H P13A8125 copy2.jpg
H P13A8125 copy2.jpg
Institutt for språk og kultur hilde.sollid@uit.no +4777646175 918 43115 Tromsø SVHUM A 1032

Hilde Sollid


Professor i nordisk språkvitenskap

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria; Sollid, Hilde. Kindergartens in Northern Norway as semiotic landscapes. (data) Linguistic Landscape 2021. ISSN 2214-9953.s 1 - 30.s doi: 10.1075/ll.20025.pes.
 • Sætermo, Monica; Sollid, Hilde. Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø. Acta Borealia 2021; Volum 38 (1). ISSN 0800-3831.s 60 - 80.s doi: 10.1080/08003831.2021.1911209.
 • Hiss, Florian; Pesch, Anja Maria; Sollid, Hilde. Multilingual encounters in Northern Norway. Acta Borealia 2021; Volum 38 (1). ISSN 0800-3831.s 1 - 4.s doi: 10.1080/08003831.2021.1911196.
 • Sollid, Hilde. Språklig mangfold som språkpolitikk i klasserommet. Målbryting 2019; Volum 10. ISSN 1500-8576.s 1 - 21.s doi: 10.7557/17.4807.
 • Sollid, Hilde. Klasserommet: arena for samspill mellom materielle ressurser og språklige praksiser. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1.s 211 - 225.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenising Education: Scales, Interfaces and Acts of Citizenship in Sápmi. Junctures : The Journal for Thematic Dialogue 2019; Volum 20. ISSN 1176-5119.s 29 - 42.s doi: 10.34074/junc.20029.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2). ISSN 1501-9934.s 113 - 138.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene. Acta Didactica Norge 2017; Volum 11 (2). ISSN 1504-9922.s 1 - 15.s doi: 10.5617/adno.4353.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Sollid, Hilde. Hva mener vi om språk - sosiolingvistikk i norsk og engelsk. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 57 - 66.
 • Sollid, Hilde. Deklarative hovedsetninger i nordnorsk. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 303 - 338.s doi: 10.7557/17.4798.
 • Sollid, Hilde; Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette. Gender and noun inflection: The fate of ‘vulnerable’ categories in Northern Norwegian. (omtale) Studies in Language Variation 2014; Volum 16. ISSN 1872-9592.s 179 - 205.s doi: 10.1075/silv.16.09sol.
 • Sollid, Hilde. Hierarchical Dialect Encounters in Norway. Acta Borealia 2014; Volum 31 (2). ISSN 0800-3831.s 111 - 130.s doi: 10.1080/08003831.2014.967969.
 • Bakken, Jonas; Sollid, Hilde. Forskende lærerstudenter. (fulltekst) Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.s 12 - 18.
 • Sollid, Hilde. Intervju som forskningsmetode i klasseromsforskning. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 124 - 137.
 • Sollid, Hilde. Mellom språklig korrekthet og språklig mangfold. Norsklæreren 2013 (2). ISSN 0332-7264.s 34 - 38.
 • Sollid, Hilde. Ethnolects in Northern Norway: From national negligence to local linguistic pride. Hamburg Studies on Linguistic Diversity 2013; Volum 1 (1). ISSN 2211-3703.s 63 - 94.s doi: 10.1075/hsld.1.04sol.
 • Sollid, Hilde. Ethnolects and language emancipation in Northern Norway. Sociolinguistic Studies 2013; Volum 7 (1, 2). ISSN 1750-8649.s 79 - 96.s doi: 10.1558/sols.v7i1&2.79.
 • Sollid, Hilde. Språkvalg på grensa: Flerspråklig utdanning i Kirkenes. Nordlyd 2012; Volum 39 (2). ISSN 0332-7531.s 71 - 88.s doi: 10.7557/12.2470.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. Norwegian main clause declaratives: variation within and across grammars. De Gruyter Mouton 2011 ISBN 978-3-11-023805-1.s 327 - 360.s doi: 10.1515/9783110238068.327.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Genus og substantivbøying i nordnorske språkkontaktområder. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2011; Volum 6 (1). ISSN 0809-9227.s 35 - 71.
 • Nesse, Agnete; Sollid, Hilde. Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv. Maal og Minne 2010 (1). ISSN 0024-855X.s 137 - 158.
 • Sollid, Hilde. Etnolekter i Norge. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-510-3.s 153 - 162.
 • Sollid, Hilde. Utforskning av nordnorske etnolekter i et faghistorisk lys. Maal og Minne 2009 (2). ISSN 0024-855X.s 147 - 169.
 • Sollid, Hilde. Nordnorske etnolekter. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2009 (11). ISSN 1503-1241.s 47 - 63.
 • Sollid, Hilde. Autentisitet på nordnorsk. Målbryting 2008 (9). ISSN 1500-8576.s 69 - 91.
 • Sollid, Hilde. Autentisitet på nordnorsk. Målbryting 2007; Volum 9. ISSN 1500-8576.
 • Sollid, Hilde. On negation in a Northern Norwegian dialect. Peter Lang Publishing Group 2006.s 127 - 139.
 • Sollid, Hilde. Kvensk-norsk språkkontakt i Sápmi. 2006 (band 9).s 291 - 301.
 • Sollid, Hilde. Hilde Sollid: Dialektsyntaks i Nordreisa: Språkdannelse ogstabilisering i møtet mellom kvensk og norsk. Dr.art.-disputas vedUniversitetet i Tromsø, 7. oktober 2003. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2005 (Årg. 23, nr 1). ISSN 0800-3076.s 75 - 113.
 • Willumsen, Liv Helene; Sollid, Hilde; Ytreberg, Stein; Larsen, Ann Sylvi; Sollid, Hilde. At gavne og fornøie - Den estetiske dimensjonen i norskfaget i grunnskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2001; Volum 85 (6). ISSN 0029-2052.s 572 - 589.
 • Sollid, Hilde. Språkdannelse og -stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk. Novus Forlag 2005 ISBN 8270994103.
 • Johnsen, Ragni Vik; Sollid, Hilde. Tracing multilingulism as language choice in educational statistics. NOS-HS workshop 2022-06-09 - 2022-06-10 2022.
 • Johnsen, Ragni Vik; Sollid, Hilde. Byen som kanskje ville være samisk likevel? Utviklinger i det språklige og semiotiske landskapet i Tromsø sentrum. SONE 2022-04-21 - 2022-04-22 2022.
 • Fossli, Sofie Pernille Nilsen; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget. 2022.
 • Bewalitz, Katharina Andersen; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget. 2022.
 • Sollid, Hilde. Syn på språklæring i et læreplanverk for samisk som andrespråk. Samisk kulturforståelse i skolen 2021-09-28 - 2021-09-29 2021.
 • Sollid, Hilde. Samiske perspektiv i LK20 – sett fra norskfaget​. En smak av Samisk, for Nord på Nord 2021-02-03 - 2021-02-03 2021.
 • Sollid, Hilde; Lomsdalen, Christian. LL-289: Hilde Sollid om feiring og markering av den samiske nasjonaldagen i skolen. (data) 2021.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis. Fellesseminar for samisk- og norsklærere 2021-03-12 - 2021.
 • Sollid, Hilde. «Jævla hore, sett deg ned på kne»: Russepappa forsvarer grove russelåter. (data) 2021.
 • Sollid, Hilde. Lingvistisk landskap og "verbing". (data) 2021.
 • Evju, Kristin; Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis. Samisk kulturforståelse i skolen 2021-09-27 - 2021-09-28 2021.
 • Sollid, Hilde. Syns det er fint med språkdebatt. (fulltekst) 2020.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin. Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet 2020-02-08 - 2020-02-08 2020.
 • Sollid, Hilde. Kunnskap om samiske forhold i lærerutdanningene – muligheter og utfordringer. Samisk uke 2020-02-03 - 2020-02-03 2020.
 • Sollid, Hilde. Hvordan har samisk språk påvirka de norske dialektene i nord?. Samisk uke 2020-02-05 - 2020-02-05 2020.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020. Digital videokonferanse våren 2020 om fagfornyelsen (data) (omtale) 2020-04-15 - 2020-04-15 2020.
 • Larsen, Irene Karin; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.. Videoopptak av samtale 2020-06-12 - 2020-06-12 2020.
 • Sollid, Hilde. Indigenizing Education and Citizenship – Policy and Practice. ECER 2020, “Educational Research (Re)connecting Communities” 2020-08-25 - 2020-08-28 2020.
 • Sollid, Hilde. Indigenising education through language: The Case of Sámi as a Second Language in Norway. ECER 2020, Educational Research (Re)connecting Communities 2020-08-25 - 2020-08-28 2020.
 • Røhme, Thea Øvregard; Sollid, Hilde. Bokmåls- og talemålsavvik i nynorske elevtekstar. Ein kvantitativ studie om bokmåls-­ og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål. 2020.
 • Martinussen, Frida Skøyen; Sollid, Hilde. Muntligopplæring i norskfaget – sett fra et elevperspektiv. «Det e jo en øvesak, hvis man øve, blir det bedre!». 2020.
 • Sollid, Hilde. Sámi language education policy and citizenship in Sámi curricula. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.
 • Sollid, Hilde. Kvenene/norskfinnene i Norge. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.s 83 - 94.
 • Sollid, Hilde. Bitch, jævla homo og kvisetryne – nå tar unge selv et oppgjør med «helt vanlig språkbruk». (data) 2020.
 • Pesch, Anja Maria; Sollid, Hilde. Semiotic landscapes from emic and etic perspectives. Explorations in Ethnography, Language and Communication 2020-09-24 - 2020-09-25 2020.
 • Watterud, Susanne Katarina Ellisiv; Sollid, Hilde. "It's svorsk, but only between English and Norwegian". En kasusstudie av arbeidsplassen som arena for norskopplæring. 2019.
 • Sollid, Hilde. Tromsødialekten – en omsvermet skjønnhet. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Sollid, Hilde. Language education policy – the case of Sámi in Norway. Language Policy Forum 2019: Language Policy: Lences, layers, entry points 2019-05-30 - 2019-05-31 2019.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Learning on land in the globalised village. MultiLing & UiT PhD Summer School 2019: Revitalisation and reclamation of Indigenous and minoritised languages 2019-08-12 - 2019-08-16 2019.
 • Sollid, Hilde. Vi må snakke om samisk. (fulltekst) Språkprat 2019.
 • Sollid, Hilde. Váriin, vákkiin, vuonain. (fulltekst) ICE-bloggen 2019.
 • Sollid, Hilde. Minoritetene i læreplanverket – med særlig vekt på kvensk. Språkdagen 2019 - Tilgang til språk (omtale) 2019-04-04 - 2019-04-04 2019.
 • Sollid, Hilde. Hva skjer med tromsødialekta?. (fulltekst) 2019.
 • van der Voet, Paulette; Sollid, Hilde. Revitalisation through Sami Language education. A critical discourse analysis of the curricula from kindergarten to upper secondary school in Norway. 2019.
 • Pedersen, Lasse Østnes; Sollid, Hilde; Lauritzen, Lise-Mari. Wiki som motivasjonskilde for skriving. Om motivasjon, skriving og digitale ferdigheter på mellomtrinnet. 2019.
 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. The role of place in Sámi language education. International Conference on Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.
 • Sollid, Hilde; Johnsen, Ruben. Hvilken skrivepedagogikk ligger til grunn ved skriveløp hos elever med norsk som andrespråk? En kasusstudie i en setting med særskilt norskundervisning. 2019.
 • Juliussen Ingilæ, Jorunn; Sollid, Hilde. Norsklæreren som andrespråkslærer. En deskriptiv studie av hvordan avvikende setninger blir forklart til elever med norsk som andrespråk. 2019.
 • Røyneland, Unn; Lohndal, Terje; Sollid, Hilde; Hildegunn Amanda, Soldal; Shahzad, Rana; Sandvik, Hilde; Harsvik, Wegard. Språk i Norge - kultur og infrastruktur. (fulltekst) (prosjekt) 2018.
