Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Glad, Trine

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Eriksen, Elisabeth Leithe

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Krogstad, Johanne Bertling

Jurist
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Brynjulfsen, Cathrine

Formidlingskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Haugen, Geir Olav

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Osnes, Ragnhild

Avdelingingeniør
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Buhl, Aud Susanne

Prosjektrådgiver for Institutt for medisinsk biologi
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Raaholdt, Karianne Børresen

Høgsk-/øvingslærer
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Aune, Tonje

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Stefanussen, Thor Sverre

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 66 | Neste 10 Siste 6