Bilde av Henriksen, Jørn Erik
Bilde av Henriksen, Jørn Erik
Norges arktiske universitetsmuseum jorn.henriksen@uit.no +4777646412 Her finner du meg

Jørn Erik Henriksen


Ledende forskningstekniker, UM - Norges arktiske universitetsmuseum

Stillingsbeskrivelse

Arkeolog. Arbeider med Norges arktiske universitetsmuseum arkeologiske forvaltningsutgravninger.


 • Marte Spangen, Jørn Erik Henriksen :
  The Ervika Runestone and Other Evidence for the Early Christianization of Northern Norway
  Viking and Medieval Scandinavia 2024 ARKIV / DOI
 • Jørn Erik Henriksen :
  Rapport om tidlig marin ressursutnyttelse i Altafjord-området basert på tidlige historiske kilder.
  Septentrio Reports 2021 DOI
 • Jørn Erik Henriksen :
  Trade, Manufacture, Dismantling and Reassembling? Metal Processing and Eastern Ornaments at Brodkorbnes and Steintjørna
  Iskos 2019
 • Jan Magne Gjerde, Johan Terje Hole, Mikael Cerbing, Sven Erik Grydeland, Janne Oppvang, Jørn Erik Henriksen :
  Presentasjon av undersøkingane
  UiT Norges arktiske universitet 2013
 • Bjørnar Olsen, Jørn E Henriksen, Elin Rose Myrvoll :
  The Multi-Room House Sites: Surveys and Test Excavations
  Novus Forlag 2011
 • Jørn Erik Henriksen, Camilla Celine Nordby, Cora Oschmann :
  The Finds Retrieved
  Novus Forlag 2011
 • Jørn Erik Henriksen :
  The Chronology of Multi-Room Houses
  Novus Forlag 2011
 • Jørn Erik Henriksen, Bjørnar Julius Olsen :
  The Kongshavn Site
  Novus Forlag 2011
 • Jørn Erik Henriksen :
  Scholars and Multi-Room Houses: A Historiography
  Novus Forlag 2011
 • Bjørnar Julius Olsen, Jørn Erik Henriksen, Przemyslaw Urbanczyc :
  Interpreting Multi-Room Houses: Origin, Function and Cultural Networks
  Novus Forlag 2011
 • Bjørnar Julius Olsen, Jørn Erik Henriksen :
  Multi-Room Houses: Site Organization and Architecture
  Novus Forlag 2011
 • Jørn Erik Henriksen :
  Utgravning utenom det vanlige - En grav fra yngre jernalder innomhus på Kjellerhaugen i Bodø kommune
  Spor 2023
 • Jørn Erik Henriksen :
  Utgraving utenom det vanlige
  Spor 2023
 • Jørn Erik Henriksen :
  Gjerdneset, Harstad k. Arkeologisk overvåking i gårdshaug id. 9349
  2023 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Anja Roth Niemi :
  «Finnshaugen» i Rønvik, Bodø. Dokumentasjon av sørvestlig utkant av gravhaug id. 38585
  2023 DATA
 • Jørn Erik Henriksen :
  Bosetting og aktivitet på Sløyken, Andenes, fra jernalder til 15/1600-tallet. Foreløpige tolkninger
  2022
 • Jørn Erik Henriksen :
  Kulturminner i Nord-Norge fra norrøn tid. En kort presentasjon av hovedtrekk ved kulturmiljøet fra jernalder/tidlig mellomalder i nordre Hålogaland
  2022
 • Jørn Erik Henriksen, Anja Roth Niemi :
  Havet gir og havet tar. Undersøkelse av erodert bosetning i Kvalvika, Moskenesøya i Lofoten (2021
  2022
 • Jørn Erik Henriksen :
  Bosetting og aktivitet på Sløyken, Andenes, fra jernalder til 15/1600-tallet. Foreløpige tolkninger
  2022
 • Jørn Erik Henriksen :
  Lofotmuseet, Kabelvåg, Vågan k. Overvåking maskinell grøfting mai 2021
  2022 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Jon Gunnar Blom :
  Myntfunn på Skagen i Seivåg. Ettersøk og maskinell sjakting av mulig myntdepot
  UiT Norges arktiske universitet 2022 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Jon Gunnar Blom :
  Kjerkvågen i Kabelvåg. Dokumentasjon og retting av skade på gårdshaug og kirkested fra mellomalder i Vågan kommune, Nordland
  UiT Norges arktiske universitet 2022 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Anja Roth Niemi, Jon Gunnar Blom :
  Gravfunn under bolighus på Seivåg i Bodø kommune. Sikringsundersøkelse av grav fra yngre jernalder
  2022 FULLTEKST
 • Jørn Erik Henriksen :
  Resultatbørs: Utgravning på Andenes, Andøy kommune 7.6. – 30.7 2020
  2021
 • Jørn Erik Henriksen :
  Hva viser kulturminner fra vikingtid og tidlig middelalder om norrøn bosetning i Finnmark og Nord-Troms?
  2021
 • Jørn Erik Henriksen :
  THE WHALE - et fiskevær på Sløyken med funn av en rosenkrans
  2021
 • Jørn Erik Henriksen :
  Historisk utgraving i Nord-Norge: – Har allerede gjort funn fra middelalderen.
  16. juni 2021
 • Frid Kvalpskarmo Hansen, Arne Anderson Stamnes, Jørn Erik Henriksen, Martinus Hauglid :
  Georadar reveals 15 burial mounds and 32 mysteries
  19. januar 2021 FULLTEKST
 • Frid Kvalpskarmo Hansen, Arne Anderson Stamnes, Jørn Erik Henriksen, Martinus Hauglid :
  Georadar reveals 15 burial mounds and 32 Viking Age mysteries
  19. januar 2021 FULLTEKST
 • Jørn Erik Henriksen :
  Røkenes gård. Arkeologisk overvåking, gnr./bnr. 81/1, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke
  UiT Norges arktiske universitet 2021 DATA
 • Gisle Forland, Arne Anderson Stamnes, Martinus Hauglid, Jørn Erik Henriksen :
  Fant 15 gravhauger og mystiske grøfter fra vikingtiden - forskerne klør seg i hodet
  17. desember 2020 DATA / FULLTEKST
 • Jørn Erik Henriksen, Roger Jørgensen, Keth Elisabeth Lind, Anja Roth Niemi, Marianne Skandfer, Ingrid Sommerseth m.fl.:
  Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum
  2020 ARKIV
 • Jørn Erik Henriksen :
  Graving i gårdshaug ID 28811,Voktor, Kvæfjord kommune. Arkeologisk overvåking av ny vannledning i gammel grøftetrase
  UiT Norges arktiske universitet 2020 DATA
 • Jørn Erik Henriksen :
  Thomas Wallerström: Kunglig makt och samiska bosättingsmønster. Studier kring Väinö Tanners vinterbyteori.Thomas Wallerström: Novus, Oslo, 2017.
  Norwegian Archaeological Review 2019 DOI
 • Jørn Erik Henriksen :
  Mangeromstuftene. Et gåtefullt kulturminne fra mellomalderen i nord
  Ottar 2019
 • Jørn Erik Henriksen :
  The vernacular medieval sites of northern Norway. Notes on the Settlement Mounds and Multi-Room Houses.
  2019
 • Jørn Erik Henriksen :
  The first northern oil bonanza? Slab-lined Pits of Northern Norway and the extraction of train oil from blubber
  2018
 • Gørill Nilsen, Jørn Erik Henriksen :
  Samernas tid 1: Allianser i Sápmi
  01. januar 2018 DATA
 • Anja Roth Niemi, Erik Kjellman, Jørn Erik Henriksen :
  -Begynner å tro vi står på en stor gravplass fra jernalderen
  04. august 2017 DATA
 • Jørn Erik Henriksen :
  Sverdåkeren på Hemmestad, Kvæfjord k., Troms f. Utgravning av to gravrøyser
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Jørn Erik Henriksen :
  Mangeromstufter: Mellomalderbosetting i Nord-Troms
  2017
 • Jørn Erik Henriksen :
  Vikingtid i Nord-Norge
  2017
 • Jørn Erik Henriksen :
  Kulturmøte og identitet på Finnmarkskysten i tidlig historisk tid. Tolkninger basert på arkeologiske analyser av mangeromstufter
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Jørn Erik Henriksen, Anja Roth Niemi :
  Nye funn fra den eldre fiskeværsgrunnen i Vardø
  Varanger årbok 2014
 • Ingrid Sommerseth, Jørn Erik Henriksen :
  Har kommet over unike funn
  25. august 2014 DATA
 • Anja Roth Niemi, Ingrid Sommerseth, Jørn Erik Henriksen, Arild Klokkervoll, Rudi Johan Angell Mikalsen :
  kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013
  UiT Norges arktiske universitet 2014 ARKIV
 • Jørn Erik Henriksen, Ingrid Sommerseth, Anja Roth Niemi :
  Setermoen skytefelt. Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i Liveltskaret/Garžavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f
  UiT Norges arktiske universitet 2014 FULLTEKST / ARKIV
 • Jørn Erik Henriksen, Anja Roth Niemi :
  Albertmyra i Bodø. Undersøkelsen av kokegropfelt, dyrkingslag og ardspor fra eldre jernalder
  UiT Norges arktiske universitet 2014 FULLTEKST / ARKIV
 • Anja Roth Niemi, Jørn Erik Henriksen :
  Valen, Vardø k. Forundersøkelse og overvåking av middelalder bygrunn. Rapport arkeologiske undersøkelser
  UiT Norges arktiske universitet 2013 ARKIV
 • Jørn Erik Henriksen :
  Kulturminnevandring og foredrag
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jernalder og mellomalder i det nordlige Fennoskandia