Illustrasjonsbilde

Graving i gårdshaug ID28811, Voktor, Kvæfjord kommune

År: 2020
Periode: Jernalder, Middelalder
Type: Overvåking
Sted: Kvæfjord, Troms og Finnmark

Les rapporten:    

En arkeologisk overvåking av grøftearbeider for ny vannledning over eiendommene Gnr. 47/Bnr. 41 og 57 resulterte i dokumentasjon av to tidligere ukjente kokegroper i bunnen av gammel grøftetrase. Disse er tolket å ikke ha sammenheng med gårdshaugen, som trolig er yngre enn kokegropene: Disse er datert til merovingertid/tidlig vikingtid. Kokegropene kan være del av et større aktivitetsfelt datert til jernalderen, noe en eldre kokegrop og gjenstandsfunn gjort tidligere i området kan indikere.