Partnerinstitusjon:
Lappeenranta University of Technology

Finland

Lappeenranta University of Technology

Finland

Om Lappeenranta University of Technology

Lappeenranta University of Technology (LTKK) er et statlig universitet og ble grunnlagt i 1969. Universitetet har 6 000 studenter og 930 ansatte. Campus er lokalisert i Lappeenranta ved innsjøen Saimaa som er den fjerde største innsjøen i Europa.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi og

Høgskolen i Finnmark har utvekslingsplasser for studenter gjennom Nordplus-avtale.


For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer