for ansatte, saksbehandlere og ledere

For leverandører

Krav til bestilling og fakturering

Alle bestillinger av varer og tjenester til UiT skal gjennomføres med en innkjøpsordre (godkjent rekvisisjon) som sendes til leverandøren. Leverandøren skal alltid påføre innkjøpsordrenummer på fakturaen som referanse.

Se mer om krav til fakturering her.

Sist endret: 30.04.2024

Kunngjøring av anskaffelser

UiT Norges arktiske universitet er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det innebærer at alle anskaffelser med verdi fra 100 000,- ekskl. mva. skal være basert på konkurranse. Anskaffelser ivaretas av Seksjon for innkjøp ved Avdeling for organisasjon og økonomi. 

Anskaffelser med verdi fra 1,49 millioner kroner ekskl. mva. kunngjøres i de offentlige databasene Doffin (Database for offentlige anskaffelser) og Europas offentlige kunngjøringsdatabase TED (Tenders Electronic Daily).

UiT benytter det elektroniske konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell TendSign. Det innebærer at alle anskaffelsesprosesser med verdi fra 100 000,- ekskl. mva. gjennomføres fullelektronisk fra invitasjon/kunngjøring til og med kontraktssignering.

Sist endret: 30.04.2024

Fortolling

Se informasjon om fortolling her.

Sist endret: 30.04.2024

Kontraktsvilkår

Se UiTs standard kontraktsbetingelser her.

Sist endret: 30.04.2024
For leverandører