for ansatte, saksbehandlere og ledere

Innkjøp under 100 000,- ekskl. mva.

Det er kun Innkjøper som har fullmakt til å iverksette en bestilling av varer og tjenester. Alle innkjøpsbehov skal meldes inn på eget skjema.

Unntak:

  • IKT-utstyr bestilles av ITA på vegne av hele virksomheten. Velg eget skjema.
  • Reiser bestilles som hovedregel av den enkelte ansatte via reisebyråportalen.
  • Utvalgte trykksaker kan bestilles hos UiTs eget trykkeri.

Meld innkjøpsbehov under 100 000,- ekskl. mva.

Stråling og strålevern

Ved UiT blir det benyttet ulike type kilder som sender ut stråling til omgivelsene. Strålingen omfatter både ioniserende og ikke-ioniserende stråling, og kan forårsake skade på mennesker og miljø. Ioniserende stråling har høy nok energi til å skade arvestoffet i cellene. Ikke-ioniserende stråling har ikke nok energi til å skade arvestoff i cellene, men produserer varme. Det elektromagnetiske spekteret gir en helhetlig oversikt over all elektromagnetisk stråling.

Flere lover og forskrifter regulerer arbeidet med stråling ved UiT. Statens strålevern er fagmyndighet og tilsynsmyndighet for hvordan strålevernet blir ivaretatt ved UiT.

Strålevernet sentralt ivaretas av UiTs sentrale strålevernkoordinator ved Avdeling for organisasjon og økonomi.
Det er utnevnt strålevernkontakter for å ivareta strålevernet ute på enhetene hvor det benyttes og håndteres strålekilder.

Dersom du ikke har fått et strålevern-prosjektnummer må du fylle ut skjema for registrering av prosjekt som inkluderer åpne radiaktive kjeder.

Dersom du har vært i kontakt med UiTs strålevernkoordinator og har fått et strålevern-prosjektnummer, kan du gå videre til å registrere en innkjøpsforespørsel
Velg type skjema "Annet" og kategori "Radioaktive isotoper". Husk å påføre strålevern prosjektnummer!


Sist endret: 16.05.2024
Printvennlig innhold: Om bestilling av radioaktive isotoper
Sist endret: 30.04.2024

Rammeavtaler

Bestilling på rammeavtaler
Informasjon om de enkelte rammeavtalene finnes i UiTs Avtalekatalog. Under den enkelte rammeavtalen vil det framkomme om det er noen spesielle forhold angående bestilling på avtalen. 

Vær oppmerksom på at det i noen rammeavtaler er lagt opp til gjennomføring av en "minikonkurranse" blant avtaleleverandørene. Gjennomføring av en "minikonkurranse" kan medføre at det tar noe lengre tid å gjennomføre innkjøpet. 

Dersom det ikke er lagt opp til minikonkurranse kan rammeavtalene benyttes direkte, dette gjelder også dersom beløpet overstiger 100 000,- ekskl. mva. Se innmeldingsskjema ovenfor.


Bestilling utenfor rammeavtaler
Dersom du selv har innhentet et tilbud fra en leverandør UiT ikke har en rammeavtale med er det viktig å sjekke at leverings- og betalingsbetingelser, samt garantitid, er i henhold til UiTs kontraktsbetingelser før du sender en innkjøpsforespørsel til ditt innkjøperteam da dette har direkte innvirkning på pris. Husk at UiTs standard kontraktsbetingelser skal ligge til grunn for alle kjøp, uansett verdi.

Dersom du er usikker på hvordan du beregner anskaffelsens verdi, se her.

Sist endret: 30.04.2024
Innkjøp under 100 000,- ekskl. mva.