høst 2023
MAT-1005 Diskret matematikk - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammene Informatikk, sivilingeniør - master (5-årig), samt studieretningen Matematikk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig). Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav: Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 +2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Innhold

Kurset er et introduksjonskurs i matematikk som spesielt dekker matematiske strukturer som har anvendelser i informatikk. Det gis en introduksjon til fundamentale begreper i matematikk som mengder og funksjoner og inkluderer logikk og ulike bevisteknikker. Andre emner som vektlegges er kombinatorikk med sannsynlighetsregning og grafteori. Det gis en innføring i bruk av Mathematica som numerisk, symbolsk og grafisk verktøy, og for enkel programmering.

Kurset er et introduksjonskurs i matematikk som dekker diskrete matematiske strukturer. Det gis en introduksjon til fundamentale begreper i matematikk som mengder, funksjoner, logikk, og ulike bevisteknikker. Andre emner som vektlegges er kombinatorikk med sannsynlighetsregning, grunnleggende tallteori, og grafteori. Anvendelser om diskrete strukturer til informatikk diskuteres. De diskrete strukturene som diskuteres varierer fra år til år og er tilpasset studentene.


Hva lærer du

Emnet er en introduksjon til matematikken som spesielt dekker diskrete matematiske strukturer. Etter fullført kurs skal studentene:

Kunne lese og forstå matematiske argumenter og selv kunne skrive enkle bevis, herunder også induksjonsbeviser

Beherske matematikkens basale strukturer som mengder, funksjoner, og relasjoner.

Kjenne til grunnleggende tallteori og modulær aritmetikk

Beherske basale kombinatoriske telleteknikker som produkt- og summeregel, dueslagprinsippet, og andre kombinatoriske telleteknikker

Kunne analysere og bevise grunnleggende resultater om forskjellige diskrete strukturer, som grafer, rettet grafer, endelige grupper, og partiell ordninger

Kunne anvende de matematiske resultatene om diskrete strukturer til informatikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: Ca. 40 t. Øvelser: Ca. 30 t.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1005
 • Tidligere år og semester for dette emnet