Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn.

En rådgiver i offentlig sektor kan ha titlene:

  • rådgiver
  • seniorrådgiver

På samme måte finnes det ulike titler for konsulenter i offentlig sektor, ledere, forskere, med flere. I tillegg til de generelle stillingstitlene finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. 

Vanlige arbeidsoppgaver for rådgivere i offentlig sektor kan være:

  • En rådgiver kan gjøre analyser, vurderinger og komme med forslag til løsninger.
  • Andre oppgaver kan være opplæring, utredning eller forberedelse av saker for ledelsen.

Rådgiverstillinger brukes vanligvis ikke for dem som jobber med vanlig saksbehandling. Tittelen "rådgiver" kan brukes litt forskjellig i ulike deler av landet. I noen tilfeller får man ikke tittelen som rådgiver med mindre man har oppgaver som krever at man tar selvstendige avgjørelser, og høyere utdanning.

Som seniorrådgiver har du ofte en friere rolle, og du jobber ofte som rådgiver for ledere. Seniorrådgiverstillinger kan være en karrierevei, og som et alternativ til å bli leder.

Titlene konsulent, rådgiver og seniorrådgiver brukes også i det private næringsliv.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.