Formidlingstenester

Seksjon for formidlingstenester jobbar med intern og ekstern kommunikasjon ved Det helsevitskapelege fakultet.


Hovudarbeidsområde er strategi- og planarbeid, kurs, rettleiing og praktisk hjelp knytt til kommunikasjon. Seksjonen jobbar mellom anna med førstelineteneste (Infotorget), kommunikasjons- og medierådgjeving, innsal og mediekontakt, profilering, nyheitsformidling, forskingsformidling, grafisk formgiving, foto, internett, skulebesøk og bruk av utstillinga imPuls.

Ansatte ved Formidlingstjenester ved Helsefak:


UiT-Impuls-Stangnes-3507.jpg
Siste nyheter

semesterstart helsefak.jpg
Søkjarrekord hos Det helsevitskaplege fakultet Aldri før har så mange studiesøkjarar hatt Det helsevitskaplege fakultet som fyrsteval.
Les nyhetssaken

MS-lab, Sandra Huber.jpg
Her analyseres 500 urinprøver i uka Denne laben til UiT/UNN får inn cirka 500 urinprøver i uka, og daglig avslører bioingeniørene doping, rusmidler, narkotiske stoffer, miljøgifter og hormoner.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Error rendering component