Partnerinstitusjon:
Tallinn University

Estland

Tallinn University

Estland

Om Tallinn University

Tallinn University (TLU) ble opprettet i 2005 ved fusjon av flere universiteter og forskningsinstitusjoner i Tallinn, men kan spore sine røtter tilbake til 1919 med grunnleggelsen av Tallinn lærerseminar. TLU har mer enn 7 500 studenter og 800 ansatte og er det tredje største statlige universitetet i Estland. Hoved-campus finnes sentralt i Tallin, Estland.

Utvekslingsplasser

- Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og

- Institutt for språk og kultur

har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 6 studieprogrammer