 • Sollid, Hilde. Unge og språkbruk. (data) 2018.
 • Sollid, Hilde. Hva skjer med dialekten min?. (data) 2018.
 • Sollid, Hilde. Språkbruk blant barn og unge. (data) (omtale) 2018.
 • Sollid, Hilde. Spøkene deres kan være farlige. (data) 2018.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. A view from the globalized village. Second International Conference on Sociolinguistics (ICS2). Panel on Contemporary Urban Speech Styles across Space and Time: Social Meanings, Power and Contestation of Languages 2018-09-06 - 2018-09-08 2018.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.
 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria. Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn.. 2017.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. Verb placement variation as a sociolinguistic variable? Norwegian verb second in three different contact situations.. Iclave 9: Ninth International Conference on Language Variation in Europe 2017-06-05 - 2017-06-07 2017.
 • Sollid, Hilde. Interpreting outcomes of language contact – postmodern perspectives. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing 2017-04-27 - 2017-04-28 2017.
 • Sollid, Hilde. Språkpolitiske forhandlinger i klasserommet. SONE-konferansen 2017 2017-04-20 - 2017-04-21 2017.
 • Sollid, Hilde. Erfaringer fra Integrert master i lærerutdanning 1-7 og 5-10, UiT Norges arktiske universitet. Fraspark for master i grunnskolelærerutdanning 2017-05-29 - 2017-05-29 2017.
 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Preschools in Norway as semiotic landscapes. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Sollid, Hilde; Pesch, Anja Maria; Dardanou, Maria. Pictures as frozen representation of dynamic practices. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Beddari, Kaisa; Sollid, Hilde. Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. En kasusstudie i en fådelte distriktsskole. 2017.
 • Johansen, Ida Charlotte; Sollid, Hilde. "Samisk kultur er superviktig". En kvalitativ studie om samiske tema i norskfaget. 2017.
 • Sollid, Hilde. Skolen som semiotisk landskap. Oppstartseminar for Master i norsk i skolen 2017-08-09 - 2017-08-10 2017.
 • Sollid, Hilde. On the relationship with participants in research on languages. Ph.d.kurs i forskningsetikk 2017-03-27 - 2017-03-27 2017.
 • Sollid, Hilde. Det flerspråklige nord. Møte mellom norskmiljøene ved HiOA og UiT 2017-03-20 - 2017-03-20 2017.
 • Sollid, Hilde; Nordby, Truls. FoU-samarbeid mellom UiT og en universitetsskole. Seminar med Høgskolen på Vestlandet 2017-10-03 - 2017-10-03 2017.
 • Sollid, Hilde. Exploring Indigenous Citizenship and Education with the help of ethnographic methods and nexus analysis. Exploring changing educational environments and organizational cultures 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Sollid, Hilde. FoU-samarbeid mellom universitet og universitetsskole. Seminar med Gøteborg universitet 2017-09-06 - 2017-09-06 2017.
 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og ansvar i prosjektet Indigenous Citizenship and Education. Språk, mangfold og ansvar 2017-09-14 - 2017-09-15 2017.
 • Pedersen, Kathrine; Sollid, Hilde. Rammene for opplæring i nynorsk som sidemål. En kvalitativ studie av læreres oppfatning av rammenes innvirkning på sidemålsundervisning. 2016.
 • Sollid, Hilde; Vedeler, Gørill Warvik. Nye takter i lærerutdanningene ved UiT møter regionale skoleutfordringer. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Sollid, Hilde; Vedeler, Gørill Warvik. From four to five year teacher education – design and experiences from Pilot Up North. Bringing Teacher Education Forward 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Eleven som andrespråksinnlærer. Inkludering og opplæring av flyktninger i Troms 2016-09-20 - 2016-09-20 2016.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Eleven som andrespråksinnlærer. Inkludering og opplæring av flyktninger i Finnmark 2016-09-21 - 2016-09-21 2016.
 • Sollid, Hilde. Likt og ulikt i finnmarksdialektene. Varanger mållag 40 år - seminar om språk og litteratur 2016-10-29 - 2016-10-29 2016.
