for ansatte, saksbehandlere og ledere

Økonomiprosesser og økonomisystemer

Økonomiprosesser

Kurs og opplæring for ledere og saksbehandlere i økonomiprosesser og økonomisystemet UNIT4 ERP.

Prosess behov til betaling er en hovedprosess innenfor prosesskategorien økonomi, som beskriver hva som foregår fra et innkjøpsbehov oppstår til at inngående faktura, knyttet til innkjøpet, er betalt.

Se på BOTT-prosessen BTB

Brukerstøtte for BTB-prosessen

Melde inn innkjøpsbehov under 100 000 Innmeldingsskjema
Anskaffelser av varer og tjenester - verdi fra 100 000 ekskl.mva Anskaffelser fra 100 000
Registrere eller endre leverandør Kontaktskjema leverandør
Registrere utbetalingsanmodning Utbetalingsskjema
Omposteringsløsning Omposteringsløsning
Aktivering og utstyrsregistrering Anleggsverdiregnskap
Merverdiavgift

Merverdiavgift

fortolling@uit.no

Kontakt innkjøpstjenesten

Kontaktskjema innkjøpstjenesten

For øvrige spørsmål:

  • Feil eller problemer med UNIT4 ERP
  • Registrere eller endre leveringsadresse
  • Fakturaflyt (spørsmål om fakturaer, fakturabehandling og fakturaer på flyt)
  • Parkere innkjøpsordre
  • Bankkvittering
  • Kontoplan
Kontakt økonomitjenesten

Lokal prosessteam ved UiT

Prosessansvarlig Andrés Maldonado
Prosessrådgiver Sentral Administrasjon May-Elin Pedersen
Prosessrådgiver IT-avdeling Torstein Masterbakk
Prosessrådgiver Bygg og Eindom Lasse Eilertsen
Prosessrådgiver Helsefak Sunniva Stoltz Nordli
Prosessrådgiver Helsefak Ina Andersen
Prosessrådgiver NTfak Marit Krogstad Hall
Prosessrådgiver HSLfak Carina Sandvik
Prosessrådgiver HSLfak Irina Goryacheva
Prosessrådgiver BFEfak Tore Haukås
Prosessrådgiver BFEfak Lena Figenschou
Prosessrådgiver IVTfak Arne Ketil Eidsvik
Prosessrådgiver UMAK Andriy Osadchuk
Prosessrådgiver UB Lotte Dahl

Sist endret: 14.06.2024
Printvennlig innhold: Behov til betaling

Flere prosesser håndteres i sammenheng under regnskap.

Prosessene som tilhører regnskap er anleggsmidler, andre økonomiprosesser, periodeavslutning og finansregnskapsrapportering.

Se BOTT-prosess Anleggsmidler

Se BOTT-prosess Andre økonomiprosesser

Se BOTT-prosess Periodeavslutning

Se BOTT-prosess Finansregnskapsrapportering

Brukerstøtte for regnskapsprosessene

 Aktivering og utstyrsregistrering  Anleggsverdiregnskap
 Omposteringsløsning  Omposteringsløsning
 Merverdiavgift  Merverdiavgift
 Kontoplan for UiT  Kontoplan
 Periodeavslutning  Periodeavslutning
 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  Ekstern finansiering
   

Lokalt prosessteam ved UiT

Prosessansvarlig Kamilla Håheim-Saers
Prosessrådgiver BFE Mona Isaksen
Prosessrådgiver NTfak Viktoria Liaimer
Prosessrådgiver Helsefak Ingvild Tengelsen
Prosessrådgiver HSLfak Marit Nilsen
Prosessrådgiver Jurfak Tove Worum

Sist endret: 25.05.2024
Printvennlig innhold: Regnskap

Mangler beskrivelsen for prosessen

Se på BOTT-prosessen Fordring til innbetaling

Brukerstøtte for Fordring til innbetaling-prosessen

   
   
   
   
   
   
   
   

Lokal prosessteam ved UiT

Prosessansvarlig Kirsten Nergård
Prosessrådgiver Asbjørn Pareli Fredheim
Prosessrådgiver BFEfak Siri Andersen
Prosessrådgiver JURfak Tove Worum
Prosessrådgiver IVTFak Wenche Lisbeth Berg Kvernelv
Prosessrådgiver NTfak Andrè Pedersen
Prosessrådgiver IT- avd Cecilie Svensen
Prosessrådgiver HSLfak Kristoffer Leopold Entner
Prosessrådgiver UMAK Ovlla Revheim Østby

Sist endret: 30.04.2024
Printvennlig innhold: Fordring til innbetaling

Prosjektøkonomi dekker prosessene fra Prosjektide til prosjektavslutning:

