppen for barne- og familievern

Stillingsbeskrivelse

Stillingen inkluderer forskning, undervisning, veiledning og utviklingsarbeid samt drive fram nye prosjekter i nær samhandling med barne- og familievernsfeltet.

En hovedmålsetting i forskningsgruppen  barne- og familievern er å bidra til vurdering og utvikling av forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for disse fagfeltene. Brukermedvirkning og kulturperspektiver i tjenester for barn og unge står sterkt i forskningsgruppen. 

 


 • Fagerlund, Asbjørn Johansen; Holm, Inger Marie; Zanaboni, Paolo. General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study. BMJ Open 2019; Volum 9 (5). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2018-028251.
 • Budrionis, Andrius; Lind, Karianne Fredenfeldt; Holm, Inger Marie; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway. (fulltekst) International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2019 (11) ISBN 978-1-61208-688-0. ISSN 2308-4359.s 85 - 89.
 • Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Andreassen, Hege. The characteristic flux of the e-health definition. (fulltekst) IADIS Press 2017 ISBN 978-989-8533-65-4.s 166 - 170.
 • Holm, Inger Marie. Utdanningssystemet - et symbolsk felt. Barn 2013. ISSN 0800-1669.s 105 - 120.s doi: 10.5324/barn.v31i4.3752.
 • Holm, Inger Marie. The Coordinated Youth Project (CYPRO).Et eksempel på et tverretatlig samarbeidsprosjekt om forebygging av ungdomskriminalitet og rusutvikling. Nettverkssamling BTS/BTI-kommunene 2021-05-18 - 2021-05-18 2021.
 • Holm, Inger Marie; Mubanga-Bjørn, Arja; Woll, Bjarne; Bæck, Unn-Doris K.; Saus, Merete; Kvande-Hemmingsen, Anne Charlotte. De unges egne stemmer må bli hørt i arbeidet med rusreformen. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Holm, Inger Marie; mubanga-bjørn, arja; Bæck, Unn-Doris K.; Saus, Merete. Vi må bli flinkere til å inkludere ungdom. UiT Helseblogg 2021.
 • Holm, Inger Marie. Intervju i nettavisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet: Gjengitt i Nordlys. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Holm, Inger Marie. Intervju i avisa iFinnmark om finnmarkinger har færre tilståelsesdommer enn resten av landet.. iFinnmark 2021.
 • Holm, Inger Marie. Intervju TV2-nyhetene om eldre og teknologi relatert til forebygging av ensomhet blant eldre.. 2021.
 • Holm, Inger Marie. Juristmangelen i kommunene kan gå ut over rettssikkerheten. Rett24.no 2020.
 • Holm, Inger Marie. «Lytt til Kongen! Å unngå å utnytte mer areal enn naturen tåler er ikke å hindre næringsutvikling, men å tenke næring på nye måter» https://www.an.no/debatt/lytt-til-kongen/o/5-4-1154039#am-commentArea. Kronikk "Nordlands trompet" i papirutgaven av Avisa Nordland 2020-02-25 - 2020-02-25 2020.
 • Laue, Johanna; Sørly, Rita; Holm, Inger Marie. Flyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet - Velferd. Velferd.no 2020.
 • Sørly, Rita; Holm, Inger Marie; Laue, Johanna. Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet. Forskning.no 2020. ISSN 1891-635X.
 • Holm, Inger Marie. «Hatytringer mot samer. Domfellelse, en samfunnsmessig nødvendighet» av Holm IM: https://www.an.no/debatt/salten-tingrett/krim/hatytringer-mot-samer-domfellelse-en-samfunnsmessig-nodvendighet/o/5-4-945811?fbclid=IwAR3NX7E4UAbiduYkt72rrnjQAlzW3BegURM19MBKWkff5rVAQz3yiisjf9c. Kronikk "Nordlands trompet" papirutgaven Avisa Nordland 2019-01-26 - 2019-01-26 2019.
 • Budrionis, Andrius; Lind, Karianne Fredenfeldt; Holm, Inger Marie; Saadatfard, Omid; Pedersen, Rune. Establishing Baseline in the Status of E-health Research in Norway. eTELEMED 2019, The Eleventh International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (fulltekst) 2019-02-24 - 2019-02-28 2019.
 • Holm, Inger Marie; Kristiansen, Eli; Rotvold, Gunn-Hilde. Responstjenester for trygghetsskapende teknologier. (fulltekst) 2019 (03-2019) ISBN 978-82-8242-092-1. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Sosial digital kontakt - et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre. (fulltekst) 2019 (02-2019) ISBN 978-82-8242-091-4. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Sosial digital kontakt – et år etter. Mobilisering mot ensomhet blant eldre.. (fulltekst) 2019.
 • Holm, Inger Marie; Abdi, Mawlid. «Koranskole – hvorfor det?» (Holm IM, Abdi M): https://dagens.klassekampen.no/2018-08-17/kronikk. Kronikk i Klassekampen 2018-08-17 - 2018-08-17 2018.
 • Holm, Inger Marie. Sosial digital kontakt - mobilisering mot ensomhet blant eldre. LEV VEL 2018 2018-03-20 - 2018-03-20 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Sosial digital kontakt - Mobilisering mot ensomhet blant eldre. (fulltekst) 2018 (02-2018) ISBN 978-82-8242-084-6. ISSN 2535-2571.
 • Linstad, Line Helen; Holm, Inger Marie; Ekeland, Anne G.. Governance and Leadership in Electronic Health Record Implementation: A Knowledge Summary. MIE2018 2018-04-24 - 2018-04-26 2018.
 • Ekeland, Anne G.; Holm, Inger Marie; Linstad, Line Helen. Value-based Governance of E-Health in National and Regional Contexts. Health Technology Assessment International 2018 2018-06-01 - 2018-06-05 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. Elektronisk timebestilling—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. Forny resept—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. E-konsultasjon—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Zanaboni, Paolo. Kontakt legekontoret—fastlegens erfaringer. 2018.