 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag i kompetanse for mangfold 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.
 • Fagerli, Birgitte; Fagerli, Vibeke; Sollid, Hilde; Sæther, Kari-Anne. «Det hadde vært enklere å organisere en skole som bare var norsk …» Organisering av språkopplæring i samisk og norsk. 2015.
 • Dørum, Vegard; Sollid, Hilde. Når is framstår som hardt vann. Om metaforer i elevtekster skrevet av minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet. 2015.
 • Sollid, Hilde. Negotiating languages and language use in Norwegian schools. Guest lecture 2015-12-10 - 2015-12-10 2015.
 • Sollid, Hilde. Mainstreaming Sámi in Norway. Language Education and Diversity 2015-11-23 - 2015-11-26 2015.
 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.
 • Bottenvann, Reidun; Flatraaker, Lisbeth; Hartman, Margrete Regine; Sollid, Hilde. På spor av interkulturell kompetanse i skolen. Kompetanse for Mangfold - Samspill mellom forskning, utdanning og utvikling (omtale) 2015-05-28 - 2015.
 • Sollid, Hilde. Jentene betydelig bedre enn gutta. 2015.
 • Sollid, Hilde. Skal kartleggje erfaringane med fleirkultur. 2015.
 • Sollid, Hilde. Ingen bannemetropol. 2014.
 • Svendsen, Bente Ailin; Palm, Kirsten; Sollid, Hilde. Innledning og redaksjonelt arbeid. (data) NOA - Norsk som andrespråk 2014 (1). ISSN 0801-3284.
 • Sollid, Hilde. New speaker(ness) - fra språkinnlærer til språkbruker. Det flerkulturelle og flerspråklige nord – i barnehage og skole 2014-11-13 - 2014-11-14 2014.
 • Sollid, Hilde. Kvensk påvirkning på norsk i Nord-Troms. Ottar 2014; Volum 305 (5). ISSN 0030-6703.s 41 - 47.
 • Sollid, Hilde. Hvordan er klasserom flerspråklige?. Forskerseminar 2014-04-24 - 2014-04-24 2014.
 • Sollid, Hilde. Teacher students' language ideologies - past and future trajectories. Sociolinguistic Symposium 20 2014-06-15 - 2014-06-18 2014.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Gender and noun inflection in Northern Norwegian. Workshop: The North Germanic Noun Phrase 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Palm, Kirsten; Sollid, Hilde; Svendsen, Bente Ailin. Innledning og sammendrag Norsk som andrespråk nr 2 2013. NOA - Norsk som andrespråk 2013 (2). ISSN 0801-3284.
 • Palm, Kirsten; Sollid, Hilde; Svendsen, Bente Ailin. Innledning og sammendrag ved redaktørene. NOA - Norsk som andrespråk 2013 (1). ISSN 0801-3284.
 • Sollid, Hilde. Norskopplæring for minoritetselever - gammel debatt i ny kontekst. (fulltekst) Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Genus og substantivbøying i nordlig nordnorsk. 15. møte om norsk språk, MONS 15 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.
 • Sollid, Hilde. Lærarstudentar på forskingsoppdrag. 2013.
 • Sollid, Hilde. "Nå mø då." Visste du hva slang-uttrykket betyr?. 2013.
 • Sollid, Hilde. Hm… kor mye e klokka min?. 2013.
 • Sollid, Hilde. FoU-basert lærerutdanning – hva skal til?. Landskonferansen for praksis- og studieledere i lærerutdanningen 2013-05-22 - 2013-05-24 2013.
 • Sollid, Hilde. Mellom språklig korrekthet og språklig kreativitet. LNUs landskonferanse 2013-03-08 - 2013-03-09 2013.
 • Sollid, Hilde. Language ideologies inside and outside a Norwegian classroom. ICLaVE 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.
 • Sollid, Hilde. Multilingual education in Northern Norway - possibilities and challenges. Multilingualism - The Key Debates 2013-09-12 - 2013-09-13 2013.
