Bilde av Skoglund, Jeanette
Bilde av Skoglund, Jeanette
Forskningsgruppe for barne- og familievern jeanette.skoglund@uit.no +4777645862 91125927 Her finner du meg

Jeanette Skoglund


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Sosiolog med særlig interesse for familieliv og hvordan offentlig regulering kan innvirke på folks liv og relasjoner.

Prosjektleder for forskningsprosjektet Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak; forsker i forskningsprosjektet Høring av barn i mekling, medlem i Forskergruppe for barn- og familievern

 


 • Sabine Kaiser, Geraldine Mabille, Renee Thørnblad, Jeanette Skoglund :
  The child's place in the foster family: Use of conventional names and adoption intentions throughout childhood
  Child & Family Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Geraldine Mabille, Renee Thørnblad :
  Contact with parents from childhood to adulthood – a longitudinal study of children in kinship care and non-kinship care
  European Journal of Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  The meaning of biology in the foster family narratives of young adults
  Nordic Social Work Research 2022 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Problemer med foreldresamvær i barnevernet- unge voksnes fortellinger
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2021 ARKIV / DOI
 • Geraldine Mabille, Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Placement stability and satisfaction with foster home as predictors of life satisfaction for young adults raised in foster care
  Child & Family Social Work 2021 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care
  Qualitative Social Work 2019 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Childhood in Kinship Care. A Longitudinal Investigation
  Routledge 2022 DATA
 • Amy Holtan, Renee Thørnblad, Jeanette Skoglund :
  "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie"
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Jeanette Skoglund :
  Utfall og opplevelse av fosterhjem - fokus på fosterhjem i mer enn tyve år!
  2024
 • Jeanette Skoglund :
  Fosterhjem i slekt og netteverk: historikk og forskning
  2023
 • Jeanette Skoglund :
  Forståelser av oppvekst og relasjoner som normal.
  2023
 • Jeanette Skoglund :
  Langt flere børn kan anbringes hos familiemedlemmer. Men det sker sjældent
  12. april 2023
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Regulation and Control in Kinship Foster Care: Possible Risks Invited Kinship symposium
  2023
 • Jeanette Skoglund :
  Fosterhjem i slekt og nettverk: Offentlig regulering og strategisk rekruttering
  2023
 • Jeanette Skoglund :
  Fosterhjem i slekt og nettverk fra ulike perspektiver
  2023
 • Jeanette Skoglund :
  Normalitet - barn og unges erfaringer
  2022
 • Jeanette Skoglund :
  Fosterhjem i slekt og netteverk - de store linjene
  2022
 • Jeanette Skoglund :
  Foreldresamvær – er det alltid til barnets beste?
  2022
 • Jeanette Skoglund :
  Fortolkning (3 videosnutter)
  2022
 • Jeanette Skoglund :
  Innlandsadopsjon blir automatisk problematisk når biologien gis forrang. (Debattinnlegg)
  Morgenbladet 2022 DATA / ARKIV
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Da «John» endelig fikk samvær med moren sin, begynte de å ruse seg sammen (Kronikk)
  Forskersonen.no 2022 FULLTEKST
 • Jeanette Skoglund :
  Barns involvering og erfaringer
  2022
 • Jeanette Skoglund :
  Fosterhjem i slekt og nettverk
  2022
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Slektsfosterhjem i Norge. Innlegg for medlemmer av Social- og Ældreutvalget (DK)
  2022
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Økt rekruttering av slektsfosterhjem gir ikke nødvendigvis flere stabile fosterhjem (Debattinnlegg)
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2021 DOI
 • Jeanette Skoglund :
  Er slektsfosterhjem i endring?
  2021
 • Jeanette Skoglund :
  Barnevernets marginale posisjon i norsk sosiologi
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2021 DOI
 • Jeanette Skoglund :
  Fordeler ved å bo i slektsfosterhjem. Når, for hvem og hvorfor
  2021
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Tove Andersson :
  Fortolkning og analyse. Video 2 av 2
  2021
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Tove Andersson :
  Fortolkning og analyse. Video 1 av 2
  2021
 • Jeanette Skoglund :
  Fortolkning
  2021
 • Jeanette Skoglund :
  Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenestene i forbindelse med fagdag for barneverntjenestene i Stavanger, Sola, Strand, Hjelmland og Bufetat.
  2021
 • Jeanette Skoglund :
  «Fortolkning i barnevernsarbeidet – hvem, hva, hvorfor og hvordan? Et faginnlegg for barneverntjenestene i Vest-Finnmark (et læringsnettverk med representanter fra Måsøy, Hasvik, Loppa, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, Alta og Hammerfest).
  2021
 • Jeanette Skoglund :
  Seminar om slektsfosterhjem for barnevernledere i Vest-Finnmark – et læringsnettverk med representanter fra Måsøy, Hasvik, Loppa, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, Alta og Hammerfest.
  2021
 • Jeanette Skoglund :
  Slekt- og nettverksfosterhjem. Er det mulig og ønskelig å nå målet med 2/3?
  2020
 • Jeanette Skoglund :
  Fortolkning i barnevernets analyseprosesser - En vitenskapsteoretisk innføring
  2020
 • Renee Thørnblad, Amy Holtan, Jeanette Skoglund :
  Kan delt omsorg praktiseres i barnevernet?
  Fontene forskning 2020
 • Jeanette Skoglund, Anita Salamonsen :
  "Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3)
  2020
 • Jeanette Skoglund, Anita Salamonsen :
  "Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3)
  2020
 • Jeanette Skoglund, Anita Salamonsen :
  "Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3)
  2020
 • Jeanette Skoglund :
  "Slektsfosterhjem. Informasjon om et tilbud for tjenestene" (En kort informasjonsvideo). Digitalt innlegg
  2020
 • Jeanette Skoglund :
  Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Narvik
  2020
 • Jeanette Skoglund :
  «Slekt- og nettverksplasseringer». Faglig innlegg for deltakere på Bufetats workshop. Arrangør: Bufetat region øst.Gjennomført i Teams pga. korona.
  2020
 • Jeanette Skoglund :
  "Slektsfosterhjem - Hva sier forskningen?"
  2020
 • Jeanette Skoglund :
  Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Lyngen
  2019
 • Jeanette Skoglund :
  Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Målselv, Lenvik og Balsfjord kommune, samt Astafjord bv.tjeneste.
  2019
 • Jeanette Skoglund :
  Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Kåfjord og Skjervøy kommune, samt Nordreisa og Kvænangen bv.tjeneste
  2019
 • Jeanette Skoglund :
  "Plassering i familie – og slektsnettverk: Hva forteller forskningen oss om plassering i slektsnettverk? Erfaringer, begrensninger og veien videre"
  2019
 • Jeanette Skoglund :
  "En kunnskapsoversikt om slektsfosterhjem" (Internundervisning, Bupa)
  2019
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Skoglund, Jeanette (2013). Prosjekt: Familie. En kvalitativ studie av lesbiske par som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning og donorsæd. Mastergradsoppgave, Universitetet i Tromsø