Se på BOTT-prosessen Prosjektide til prosjektavslutning

Brukerstøtte for Prosjektide til prosjektavslutning-prosessen

   
   
   
   
   
   
   
   

Lokal prosessteam ved UiT

Prosessansvarlig Hans-Jørgen Christiansen
Prosessrådgiver Simen Gärtner 
Prosessrådgiver  Martin Aronsen 
Prosessrådgiver Helsefak Oliver Holman 
Prosessrådgiver NTfak Nadezda Gorovaya 
Prosessrådgiver HSLfak  Vilde Skoglund
Prosessrådgiver BFEfak Kseniia Maltceva 
Prosessrådgiver JURfak Torunn Berger 
Prosessrådgiver IVT Kristin Rønhovde 
Prosessrådgiver UMAK Galina Idigesheva

Sist endret: 15.05.2024
Printvennlig innhold: Prosjektide til prosjektavslutning

Økonomimodellen er rammeverket for å ivareta UiTs samlede økonomiske styringsbehov, på alle nivå i virksomheten. 

Se BOTT-prosess Strategi og mål

Brukerstøtte for økonomimodell

Lokal retningslinje m/vedlegg  
BOTT økonomimodell Økonomimodellen - Felles rammeverk
   
   
   
   
   
   
   
   

Lokal prosessteam ved UiT

Prosessansvarlig Elin Katrine Andersen
Prosessrådgiver Helsefak Lena Liatun 
Prosessrådgiver NTfak Kurt Hemmingsen
Prosessrådgiver HLSfak Marit Nilsen 
Prosessrådgiver BFEfak Tone Osnes 
Prosessrådgiver IVTfak  Christina Solberg 
Prosessrådgiver UMAK  Galina Idigesheva  
   
   

Sist endret: 08.05.2024
Printvennlig innhold: Økonomimodell 

Prosessen omfatter tilrettelegging av budsjettproessen, utarbeidelse og oppdatering av års- og langtidsbudsjett og fastsetting og kvalitetssikring av budsjettene. 

Se på BOTT-prosessen Budsjettering

Brukerstøtte for Budsjettering-prosessen

   
   
   
   
   
   
   
   

Lokal prosessteam ved UiT

Prosessansvarlig Sindre Hammer Tjønnøy
Prosessrådgiver Helsefak Kine Nilsen
Prosessrådgiver NTfak Kurt Hemmingsen 
Prosessrådgiver HSLfak Heidi Guttormsen
Prosessrådgiver BFEfak Tone Osnes
Prosessrådgiver IVTfak Christina Solberg
Prosessrådgiver Jurfak Tove Worum

Sist endret: 10.05.2024
Printvennlig innhold: Budsjettering
Sist endret: 14.06.2024

Skjema for utbetalingsanmodninger

Skjemaet under benyttes til utbetalinger av tilskudd mm. til organisasjoner der det ikke foreligger faktura.

Hvis du mangler tiigang til utbetalingsanmodningsskjemaet, ta konktat med oss via følgende kontaktskjema i TOPDesk.

NB:  For å fylle ut skjemaet må du være pålogget

Sist endret: 14.06.2024

Omposteringsløsningen

UiT benytter omposteringsløsningen for å opprette hovedboksbilag i Unit4.

Du finner omposteringsløsningen her, pålogging med Feide: Logg på med Feide

Veiledning i bruk av løsningen finnes her: Veiledning omposteringsløsningen

Omposteringsløsningen gir tilgang til maler som kan benyttes ved ulike omposteringer. For å få tilgang til løsningen må du ha rollen Bilagsbehandler.

Det er ikke mulig å legge til vedlegg i omposteringsløsningen. Dette må gjøres i Unit4 ved attestering.

Det er mulig å lese inn fil ved ompostering av flere linjer. Mal i csv-format ligger i løsningen under fane "Datafangst".

Under fane "Kontooversikt" er det mulig å søke opp konto for å finne mulige maler. Dersom konti det skal omposteres på ikke finnes i tilgjengelige maler må bilaget sendes inn til ompostering sentralt. Det skal da sendes inn ferdig utfylt csv-fil for innlesing, samt attestert og anvist pdf av csv-fil som kan legges til som vedlegg på bilaget. Bilag som skal leses inn sentralt sendes inn til økonomitjenesten via TOPDesk.

Ta også kontakt via følgende kontaktskjema i Topdesk dersom du opplever feil eller heng i løsningen.

Husk:

  • Sjekk periode og dato på bilaget du skal bokføre
  • Velg "lagre og kontroller alt" for å kontrollere at alle verdier er aktive før du trykker send bilag
  • Sjekk fane "Overføringer" for å se at bilaget får et midlertidig bilagsnr.
Sist endret: 25.05.2024
Økonomiprosesser og økonomisystemer