 • Bakken, Jonas; Sollid, Hilde. Forskende lærerstudenter. FoU i praksis 2013 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Sojtaric, Maja. Forsvinner hunkjønnet?. (fulltekst) 2013.
 • Conzett, Philipp; Sollid, Hilde; Sojtaric, Maja. Forsvinner hunkjønnet?. (fulltekst) 2013.
 • Nedberg, Audhild; Sollid, Hilde. Studenter+FoU=sant!. Forskningssymposium 2012-12-13 - 2012.
 • Nedberg, Audhild; Sollid, Hilde. Hva skrives i skolen?. Dialogkonferanse 2012-03-23 - 2012.
 • Sollid, Hilde. Det flerspråklige Tromsø i tall. Språklig mangfold i Tromsø. Markering av den europeiske språkdagen under Forskningsdagene 2012 2012-09-26 - 2012-09-26 2012.
 • Sollid, Hilde. Om språkideologier i det flerspråklige Nord-Norge. Språkkontakt och flerspråkighet i Norden 2012-11-08 - 2012-11-09 2012.
 • Nedberg, Audhild; Sollid, Hilde. Hva skrives i skolen?. FoU i praksis 2012-05-23 - 2012-05-25 2012.
 • Sollid, Hilde; Jakobsen, Wenche; Skaalvik, Kristin Wolff; Pettersen, Geir Olaf. Å lære i lag. Universitetsskoler som forskende partnerskap?. Nordisk konferanse i aksjonslæring og aksjonsforskning 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.
 • Sollid, Hilde. Historisk utvikling av bymål - med Tromsø som eksempel. Lokalhistorisk magasin 2011 (2). ISSN 0802-8931.s 12 - 14.
 • Sollid, Hilde. Hvem er egentlig tromsøværingen?. 2011.
 • Sollid, Hilde. Norsk sosiolingvistikk sett fra Romsa/Tromsø - i skjæringspunktet mellom variasjon og interaksjon. Møte om norsk språk (MONS) 14 2011-11-24 - 2011-11-26 2011.
 • Sollid, Hilde. Dialekthierarki i Norge: Finnes det “fine” og “mindre fine” dialekter?. Senioruniversitetet 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Etnolekt og stjernehue: stilisering som virkemiddel i Honningsvågrevyen. 14. møte om norsk språk (MONS 14) 2011-11-24 - 2011-11-26 2011.
 • Sollid, Hilde. Norskopplæring for kvenske og samiske elever i Nord-Troms rundt 1900. Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk 2011-03-24 - 2011-03-24 2011.
 • Sollid, Hilde. Multilingualism at the Norwegian Russian border. Language choice in multilingual contexts 2011-05-26 - 2011-05-27 2011.
 • Sollid, Hilde. Multilingualism and lineages at the Norwegian-Russian border. International Symposium on Bilingualism 8 2011-06-15 - 2011-06-18 2011.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. Norwegian is a V3 language. 32. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), 2010-02-23 - 2010-02-26 2010.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Koffer vi sir det?. Samisk uke 2010 ved Nordreisa vgs. 2010-02-04 - 2010.
 • Sollid, Hilde. Fra industristed til grenseby – et språklig blikk på Kirkenes. SONE/UPUS: Flerspråklighet 2010-03-18 - 2010-03-19 2010.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette; Conzett, Philipp. Gender and noun inflection: variation and change in Northern Norwegian contact varieties. Language Contact and Change - Grammatical Structure Encounters the Fluidity of Language (GSFL 2010) 2010-09-22 - 2010-09-25 2010.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. Syntactic structures as sociolinguistic variables: Norwegian main clause declaratives. Grammatical contact and change – grammatical structure encounters the fluidity of language (GSFL 2010) 2010-09-22 - 2010-09-25 2010.
 • Sollid, Hilde. Language choice at the border. Narrativity and responsibility 2010-10-11 - 2010-10-14 2010.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Gender: the fate of an allegedly vulnerable category in contact varieties of Northern Norway. Seminar: Outcomes of language contact in spoken language 2010-05-20 - 2010-05-21 2010.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Mediated ethnolect stylization. Seminar: Outcomes of language contact in spoken language 2010-05-20 - 2010-05-21 2010.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Ethnolect stylization in Northern Norway. Sociolinguistics Symposium 18 2010-09-01 - 2010-09-04 2010.
 • Sollid, Hilde. Intervju om Honningsvågrevyen. 2010.
 • Sollid, Hilde. Om damer og dialekter. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Sollid, Hilde. "Ka e det her for no? E'kje han fra Tromsø". Om dialekter, identiteter og kontinuitet. Kveldsseminar i språk og samfunngruppa 2010-11-16 - 2010-11-16 2010.
 • Sollid, Hilde; Bentzen, Kristine; Rapp, Ole Magnus. Flere kvinner må til topps i akademia. 2010.
 • Sollid, Hilde. Språklig mangfold. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Sollid, Hilde. North Norwegian demonstratives in contact: Ephemeral or stable variation?. Language contact - linguistic outcomes 2009-06-18 - 2009-06-19 2009.
 • Conzett, Philipp; Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Genus: variasjon i nordnorske språkkontaktområder. 13. møte om norsk språk, MONS 13 2009-11-26 - 2009-11-28 2009.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. Norsk er et V3 språk. MONS 13 - Møte om norsk språk 2009-11-26 - 2009-11-28 2009.
 • Sollid, Hilde. Ethnolects in Northern Norway: From national negligence to local linguistic pride. Seminar 2009-10-19 - 2009-10-19 2009.
 • Sollid, Hilde. Språkkontakt i Nord-Norge: et sosiolingvistisk blikk. Forskningsseminar 2009-05-07 - 2009-05-07 2009.
 • Sollid, Hilde. Det e nordkalottcocktail!. Språk og samfunnseminar 2009-01-28 - 2009-01-28 2009.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. Norwegian is a V3 language. ICLaVE #5 2009-06-25 - 2009-06-27 2009.
 • Sollid, Hilde. Lokalt riksmål i Tromsø. Seminar om nordnorske språkforhold 2009-09-28 - 2009-09-28 2009.
 • Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Forskere på hjemmebane. 2009.
 • Sollid, Hilde. Declarative main clauses in North Norwegian. NORMS-workshop on root phenomena and the left periphery 2008-05-19 - 2008-05-20 2008.
 • Sollid, Hilde. A sociolinguistic negotiation. UPUS-seminar 2008-09-26 - 2008-09-26 2008.
 • Sollid, Hilde. Det e nordkalottcocktail. Etnolektbegrepet i et nordnorsk perspektiv. Den 3. nasjonale forskerkonferansen om norsk språk som andrespråk 2008-10-16 - 2008-10-17 2008.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. Intraspeaker variation: An integrated approach. Methods in Dialectology XIII 2008-08-04 - 2008-08-08 2008.
 • Sollid, Hilde; Nesse, Agnete. Nordnorske bymål – et komparativt perspektiv. Språklig variasjon og identitet 2008-11-20 - 2008-11-22 2008.
 • Sollid, Hilde. Parallel grammars and conditioned choices. Language learning in the time of globalization 2008-12-16 - 2008-12-17 2008.
 • Sollid, Hilde. Hvordan velger vi mellom parallelle grammatikker?. Seminar i teoretisk lingvistikk 2008-11-12 - 2008-11-12 2008.
 • Sollid, Hilde. Ethnolects and language emancipation. Language Emanicaption of Historical Minorities 2008-10-23 - 2008-10-24 2008.
 • Sollid, Hilde. Stedstilhørighet til Nordreisa som uttrykk for kvensk identitet?. utenTitteltekst 2007-06-02 - 2007-06-02 2007.
 • Johansen, Åse Mette; Sollid, Hilde. Velkommen te' våres Norge. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. On verb second and the så-construction in two Mainland Scandinavian contact situations. (omtale) Nordlyd 2007; Volum 34 (3). ISSN 0332-7531.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. Universal bilingualism - the missing link between between sociolinguistics and generativists?. Nordic language variation network - preporatory meeting 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.
