Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Harstad, Fjelldal
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du kompetanse innenfor krisehåndtering, beredskap og samfunnssikkerhet? Vil du bidra til å forebygge uønskede hendelser både nasjonalt og internasjonalt?

Dette studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap. Her vil du utvikle nødvendig kompetanse for å kunne håndtere og lede i akutte krisesituasjoner, der liv, miljø og verdier kan være truet.

Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre.

Spørsmål om studiet

May Grethe Jørgensen Hass
May Grete Jørgensen Hass

Studiekonsulent BIB


Linda Marie Stakkeland

Universitetslektor


Informasjon om studiestart

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et nasjonalt og internasjonalt nivå. Studieprogrammet er et fulltidsstudium og er tilrettelagt for deg som er i arbeid ved at det er samlingsbasert. Studiet er særlig relevant for deg som ønsker fagkunnskap innenfor samfunnssikkerhet og beredskap

Studiet lærer deg om lokal, nasjonal og internasjonal beredskap. Du lærer om risikovurdering, den politiske situasjonen i nordområdene, miljø- og klimaendringer, internasjonalt samarbeid, samt utfordringer ved humanitær bistand og migrasjon. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Du lærer om krisehåndtering og hvordan man ser kriser i et psykososialt perspektiv. Studiet har fag i prosjektledelse, risiko og sårbarhetsanalyse.

Dette er et samlingsbasert fulltidsstudium og har normalt 3 samlinger per halvår. Samlingene varer i en uke og foregår i Harstad eller ved Brann- og redningsskolen på Fjelldal.

Etter studiet vet du hvordan Norges beredskap mot uønskede hendelser er organisert. Du har lært hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. Du forstår de spesielle forholdene i et arktisk klima og hvordan mennesker oppfører seg og reagerer i et ekstremt klima

Du vet hvordan geografi og klima påvirker beredskap, og hvordan du skal tenke igjennom en situasjon med uønskede hendelser hvor liv, omgivelser og verdier står på spill.

Du vil lære om hvordan klimaendringene påvirker oss, og hvordan vi skal tilpasse oss for å redusere uheldige konsekvenser

Studiet lærer deg om hvordan kriser håndteres, organiseres og kommuniseres. I tillegg lærer du om planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Videre har du anledning til å fordype deg i relevante valgemner etter egen interesse. Studiet gir også mulighet til et utvekslingsopphold.

Etter studiet er du kvalifisert til å utarbeide og ivareta beredskapsplaner, utredninger – og rådgivningsoppgaver. Du kan også jobbe med reisesikkerhet, industrivern, kommunal og fylkesberedskap, turisme, helse og sikkerhet. Dette kan være i sikkerhetsbransjen, veldedige organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt eller Sivilforsvaret for å nevne noen. Sammen med relevant yrkespraksis kvalifiserer du deg igjennom dette studiet også til ledelses- og spesialistoppgaver i fagfeltet

Eksempler på bedrifter/organisasjoner tidligere studenter har jobbet i: Avinor, Equinor, Norges Bank, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Kystverket, Brann og redning, Regjeringskvartalet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, ulike kommuner og Forsvarsbygg.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2024: 55

Tidligere poenggrenser:

  • Hovedopptak 2023: Ordinær kvote: 62,0. Førstegangsvitnemål: 38,6
  • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: 60,0. Førstegangsvitnemål: 36,0
  • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: 57,4. Førstegangsvitnemål: 36,0

Det er nomalt tre ukessamlinger per halvår hvor to av tre samlinger er obligatoriske. I samlingsukene vil undervisningen bestå av forelesninger og gruppearbeid. Det er også praktiske øvelser, demoer og ekskursjoner. I periodene mellom samlingene er det hjemmearbeid og obligatoriske arbeidskrav.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Brann- og redningsskolen på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved BRSK.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i emnebeskrivelsen, se oppbygging av studiet. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver kan bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk. Unntaket er valgemner hvor undervisning- og eksamensspråk er oppgitt som engelsk. Her er det mulig å søke om å svare på norsk.

Pensumlitteraturen er på norsk og engelsk.

Etter fullførte studier kvalifiserer du deg blant annet for opptak til mastergradene Samfunnssikkerhet og Contemporary Issues in Risk and Crisis Managementved UiT.

Det finnes også flere alternativer på andre universitet og høyskoler i Norge.

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold på høsten i tredjeåret. De som ønsker å dra på utveksling bør starte planleggingen så tidlig som mulig. Fagene som planlegges å ta under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramleder

Andre studier du kanskje vil like

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor ( Tromsø )

Lær om beredskap og hvordan samfunnet kan forebygge ulykker og håndtere kriser. Studer samfunnsikker...

Sikkerhet og beredskap - bachelor
Sikkerhet og beredskap - bachelor ( Kirkenes )

Bidra til å øke sikkerheten og beredskapen i samfunnet. Lær deg å håndtere krisesituasjoner.

Samfunnssikkerhet - master
Samfunnssikkerhet - master ( Tromsø )

Hvordan møter samfunnet sikkerhet- og beredskapsutfordringer? Lær mer om krisehåndtering, HMS, risik...

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master
Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master ( Nettbasert )

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management program provides students with a multi-disciplinar...