Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Ryden Pettersen, Katrine

Førstekonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Røberg, Stian

Faggruppeleder Prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
stian.roberg@uit.no
MH-bygget L.08.355
+4777645688

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Buhl, Aud Susanne

Prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Glad, Trine

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Stefanussen, Thor Sverre

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

1-10 av 53 | Neste 10 Siste 3