 • Sollid, Hilde. Hva er igjen? Langsiktige konsekvenser av språkskifte. Nordand 8 (Nordens språk som andrespråk) 2007-05-08 - 2007-05-10 2007.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. Decline of V2 in Mainland Scandinavian?. IClaVE4 (International Conference on Language Variation in Europe) 2007-06-17 - 2007-06-19 2007.
 • Sollid, Hilde. The significance of mother tongue. Nothern encounters 2007-08-08 - 2007-08-10 2007.
 • Sollid, Hilde. Autentisitet på nordnorsk. Urbanitet, etnisitet, språk 2007-03-15 - 2007-03-17 2007.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. Universal bilingualism - the solution language variation. Dialogues between paradigmes 2007-10-12 - 2007-10-14 2007.
 • Sollid, Hilde. Helge Sandøy og Jan-Ola Östman (red.): 'Det främmande' i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. (Utgivelse i forbindelse med Nordiska språkrådets prosjekt Moderne importord i språka i Norden.) Oslo: Novus forlag, 2005. 275 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2006; Volum 24 (2). ISSN 0800-3076.s 320 - 323.
 • Sollid, Hilde. Om etnolekter i Norge. Den europeiske språkdagen 2006-09-26 - 2006-09-26 2006.
 • Sollid, Hilde. Om mors mål. Åpen fagdag 2006-11-29 - 2006-11-29 2006.
 • Sollid, Hilde. Språklig variasjon i Tromsø. Språklig variasjon på mange slags vis 2006-03-26 - 2006-03-28 2006.
 • Sollid, Hilde. Språklig variasjon i Tromsø. Seminar om nordnorske språkforhold 2006-06-08 - 2006-06-08 2006.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. On Norwegian L2: Verb second, transfer and the ?Underspecified CP? hypothesis. 22th Scandinavian Conference of Linguistics 2006-06-19 - 2006-06-21 2006.
 • Sollid, Hilde. Variasjon og endring i dialektene i Troms. NORMS-dugnad om nordnorske dialekter 2006-10-30 - 2006-10-30 2006.
 • Sollid, Hilde. 'Så' og inversjon i Sappen i Nordreisa. Den andre forskningskonferansen om norsk som andrespråk (noran 2) 2006-11-16 - 2006-11-17 2006.
 • Sollid, Hilde. Norsk som andrespråk: språk i en systematisk utviklingsprosess. Fagformum i norsk for yrkesfag i Rogaland 2005-03-02 - 2005-03-02 2005.
 • Sollid, Hilde. Endringer i det norske språket - med utgangspunkt i moderne talemål. Fagformum i norsk for yrkesfag i Rogaland 2005-03-02 - 2005-03-02 2005.
 • Sollid, Hilde. Med språk på flyttefot. Migrasjonsforum 2005-02-21 - 2005-02-21 2005.
 • Sollid, Hilde. Språkdannelse og -stabilisering i en nordnorsk kontekst. Språkforum 2005-03-18 - 2005-03-18 2005.
 • Sollid, Hilde. Double negation in Northern Norwegian. 21th Scandinavian Conference of Linguistics 2005-06-01 - 2005-06-04 2005.
 • Sollid, Hilde. Norsk som andrespråk - bare noe for ekspertene?. Den flerkulturelle skolen - utfordringer for arbeidet med fagene 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.
 • Sollid, Hilde. Språkets verden og språket som redskap - når norsk ikke er morsmålet. Den flerkulturelle skolen - utfordringer for arbeidet med fagene 2004-11-23 - 2004-11-23 2004.
 • Sollid, Hilde. Språkdannelse i møtet mellom kvensk og norsk i Nordreisa. Den første forskningskonferansen i norsk som andrespråk 2004-11-18 - 2004-11-19 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

  I perioden 2021-2025 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger (MultiTrans)

  https://uit.no/project/multitrans

  Undervisning

  Jeg underviser om den norske språksituasjonen, og særlig om talemål og språklig mangfold, flerspråklighet, språkpolitikk og om språkvitenskapelige teorier og metoder.
  SVHUM A 1032

  Klikk for større kart