Studieplantabell: Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor

Studieplantabell for Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor som gjelder fra og med høsten 2020.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst) INF-1100 Innføring i programmering og datamiskiners virkemåte

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk eller
MAT-1001 Kalkulus 1

MAT-1005 Diskret matematikk
2. semester (vår) INF-1101 Datastrukturer og algoritmer INF-1400 Objektorientert programmering STA-0001 Brukerkurs i statistikk eller
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
3. semester (høst) INF-2200 Computer architecture and organization FIL-0700 Examen Philosophicum, Tromsøvarianten Valgfag
4. semester (vår) INF-2201 Operating System Fundamentals Valgfag
5. semester (høst) INF-2300 Computer Communication INF-2700 Database Systems Valgfag
6. semester (vår) INF-2310 Computer Security INF-2900 Software Engineering Valgfag
Ansvarlig for siden: Jan Fuglesteg
Sist oppdatert: 11.12.2023