 • Holm, Inger Marie; Fagerlund, Asbjørn Johansen. Eldre og teknologi: Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen. (fulltekst) 2018.
 • Holm, Inger Marie. Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi sammen med pensjonist Bitten Barman-Jenssen. 2018.
 • Nicolaisen, Kristian; Holm, Inger Marie; Silsand, Line; Rotvold, Gunn-Hilde; Ulriksen, Gro-Hilde; Holthe, Halgeir; Ekeland, Anne G.; Kristiansen, Eli; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune. Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger. (fulltekst) 2018 (05-2018) ISBN 978-82-8242-087-7. ISSN 2535-2571.
 • Ekeland, Anne G.; Linstad, Line Helen; Holm, Inger Marie. Assessing Values In National And Regional Governance Of E-health. International Journal of Technology Assessment in Health Care 2018. ISSN 0266-4623.s doi: 10.1017/S0266462318002118.
 • Holm, Inger Marie. Hjemme hos-kurs kan få eldre på sosiale medier. (fulltekst) 2018.
 • Holm, Inger Marie. Å få hjelp fra familien er ofte ikke den beste løsningen. Nyhetssak om forskningsresultater fra prosjektet "Sosial digital kontakt": https://ehealthresearch.no/nyheter/2018/eldre-og-teknologi-a-fa-hjelp-fra-familien-er-ofte-ikke-den-beste-losningen. 2018.
 • Holm, Inger Marie. NRK P2/Nyhetsmorgen (direktesending 14.09.18) Forskningskommentator på NRK sin ungdomsserie «17», som handler om en ung gutts frykt for å bli sendt på koranskole til Somalia: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen (1.07.15 ut i sendinga) av Holm IM.. 2018.
 • Holm, Inger Marie. Samtale om utfordringene eldre kan ha med teknologi. Med Holm IM, Barman-Jenssen B: https://radio.nrk.no/serie/holm/DMTO13014718/28-08-2018#t=41m20.72s (start 09.44). 2018.
 • Pedersen, Rune; Ekeland, Anne G.; Nicolaisen, Kristian; Rotvold, Gunn-Hilde; Holm, Inger Marie; Holthe, Halgeir; Kristiansen, Eli; Bellika, Johan Gustav. Effektmål for implementeringen av Helseplattformen, en pre-post studie. Søkekonferanse Helseplattformen 2017-05-11 - 2017-05-11 2017.
 • Holm, Inger Marie; Rotvold, Gunn-Hilde; Nicolaisen, Kristian. Drivere og trender i e-helsefeltet - Analyse og kunnskapsformidling. (fulltekst) 2017 (04-2017). ISSN 2535-2571.
 • Kjøterøe, Jane; Myrbakk, Vemund Nordnes; Holm, Inger Marie; Goll, Charlotte Bjørnskov; Bønes, Erlend; Stensland, Geir Øyvind. Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi - MasterMind Norge. (fulltekst) 2017 (13-2017) ISBN 978-82-8242-082-2. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie; Fause, Åshild; Furu, Rigmor. MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til. (omtale) 2017 ISBN 978-82-91308-59-3.s 69 - 77.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Holm, Inger Marie; Paulgaard, Gry; Smith-Simonsen, Christine; Soleim, Marianne Neerland; Mæhle, Silje. Vårt felles ansvar - UiTs akademiske dugnad for integrering av migranter og flyktninger.. 2017.
 • Andreassen, Hege; Rotvold, Gunn-Hilde; Linstad, Line Helen; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Zanaboni, Paolo. Konsept for nasjonal e-helsemonitor. (fulltekst) 2016 (10-2016) ISBN 978-82-8242-068-6. ISSN 2535-2571.
 • Andreassen, Hege Kristin; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Sørensen, Tove. Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge. (fulltekst) 2016 (01-2016) ISBN 978-82-8242-060-0. ISSN 2535-2571.
 • Holm, Inger Marie. "Sykepleie går aMOOC". Et fleksibelt studietilbud i sykepleiens tradisjon og historie". Nord-Norges utdanningskonferanse 2015-11-04 - 2015-11-05 2015.
 • Holm, Inger Marie. «Kommunikasjon med pasient og pårørende med særlig fokus på minoritetsperspektivet». Faglig foredrag på Nordlandssykehuset, kirurgisk ortopedisk klinikk. Fagseminar 2013-02-10 - 2013-02-10 2013.
 • Holm, Inger Marie. Key note: "Somaliske familier i Norge - muligheter og utfordringer". Nasjonal konferanse om somaliere i Norge 2012-06-20 - 2012-06-20 2012.
 • Holm, Inger Marie. «Skryt til somaliske mødre»: http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/307994. Forskning.no 2011-12-22 - 2011-12-22 2011.
 • Holm, Inger Marie. Somaliere og norsk skole. En studie av somaliere i Norge med særlig fokus på relasjoner mellom lærere og foreldre.. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-8244-050-9.
 • Holm, Inger Marie. Film: "De somaliske venninnene" Publisering: Norut. Filmen bygger på en idé med utgangspunkt i min doktoravhandling ”Somaliere og norsk skole». Filmen følger fire somaliske unge jenter et år på ungdomstrinnet, og fokuserer på somaliske jenters refleksjoner rundt utdanning og livsplanlegging: https://www.nrk.no/kultur/de-somaliske-venninnene-1.6614839. 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Barn og unges psykiske helse, forebygging mot rus og kriminalitet i ungdomsfeltet, barn og unge i slektsfosterhjem, barn og unge i diaspora, relasjoner og kommunikasjon mellom innvandrerforeldre og norsk skole, forebygging mot ensomhet i befolkningen gjennom bruk av teknologi.  CV

