Russlandsstudier - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Russlandsstudier - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
Slik søker du

I en tid der Russlands forhold til Vesten – og Norge – er i dyp krise, har forståelse av russisk samfunn, historie, kultur og språk stor nasjonal betydning. Russland står høyt på den internasjonale dagsordenen, ikke minst i Arktis, og utviklingen der har stor betydning for Norge. I dagens komplekse og utfordrende situasjon trenger arbeidsmarkedet vårt solide og integrerte kunnskaper om Russlands historie, politikk, kultur og språk.

Spørsmål om studiet
E-post: aisi@hjelp.uit.no
Telefon: 77660793

Informasjon om studiestart

Russlandsstudier kombinerer språkstudier med studier i russisk historie, kultur og politikk. Som student vil du få tilbud om opphold i Baltikum. Du får også tilbud om hospitering i norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med Russland. Studiets tverrfaglige tilnærming til Russland, i kombinasjonen med utenlandsopphold og hospitering, vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger studiet vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studiet gir også innsikt i grenserelasjoner og nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. De to første studieårene består primært av emner innenfor russisk språk og kultur, mens det siste studieåret inneholder emner fra historie og statsvitenskap med et særlig fokus på nordområdene. I løpet av graden kan du velge å fordype deg enten i russisk språk og kultur, eller i russisk politikk og historie.

I det tredje studieåret kan du velge å utveksle til et land med russisktalende befolkning. Det er blant annet mulig å utveksle til Tallinn (Estland) eller Riga (Latvia).

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

  • kunnskap og innsikt i russisk historie, kultur og politikk, herunder nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser.
  • gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk. God kjennskap til russisk grammatikk.

Ferdigheter:

Du har:

  • ferdigheter i å skrive og snakke russisk.
  • trening i å oversette mellom norsk og russisk.
  • trening i å lese russisk skjønnlitteratur og sakprosa.

Generell kompetanse:

Du har:

  • kompetanse i formidling av kunnskap i russisk historie, kultur og politikk, både muntlig og skriftlig.
  • kompetanse i å tenke analytisk og arbeide selvstendig med problemstillinger knyttet til russisk historie, kultur og politikk.
  • kompetanse i akademisk skriving.

Studiet kvalifiserer for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske interessesfæren: diplomati, sikkerhetstjenesten og forsvaret, internasjonalt arbeid, informasjonsarbeid, litteratur- og kulturformidling, forlag, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, og på sikt næringsliv og reiseliv.


1 semester (høst)
FIL-0700 Ex.phil
RUS-1110 Innføring i russisk litteratur
RUS-0100 Russisk grunnkurs 1

2 semester (vår)
RUS-1115 Russland i dag
RUS-1001 Russisk grunnkurs 2, 20stp

3 semester (høst)
RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid
RUS-1210 Østslavisk og russisk historie 850-1861
RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse (eventuelt kort utveksling)

*Fordypning Russisk historie/statsvitenskap
4 semester (vår)
HIS-2021 Historie sett i lys av kildene (5 stp)
HIS-1010 Russland er et annet sted
HIS-2009 Norge og Russland

5 semester (høst)
RUS-2021 (10 stp) samt valgemner i historie, russisk eller statsvitenskap (20 stp)
ELLER utveksling (30 stp)

6 semester (vår)
HIS-2200 Bacheloroppgave i historie, 20 stp
Valgfritt emne (RUS eller HIS) 

*Fordypning i Russisk språk/kultur
4 semester (vår)
RUS-2025 Praktisk russisk
HIS-1010 Russland er et annet sted(10stp)
HIS-2009 Norge og Russland.

6 semester (vår)
RUS-2990 Bacheloroppgave eller valgemne
20 studiepoeng valgfritt emne 


Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnets art.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Noe av pensumlitteraturen kan være på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Med bachelor i russlandsstudier kan du søke opptak til master i russlandsstudier, i historie eller russisk litteratur, avhengig av hvilken studieretning som er valgt. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet.

Det tilbys et utvekslingsopphold i femte semester/tredje studieår. Vi har per nå avtaler med universitetet i Riga og Tallinn. Der tar du emner innen russisk språk, kultur, historie og politikk.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september og i høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Studiested Land
Tallinn University Estland
University of Latvia Latvia
DSCN1302-3-.jpg
Steinholt, Yngvar B.
Førsteamanuensis i øst-slavisk kultur og litteratur.
Bilde av Nesset, Tore
Nesset, Tore
Professor i russisk språkvitenskap
Svetlana-Sokolova.jpg
Sokolova, Svetlana
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap
shrunk-janda.jpg
Janda, Laura Alexis
Professor russisk språkvitenskap
Andrei Rogatchevski
Rogatchevski, Andrei
Studieprogramleder russisk, professor russisk litteraturvitenskap
Bilde av Myklebost, Kari Aga
Myklebost, Kari Aga
Professor i historie
Bilde av Mankova, Petia
Mankova, Petia
Førsteamanuensis i historie

Karriereintervju

Portrettfoto Anja Kristine Salo Portrettfoto Helene Skjeggestad

Får være med der det skjer

Anja Kristine Salo
Kommunikasjonssjef ved Barentssekretariatet, Kirkenes

Gjorde kometkarriere

Helene Skjeggestad
Kommentator i Aftenposten