Partnerinstitusjon:
Royal University College of Fine Arts

Sverige

Royal University College of Fine Arts

Sverige

Om Royal University College of Fine Arts

Royal University College of Fine Arts (KK), Kungliga Konsthögskolan, ble grunnlagt i 1735 av kong Gustav III som en skole for slottsdekoratører i forbindelse med byggingen av Stockholm slott. KK tilbyr i dag blant annet utdanning på grunnivå og postmasternivå i Fri kunst og utdanninger på postmasternivå i arkitektur. KK har ca. 230 studenter og befinner seg på Skeppsholmen i Stockholm, Sverige.

Utvekslingsplasser

Kunstakademiet har 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for faglig ansatte gjennom ERASMUS+-avtale.

I tillegg har Kunstakademiet utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte gjennom Nordplus-utvekslingsavtale.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer

Fine Art - master, 2 years

Kunst - bachelor, 3 år