  Forskningsinteresser

  • Familie- og velferdssosiologi 
  • Foreldreskap, foreldremekling og barns deltagelse 
  • Barnevern, offentlig omsorg, fosterhjem, slektsfosterhjem og nettverksfosterhjem
  • Fattigdom og sosial ulikhet 
  • Kvalitative metoder 

  Undervisning

  Undervisningserfaring/andre områder: metode, sosiologisk teori og vitenskapesteori 

   

   
  CV

  Utdanning

  2014 - 2018: Philosopiae doctor (ph.d.), RKBU Nord, Universitetet i Tromsø (disputerte 27.06.2018)

  2011-2013: Master i sosiologi, Universitetet i Tromsø

  2009 - 2011: Bachelor i sosiologi, Universitetet i Tromsø

  2008 - 2009: Årsstudier i Sosiologi, Universitetet i Stavanger

   
  Yrkeserfaring

  2018 -   : Førsteamanunesis, RKBU Nord 

  3.3.2018: Universitetslektor, RKBU Nord   

  3.3.2014 - 2.3.2018: Doktorgradsstudent ved RKBU Nord, Universitetet i Tromsø

  1.1.2014 - 1.8.2014: Redaksjonssekretær, Sosiologisk Tidsskrift

  15.12.2013 - 15.02.2014: Engasjert ved KVINNFORSK for utarbeidelse av rapport for KVINNFORSKs strategiplanarbeid 2014-2020

  Høstsemesteret 2013: Vitenskapelig assistent v/ Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging. Arbeidsoppgaver: Seminarundervisning og studentveiledning.

  6.11.2013 - 22.11.2013: Forskningsassistent i Sirus` nasjonale prosjekt «Langtidsoppfølging av brukere av illegale rusmidler»