Barn og unge som lever i familier med lav inntekt

En god oppvekst varer i generasjoner – å vokse opp i en familie med lav inntekt kan få store negative konsekvenser for barn og unge, her og nå, men også på lang sikt.

  3-6 timer (kan tilpasses)
  Gratis

Beskrivelse

Lavinntekt handler både om tilgang til materielle ressurser, men også om tilgang til utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter, kosthold, helsetjenester og sosiale nettverk. Barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har manglende tilganger til disse ressursene, og det gjør de ekstra sårbare. Fra et kommunalt ståsted er det viktig å vite hvem disse barna og familiene er, men ikke minst hva som kan gjøres for å forhindre uønskete konsekvenser som for eksempel utenforskap.

Målgruppe: Kommunale ledere/fagutviklere/prosjektledere/koordinatorer som arbeider med barn, unge og familier i kommunal sektor.

Sted

Kan bestilles til sted

Hva lærer du

Hvem er disse familiene?

Hvorfor er det så viktig å komme tidlig inn med tiltak?

Et behov for tverrfaglig samarbeid mellom ulike tjenester.

Hvilke nasjonale anbefalinger og tiltak finnes på feltet?