Forskergruppe for barnevern og familievern
Dean Drobot / Mostphotos

Forskningsgruppen har som formål å forske for framtidas barnevern og familievern og bidra til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskergruppen arbeider i nær kontakt med barne- og familievernets tjenester. Vår forskning skal støtte tjenestene og rettes mot arenaer, kontekster og kunnskapsbehov, som er relevante for profesjonsutøvelse i møte med barn og unge og deres familier.

Tematiske satsinger:

Offentlige tjenesters praksiser og tiltak, slik som, undersøkelsesarbeid i barnevernet, familieråd, myndiggjørende- og dialogbaserte praksiser, barneverninstitusjoner, utilsiktede virkinger av tjenestenes virksomhet slik som klientifisering og stigmatisering, betydning av kjønn, profesjonalisering og profesjonskunnskap, høring av barn i mekling og mekling i høykonfliktsaker.

Barn og unge med samisk/nasjonale minoriteters bakgrunn, slik som kulturkompetanse, kultursensitivitet, urfolks rettigheter, brukermedvirkning og deltakelse. Tiltak og arbeidsmåter for tjenestene i møte med minoriteter.

Psykisk helse, slik som psykisk helse blant barn og unge som mottar tiltak fra barnevernet. Nasjonale minoriteters og samiske barn og unges psykisk helse.

Familie, lokalsamfunn, slektsfosterhjem og fosterhjem, slik som fosterhjemsordningen, ulike familieformer og familiepraksiser, forholdet mellom offentlig og privat, det offentliges mobilisering av familie og nettverk, virkninger og erfaringer med fosterhjem i og utenfor slekt.

Familievern, slik som mekling med særlig vekt på høring av barn i mekling ved skilsmisser, mekling i høykonfliktsaker og samarbeid mellom familievern, barnevern og domstolene.

Barn og unges deltagelse, slik som barn og unge som aktører i barnevern og i familievern og på fritidsarenaer slik som barneidrett.

ProsjekterMedlemmer


Avsluttede prosjekterForskergruppe for barnevern og familievern


Forskergruppe for barnevern og familievern, RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet, 9037 TROMSØ
renee.thornblad@uit.no

Lenke til publikasjoner i Cristin

Logg inn / Login