høst 2023
INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

D-110 Innføring i programmering 10 stp
INF-1100 Innføring i programmering 7 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning ved hjelp av programmering i lavnivåspråk. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene har:

 • grunnleggende kunnskap om programmering og algoritmisk problemløsning i lavnivåspråk
 • grunnleggende kunnskap om data- og kontrollstrukturer, og en grunnleggende introduksjon til algoritmisk kompleksitet
 • grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte, og sammenhengen mellom dette og programmer

Ferdigheter - Studentene kan:

 • utvikle egne programmer fra en problembeskrivelse
 • analysere programmer med hensyn på algoritmisk kompleksitet
 • beskrive datamaskiners virkemåte og sammenheng mellom dette og kjørende programmer
 • sette seg inn i nye programmeringsspråk

Generell kompetanse - Studentene forstår:

 • det å løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer skrevet i lavnivåspråk
 • hvordan datamaskiner virker og hvordan dette henger sammen med programmer og programmering

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 18.10.2023 09:00 (Utlevering)
29.11.2023 14:00 (Innlevering)
6 Uker Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

2 skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Skriflige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-1100
 • Tidligere år og semester for dette emnet