Partnerinstitusjon:
National Polytechnic Institute of Toulouse

Frankrike

National Polytechnic Institute of Toulouse

Frankrike

Om National Polytechnic Institute of Toulouse

Toulouse INP/ National Polytechnic Institute of Toulouse (InpdT) ble grunnlagt i 1969 og omfatter seks ingeniørhøgskoler («Grandes Ecoles») og 17 forskningslaboratorier. InpdT har 6 500 studenter og campus er lokalisert i Toulouse, Frankrike.
Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 studieprogrammer