Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Arnesen, Reidar

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
MH2 L08.373
+4777660336

Arntsen, Camilla Sofie

Assistent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Aune, Tonje

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Blomstrand, Thorstein Erik

Senioringeniør
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Brekkeflat, Tor Martin

Vit. assistent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Brøndbo, Stig

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Buhl, Aud Susanne

Prosjektrådgiver for Institutt for medisinsk biologi
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Colding-Jarkowski, Benjamin

Førstekonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Cronen, Linda

Overingeniør
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 69 | Neste 10 Siste 9