Undervisningstilbud

RKBU Nord tilbyr undervisning om temaet slektsfosterhjem.

Vi tilbyr dagsseminar, halv dag, eller korte entimers seminarer.  Meld din interesse ved å sende e-post til tjenestestotte@helsefak.uit.no, eller fyll ut nettskjema under linken "Tjenestestøtte" på rkbunord.uit.no

Video: 


Mer informasjon