Informasjon til mastergradsstudenter

Velkommen som mastergradsstudent ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi!

På denne siden finner du informasjon som er viktig og nyttig i din studiehverdag. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med informasjonen du finner her. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med faglærer/emneansvarlig, studieprogramleder eller send e-post til aisi@hjelp.uit.no.


Kontrakten er viktig - den dokumenterer dine rettigheter og forpliktelser knyttet til arbeidet med mastergradsoppgaven.

Studenter på mastergradsprogrammene i arkeologi, historie, religionsvitenskap og russlandsstudier, samt lektor i språk og samfunnsfag med masterfag historie og religionsvitenskap finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den sendes til studieprogramleder for faget og til aisi@hjelp.uit.no.


Som mastergradsstudent på 2-årig mastergradsprogram har du anledning til å benytte deg av lesesalsplass på Campus. Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi disponerer lesesalsplasser følgende steder:
 

Lesesalsansvarlig (H002/H-003, M-023): Ole Andreas Myhrer Smith, osm003@post.uit.no

Lesesalsansvarlig (L-009, L-130, L-140): Ta kontakt med aisi@hjelp.uit.no.

Studentene disponerer også et pauseområde og kjøkken i H-fløya.

Det skal være en lesesalsansvarlig på hver lesesal, som har oversikt over ledige lesesalsplasser. Når du har fått lesesalsplass tildelt av lesesalsansvarlig, kan du ta kontakt med aisi@hjelp.uit.no, for utlevering av nøkkel til lesesalsplass og signering av nøkkelkontrakt. Når du har avsluttet ditt masterstudium, skal nøkkelen returneres.

Lektorstudenter på 5. året på Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 har mulighet til å få lesesalsplass på LESEHUSET (øst). Kontaktperson er Trine Lise Larsen, trine.lise.larsen@uit.no. Med forbehold om ledige plasser.


Mastergradsstudentene har egne kopi­maskiner utenfor lesesalene. Mer informasjon om hvordan du får utskrift, finner du her


Instituttet har ingen støtteordninger i form av stipend/reisemidler. Ta kontakt med din veileder eller studieprogramleder når det gjelder tema og gjennomføring av masteroppgaven.


Mastergradsoppgaven skal leveres som PDF-fil via nettstedet Munin og i WISEflow

Fristene for innlevering av mastergradsoppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Fristen utløper kl 14.00 innleveringsdagen.

Mal til forside finner du her.

Du finner utfyllende informasjon om innlevering av mastergradsoppgaven her. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med denne informasjonen i god tid før du skal levere oppgaven din.

Avdeling for IT har laget en informasjonsside for oppgaveskriving og formatering av lange Word-dokumenter. UiT tilbyr også kurs i formatering i Word samt kurs i annen nyttig programvare som Endnote. Informasjon om dette finner du på IT-avdelingen eller Universitetsbibliotekets sine hjemmesider. Du kan også finne informasjon om relevante kurs for masterstudenter i høyremargen på denne siden.

Hvis du ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan du finne de i Munin.

Ansvarlig for siden: Kari Torill Guldahl
Sist oppdatert: 18.01.2024

Studieprogramledere:

Arkeologi: Johan E. Arntzen

Historie: Ketil Zachariassen

Religionsvitenskap: Astrid Hovden

Russlandsstudier: Andrei Rogatchevski

Dersom du har spørsmål om studiet, må du sende en e-post til: aisi@hjelp.uit.no

 

Kurs for studenter: Universitetsbiblioteket tilbyr flere kurs i Endnote hvert semester, både for nybegynnere og viderekommende, og både for PC- og Macbrukere.
Ta kontroll over kildene dine og meld deg på!
Se her for kurs som tilbys.