Emnegruppe økonomistyring

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant fire emnegrupper. Økonomistyring, Retail management, Advanced marketing eller emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret:

5. semester

BED-2112
Human Resource Management
10 studiepoeng

BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse - Mikro

10 studiepoeng

BED-2146 Årsregnskapet
(Valgemne)

10 studiepoeng

6. semester

BED-2147 Økonomistyring 

 

10 studiepoeng

BED-2148 Regnskapsanalyse og verdsettelse

10 studiepoeng

BED-2113
Finansielle instrumenter
(Valgemne)
10 studiepoeng

Innen økonomistyring vil Handelshøgskolen ved UiT Harstad tilby et utvalg anbefalte valgemner hvert semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg.  

I 5. semester er BED-2112 Human Resource Management og BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse obligatoriske emner. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

Det kan være at noen valgemnene får overlappende undervisning med andre emner.

I 6. semester er BED-2147 Økonomistyring og BED-2148 Regnskapsanalyse og verdsetting obligatoriske emner. Ved valg av BED-2209 Bacheloroppgave 20 stp, vil BED-2148 utgå som obligatorisk emne. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

 

Alternativt kan studentene velge andre valgemner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Informasjon om godkjenning og innpasning av slike emner får du hos studiekonsulent på studieprogrammet.
Ansvarlig for siden: Tor Alvin Strand
Sist oppdatert: 22.11.2021 14:01