Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak – Slektsfosterhjemsprosjektet


Prosjektets formål er å gi forskningsbasert kunnskap om oppvekst i fosterhjem med særlig vekt på erfaringene fra oppvekst i slektsfosterhjem.

Sentrale temaer er sosial integrasjon, familie, og betydningen av å praktisere et familieliv i spennet mellom det private og det offentlige. Andre temaer er stabilitet og kontinuitet i bosituasjonen for barn og unge i fosterhjem, deres psykiske helse, sosiale situasjon samt unge voksnes livssituasjon opp igjennom tyveårene.

Målsetting med forskningsprosjektet er å bidra til økt kunnskap om slektsfosterhjem som fenomen, gi innsikt i hvordan slektsfosterhjem kan forstås og oppleves og bidra til kunnskap som kan utvikle slektsfosterhjem som barneverntiltak.

Forskningsprosjektet har en longitudinell design og har pågått i mer enn 20 år.  Datamaterialet består av intervju og spørreskjema. Data for det opprinnelige utvalget ble samlet inn i 1999/2000 (T1) og besto av et utvalg barn i alderen 4 til 12 år (født fra 1986 til og med 1995). Barna var under barnevernets omsorg og hadde bodd i fosterhjem i minimum ett år. Andre gangs datainnsamling ble foretatt i 2007/2008 (T2). Barna var da blitt ungdommer og unge voksne. Siste datainnsamling (T3) ble gjennomført i 2014/2015 og «barna» var da mellom 19 – 29 år. Forskningsprosjektet har resultert i tre doktorgrader i sosiologi i 2002, 2012 og 2018. Prosjektet er ett av to i Norden som studerer opplevelser og virkninger av slektsfosterhjem over tid.

Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak flyer 

Understudie om Barnevernansattes perspektiver på fosterhjem i slekt og nettverk

I tillegg til datamaterialet innsamlet i vårt hovedprosjekt, gjennomfører vi i 2023 en spørreundersøkelse blant barnevernsarbeidere om fosterhjem i slekt og nettverk. Resultater fra prosjektet vil publiseres og formidles ut til norske barneverntjenester fra 2024. 

Samarbeid med Fosterhjemsforeningen 

Fosterhjemsforeningen gjennomfører årlig en undersøkelse blant sine medlemmer. Prosjektet har inngått avtale om tilgang til besvarelsene innsamlet i 2022. 

[Loading...]