Studentutveksling: finansiering og stipendordninger

world map

Lån, stipend og legater

For utvekslingsstudenter finnes mange muligheter for å søke om ekstra støtte og stipend. Stipendet kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen. OBS! Du vil automatisk bli vurdert for stipend til Erasmus+ og Nordplus når du søker utveksling. Hvis du skal til et av universitetene innenfor north2north- eller Barents Plus, må du søke spesielt om stipend direkte til programmet.  Merk at du kun kan få ett av disse stipendene.

Noen legater og stipend har tidlig søknadsfrist. Undersøk derfor muligheter for å få slik støtte tidlig - gjerne et år før planlagt studiestart.

I- Basisstøtte fra Lånekassen

NB! Du må ha fått avklart forhåndsgodkjenningen og blitt akseptert ved partneruniversitetet før du kan søke Lånekassen. Lånebeløpet tilsvarer det du ville fått ved å studere i Norge. Stipendet tilpasses utgiftene til reise og opphold i det aktuelle landet.

Viktige lenker


II- Finansiering til språkstipend, reisestøtte og skolepenger

Er du tatt opp til en utdanning i utlandet som gir rett til støtte - og som har et annet undervisningsspråk enn engelsk - kan du få NOK 20.516 i stipend til forberedende språkkurs.

Vær oppmerksom på:

  1. Kurset må vare i minst fire uker med minimum 15 timer undervisning, fordelt over minst tre dager per uke.

  2. Du må normalt ta kurset i det landet du skal studere (et ikke-engelskspråklig land utenfor Norden).

  3. Du kan ikke få ordinær støtte for samme periode som du får språkstipend

Viktige lenker (så mye kan du få):

Erasmus+ studieopphold

Gjennom Erasmus+ kan du få støtte til studieopphold i eller utenfor Europa i inntil 12 måneder per studienivå. Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du enten 410 eller 460 Euro i stipend per måned, avhengig av hvor du reiser. Utenfor Europa er stipendet 650 Euro per måned, i tillegg til reisestøtte.


Du betaler ikke skolepenger; du får Erasmus+-stipend - samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen; du får en språktest og –sertifikat; og du kan få gratis språkkurs.

Under et studieopphold gjennom Erasmus+, beholder du retten til lån og stipend i Lånekassen.

Søk om utveksling

Oversikt over utenlandske læresteder

Mer om Erasmus+ studieopphold


Erasmus+ praksisopphold

Erasmus+ gir studenter ved UiT Norges arktiske universitet mulighet til å reise på praksisopphold fra 2 til 12 måneder.

Arbeidsplassen kan være en bedrift, organisasjon eller institusjon i Europa. Målet er at du gjennom studiet skal kunne tilegne deg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet.

Studentveiledning (Internasjonale koordinatorer)

Mer om Erasmus+ praksisopphold

Fulbright-stipend

Master UIT Arctic Norway

Studenter på masternivå som skal på utveksling til USA for ett akademisk år, kan søke Fulbright-stipend.

Finansiering: stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 - til NOK 200.000.

Fulbright hjemmeside

Kontaktpersoner ved UiT


Andre stipendordninger for studier i USA:


Søk om utveksling

Oversikt over utenlandske læresteder

Japanske partneruniversiteter satser mye på internasjonalisering. Mange tiltekkes av Japans høye standard på utdanning og landets kultur, enten man er interessert i Japans historie eller har blitt fascinert av landet gjennom manga eller dataspill.

Også den japanske regjeringen satser stort på internasjonalisering. Gjennom organisjonen Japan Student Service Organization (JASSO) har flere japanske universitet mottat midler til å rekruttere internasjonale studenter. Du er også ønsket!

Søk om utveksling

Oversikt over utenlandske læresteder


Mer om JASSO (Japan Student  Services Organization)

Om Nordplus generelt

Nordplus høyere utdanning tilbyr stipender til UiT-studenter som ønsker å studere ved nordiske universitet og høgskoler.

Med stipend fra Nordplus kan du ta deler av studiet og/eller et praksisopphold i et annet nordisk eller baltisk land. Utvekslingsoppholdet under Nordplus er en integrert del av fagplanen din ved UiT, og forsinker ikke studieløpet.

Nordplus studentutveksling er hovedsaklig knyttet til faglige nettverk. UiT deltar i ulike Nordplus fagnetterk (se oversikt over utenlandske læresteder nedenfor). Hvis ditt studieprogram ikke er med i et fagnettverk, kan du likevel søke stipend gjennom Nordplus Nordlys - et nettverk som omfatter alle universitet i Norden.

Stipend

EURO 200 per måned.

NB! Dette kommer i tillegg til vanlig studiefinansiering som du kan få fra Lånekassen som ordinær student ved en norsk institusjon. Du kan også få reisestøtte fra Lånekassen .

Søk om utveksling

Oversikt over utenlandske læresteder


Mer om Nordplus

North2North er utvekslingsprogrammet til universitetsnettverket University of the Arctic (UArctic). Det gir mulighet for å studere i ulike deler av Nordområdene (Danmark, Canada, Grønland, Færøyene, Finland, Island, Sverige, Russland og USA (Alaska).

Stipend

NOK 15.000 per semester

Søk om utveksling

Oversikt over utenlandske læresteder


Mer om North2North

 

Reisestøtteordningen for samiske studenter på mastergrad- eller doktorgradsnivå ved UiT skal bidra til å styrke urfolks mulighet til å utveksle informasjon og kunnskap, samt til å rekruttere samisk ungdom til høyere utdanning.

Finansiering

Reisestøtte på maks NOK 50.000 NOK.

Hvordan søker du?

International Mobility UiT

Legathåndboken gir oversikt over stipender og legater til utdanning, videreutvikling, kultur og forskning. Boken inneholder nærmere 2000 forskjellige tilbud.

Boken gis ut en gang i året og fås kjøpt i bokhandelen. Den kan også lånes på   Universitetsbiblioteket (UB), og den er også tilgjengelig   på internett.

Ansvarlig for siden: Mustta B. Malharunmi
Sist endret: 19.04.2023 11.17
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne