Russlandsstudier - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
1-uit-39_2.jpg

Russland er Norges største og mest ukjente naboland, og en svært viktig aktør i nordområdene. Russlandsstudier gir kunnskaper i språk, politikk, historie og kultur, og gir et solid grunnlag for arbeid knyttet til Russland innen en rekke bransjer.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i russlandsstudier
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.
Søknadskode:186 483
Søk studiet

Russlandsstudier kombinerer språkstudier med studier i russisk historie, kultur og politikk. Som student vil du få tilbud om opphold i Russland, samt om hospitering hos norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med Russland. Studiets tverrfaglige tilnærming til Russland i kombinasjonen med utenlandsopphold og hospitering vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

 

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger programmet vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studiet gir også innsikt i grenserelasjoner og nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. De to første studieårene består primært av emner innenfor russisk språk og kultur, mens det siste studieåret inneholder emner fra historie og statsvitenskap med et særlig fokus på nordområdene. I løpet av graden kan du velge å fordype deg enten i russisk språk og kultur, eller i russisk politikk og historie.

 

Studiet inneholder to opphold i Russland. Det andre studieåret begynner med et opphold i St. Petersburg, hvor du vil ta et emne i praktisk språkferdighet. I det tredje studieåret kan du velge å tilbringe høstsemesteret ved Northern (Arctic) Federal University i Arkhangelsk eller ved Higher School of Economics i Moskva.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000
HIS-1000 Introduksjon til historiefaget. Historiens hva, hvordan og hvorfor
RUS-0100 Russisk grunnkurs 1
2. semester
RUS-1001 Russisk grunnkurs 2
RUS-1115 Russland i dag: politikk, kultur og samfunn
3. semester
RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid
RUS-1210 Eldre russisk historie til 1861
RUS-1313 Praktisk russisk i St. Petersburg
4. semester, studieretning historie
RUS-2020 Russisk tekst og tale 2
HIS-2021 Historie sett i lys av kildene
HIS-1001 Europa formes - fra år 1000 til 1500
eller
HIS-1002 Handelskapitalisme, atatsmakt og revolusjoner 1500-1850
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten
4. semester, studieretning russisk
RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk
RUS-2110 Galskap i russisk litteratur
5. semester
RUS-2021 Media og mediespråk i dagens Russland
Utenlandsopphold eller valgemne
Utenlandsopphold eller valgemne
6. semester
STV-1003 Samenligende europeisk politikk
HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861-1991
HIS-2003 Stalinismen-Sovjetunionen under Stalin 1929-1953
HIS-2009 Det russiske Arktis. Russland og Norge i nord ca. 1855-1940
STV-3014 Nordområdepolitikk
eller
HIS-2010 Bacheloroppgave

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Du har

 • kunnskap og innsikt i russisk og sovjetisk historie, samfunnsliv og politikk
 • kunnskap om nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser før og nå
 • gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk
 • god kjennskap til russisk grammatikk
 • trening i å oversette fra norsk til russisk, og fra russisk til norsk
 • trening i å lese russisk sakprosa og skjønnlitteratur

 

Ferdigheter:

Du kan

 • uttrykke deg godt skriftlig og muntlig på russisk
 • lese og forstå hovedinnholdet i tekster hentet fra aviser, tidsskrifter o.l.
 • delta i samtaler på russisk og diskutere temaer fra samfunns- og dagligliv
 • gjøre rede for hovedlinjer i russisk, sovjetisk og post-sovjetisk historie
 • gjøre rede for de viktigste verkene og forfatterne i russisk litteratur
 • gjøre rede for oppbyggingen av det politiske system i Russland

 

Generell kompetanse:

Du kan

 • analysere russiske kultur- og samfunnsforhold i synkront og diakront perspektiv
 • oversette og formidle russiskspråklig kildemateriale
 • orientere allmenheten om russiske samfunnsforhold i går og i dag
 • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i russiske språk, litteratur eller andre relevante spesialområder

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.
Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnets art.

To utenlandsopphold inngår i studiet. Det første er i tredje semester ved Det norske universitetssenteret i St. Petersburg. Her tilbys det hver høst et emne som fokuserer på praktiske ferdigheter i skriftlig og muntlig russisk, men det kan også bli gitt annen undervisning i russisk språk og litteratur. For å kunne dra til St. Petersburg må du ha avlagt eksamen i RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 (se studieplanen). Det andre utenlandsoppholdet tilbys i femte semester. Her får du muligheten til å studere ved Northern (Artic) Federal University (NarFU) i Arkhangelsk. I Arkhangelsk er det lagt opp til å studere russisk kultur, språk, samfunn og historie.

For mer informasjon om studiestedene:
Det norske universitetssenter i St. Petersburg
NarFU

I kjølvannet av nordområdesatsingen er behovet for kvalifisert kunnskap om russisk samfunn, språk og kultur økende både innen privat og offentlig sektor. Det finnes mange norske bedrifter som kjøper og selger varer og tjenester med Russland, og det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland er en svært viktig del av norsk utenrikspolitikk. Dette øker behovet for kompetanse om Russland. Studiet kvalifiserer for jobber i offentlig forvaltning, næringsliv, skole, presse og medier. Flere av våre studenter har hospitert ved norske utenriksstasjoner i løpet av sitt studium, og fått arbeid i Utenrikstjenesten etter fullført grad.

Med bachelorgrad i russlandsstudier kan du søke opptak til mastergrad i russlandsstudier, i historie eller russisk litteratur, avhengig av hvilken spesialisering som er tatt i bachelorstudiet. Graden er også opptaksgrunnlag til master i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige masterstudier, blant annet urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges arktiske universitet.


Kontakt
DSCN1302-3-.jpg

Yngvar B. Steinholt


Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur
Telefon: +4777644774 yngvar.steinholt@uit.no

Andrei Rogatchevski

Rogatchevski, Andrei


Professor russisk litteraturvitenskap
Telefon: +4777644232 andrei.rogatchevski@uit.no

Myklebost-2012.jpg

Kari Aga Myklebost


Barents Chair in Russian Studies (historie)
Telefon: +4777646767 kari.myklebost@uit.no

Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Telefon: +4777644333 kirsten.k.holiman@uit.no


Nye og reviderte emner i russisk
Fra og med høsten vil russisktilbudet bli oppdatert og supplert med et par helt nye emner.

Russiskstudiet ved UiT har nå fått en lenge planlagt ansiktsløfting med en blanding av helt nye og reviderte emner innen russisk litteratur, kultur, media og samfunn. Emneporteføljen er utvidet og oppgradert på alle nivåer. Hensikten med endringene er å få en sterkere fokus på dagens Russland, uten at den historiske kulturkonteksten overses, samt å gi oppmerksomhet til aktuelle, komplekse og dype kulturforskjeller mellom Russland og Vesteuropa.

 

For mer informasjon om endringer og nye emner se fakultetssidene.

Ladaklubben

Russiskstudentene i Tromsø har sin egen studentforening, Ladaklubben.  For mer informasjon, se Facebook sidene.

 

Skip to main content