Kunnskapsbasert praksis

i tjenester for barn og unge

Mostphotos

Forskningsgruppen Kunnskapsbasert praksis har som mål å:

Forskningsgruppen formidler kunnskap om tilgjengelige tiltak, og vi bidrar med kunnskap om implementering, tjenestestøtte og nettverksarenaer til tjenester for barn, unge og deres familier.

Vi tilbyr undervisning og veiledning om hvordan tjenestene kan jobbe kunnskapsbasert og systematisk med samhandling, kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.

ProsjekterMedlemmer


Kunnskapsbasert praksis – i tjenester for barn og unge


UiT Norges arktiske universitet, Campus Tromsø, Breivika MH 2, plan 9 og 10
+47 77 62 51 87
marte.rye@uit.no
Show map

Cristin publikasjoner

Logg inn / Login