HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Forkortelsen HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og dette er arbeidsområdet for en HMS-ingeniør.

Som HMS-ingeniør skal du identifisere og forbedre rutiner og praksiser som har betydning for helsen, miljøet eller sikkerheten til de som jobber ved en aktuell arbeidsplass. Du skal finne fram til tiltak som kan bedre både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for HMS-ingeniører:

Arbeidsoppgavene til en HMS-ingeniør varierer avhengig av arbeidsgiver. Du kan bli involvert i både helsefaglige problemstillinger og teknologiske sikkerhetsaspekter. Her er noen vanlige oppgaver:

  • kartlegge hva som kan føre til et dårlig arbeidsmiljø og iverksette forebyggende tiltak
  • gjennomføre internkontroller og risikoanalyser
  • drive beredskapsledelse og brannvern
  • lage motivasjonsprogram og holdningskampanjer for å opplyse de ansatte om HMS
  • ha jevnlige gjennomganger av bedriftens HMS-arbeid
  • dokumentere HMS-arbeid

I rollen som HMS-ingeniør har du bred kompetanse innen trygghets- og kvalitetsarbeid i bedrifter og offentlige virksomheter. Det er nødvendig å følge ulike lover og forskrifter som krever at de fleste bedrifter implementerer en systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hvor kan jeg jobbe?

HMS-ingeniører kan jobbe som ansatt i en bedrift, i en bedriftshelsetjeneste eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. En del HMS-ingeniører jobber i større offentlige virksomheter. HMS er et sentralt fagområde i olje-, gass- og byggnæring.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei) (Tromsø) Technology and Safety in the High North - master (Tromsø)