Partnerinstitusjon:
Royal Institute of Art

Sverige

Royal Institute of Art

Sverige

Om Royal Institute of Art

Royal University College of Fine Arts (KK), Kungliga Konsthögskolan, ble grunnlagt i 1735 av kong Gustav III som en skole for slottsdekoratører i forbindelse med byggingen av Stockholm slott. KK tilbyr i dag blant annet utdanning på grunnivå og postmasternivå i Fri kunst og utdanninger på postmasternivå i arkitektur. KK har ca. 230 studenter og befinner seg på Skeppsholmen i Stockholm, Sverige.

Utvekslingsplasser

Kunstakademiet har 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for faglig ansatte gjennom ERASMUS+-avtale.

I tillegg har Kunstakademiet utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte gjennom Nordplus-utvekslingsavtale.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer