Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Ryden Pettersen, Katrine

Førstekonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Brynjulfsen, Cathrine

Formidlingskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Bergli, Asgeir Andreassen

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Røberg, Stian

Faggruppeleder Prosjektkontoret Helsefak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Buhl, Aud Susanne

Prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Glad, Trine

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Stefanussen, Thor Sverre

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 55 | Neste 10 Siste 5