  Utdanning:

  Pedagogisk mappe, Universitetet i Tromsø, mai 2013.
   
  Doktorgrad i sosiologi: Universitetet i Tromsø,  des 2011
  Tittel på avhandling: Somaliere og norsk skole. En studie av somaliere i Norge med særlig fokus på relasjoner mellom lærere og foreldre.  
   
  Hovedfag i planlegging og lokalsamfunnsforskning: Universitetet i Tromsø, 1998

  Tittel på hovedoppgave: ”Krisa tok ikke knekken på oss". En studieav en mestringsprosess i Hasvik kommune. Fokus på hvordan en kystkommune i Finnmark håndterte fiskerikrisen som rammet kommunen i 1989-90.

  Cand mag i samfunnsvitenskap: Universitetet i Tromsø 1990 – 1994:
  Pedagogikk grunnfag
  Sosialpolitikk
  Sosiologi
  Jus 1. avdeling (grunnfag)
   
  Nyere utdanning:
   
  Master rettsvitenskap (jus). Kull 2018 (til 2023)
   
  Sertifisering Prince2 Project Management, PeopleCert, nov 2018

   

  Arbeidserfaring:

  2019-2020: Flerkildeanalytiker Troms politidistrikt, Seksjon for etterretning og forebygging

  2016-2019: Forsker/seniorrådgiver Nasjonalt senter for e-helseforskning

  2012 - 2016: Studieleder/førsteamanuensis v/Institutt for helse- og omsorgsfag, Univ. i Tromsø (UiT)

  2011-2012: Nestleder/seniorrådgiver v/ Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2011 (mai-nov): Seksjonsleder (eng.)  Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2010-2011: Administrativ leder (20%) v/ Hemmatologisk forskningsgruppe, UNN

  2009-2010: Nestleder/rådgiver v/Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, UiT

  2007-2008: Forsker v/Norut as, Tromsø

  2004-2008; Ph.d.-stipendiat/forsker v Norut as, Tromsø

  2003-2004: Kontorsjef v/Institutt for religionsvitenskap, UiT

  1999-2003: Førstekonsulent, Institutt for religionsvitenskap og inst. for sosialantropologi, UiT

  1999: Kontorleder, medisinsk genetisk avdeling, UNN

  For fullstendig og faglig CV, se vedlegg øverst i høyremenyen