Farmasi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Farmasi-bachelor-Studiekatalog-380px-

Bachelorstudiet i farmasi er et spennende og variert studieprogram i krysningen mellom naturvitenskap, teknologi og helsefag. I dette studiet lærer du mye om legemidler. Du lærer om sammenhengen mellom molekylstruktur og effekt, utvikling, produksjon, virkning og bivirkninger av legemidler. Du lærer om legemiddelbruk ved ulike sykdommer og legemiddelbruk i et samfunnsperspektiv. Kommunikasjon med pasienter og helsepersonell vektlegges, og studiet avsluttes med et tre måneders praksisopphold i apotek. Etter avsluttet bachelorgrad kan man søke om autorisasjon som reseptarfarmasøyt.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i farmasi 
Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Matematikk R1 / (S1+S2) og kjemi 1 + enten kjemi 2 eller fysikk 1 eller biologi 1.

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 749
Søk studiet

Hodepine?


Bachelor i farmasi utdanner kandidater med bred kunnskap om legemidler og legemiddelbruk, og med gode ferdigheter innenfor kommunikasjon og samhandling både pasienten og helsepersonell.

Farmasi er et fagområde som kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk (møte med pasienten /kunden) med det teknologiske (utvikling og produksjon av legemidler). Undervisningen har pasienten i fokus, varierte undervisningsformer og krav til aktiv deltakelse fra studenten gjennom problembasert læring, utplassering i klinikk, grupperoppgaver, rollespill, forelesninger, laboratorieøvelser og prosjektarbeid. I de eksperimentelle fagene brukes topp moderne og avansert utstyr. Praksisperioden i apotek er et strukturert studieopphold med obligatoriske og valgfrie oppgaver, og med tett oppfølging fra instituttet for å gi et best mulig læringsutbytte.

 • Utlevere legemidler på en måte som er med på å sikre riktig legemiddelbruk
 • Gi en faglig vurdering av legemidlers effekt og bivirkninger i lys av bred kunnskap om helse og sykdom
 • Foreslå terapivalg til egenomsorg tilpasset den enkelte pasient
 • Formidle fagstoff på norsk, muntlig og skriftlig, på nivåer tilpasset pasienter, fagfeller og annet helsepersonell
 • Analysere og karakterisere farmasøytiske råvarer og spesialpreparater
 • Relatere virkestoffers kjemiske struktur til deres biologiske egenskaper og valg av administrasjonsform
 • Beskrive grunnleggende prinsipper for fremstilling av legemidler
 • Fremstille legemidler i liten skala
 • Beskrive karakteristika ved ulike studietyper som er vanlig å bruke innen farmakoepidemiologisk- og medisinsk forskning
 • Bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder til kritisk kildevurdering
 • Etablere systemer for kvalitetssikring av legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 • Vise reflekterte holdninger til forskning, opphavsrett og åndsverk

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 (S1+S2) og Kjemi 1. I tillegg kreves ett av følgende fag: Kjemi 2, Biologi 1 eller Fysikk 1.

Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studiet har 35 studieplasser og er adgangsregulert.

Undervisningen er variert med forelesninger, arbeid i små og store grupper, prosjektarbeid, laboratoriearbeid, klinisk praksis og trening i kommunikasjon. Graden avsluttes med et praksisopphold i apotek. Man blir evaluert underveis, og det anvendes skriftlige, muntlige og praktiske eksamener i studiet. 

På slutten av studiet er det et fire måneders opphold i praksis. Her skal studenten, under veiledning, bruke teoretiske og praktiske kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, i ekspedisjons- og informasjonsarbeid på virkelighetsnære situasjoner og problemstillinger i apotek.

Det skal legges til rette for utveksling, fortrinnsvis i 5. semester.

Bachelorutdanning i farmasi gir grunnlag for å søke om autorisasjon som reseptarfarmasøyt. De fleste reseptarfarmasøyter arbeider i apotek der de har en rolle som mellomledere. Vanlige arbeidsoppgaver er reseptekspedering og kundeveiledning, samt i noen tilfeller produksjon av legemidler i apoteket. Service og kundekontakt er en meget viktig del av jobben.
Bachelorgrad i farmasi gir muligheter for videre studier på to-årig masterprogram i farmasi ved Universitetet i Tromsø.


Kontakt
photo5.jpg

Jakobsen, Maria


Førstekonsulent
Telefon: +4777646152 maria.jakobsen@uit.no

Relaterte yrker
Skip to main content