Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reisestøtte ved Senter for samiske studier

Reisestøtteordninga for samiske studenter på mastergrads- eller doktorgradsnivå ved UiT skal bidra til å styrke urfolks mulighet til å utveksle informasjon og kunnskap, samt til å rekruttere samisk ungdom til høyere utdanning.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2019 er mandag 1. april 2019 kl 23:59.

Hvem kan søke?

Samiske studenter på mastergrads- eller doktorgradsnivå ved UiT Norges arktiske universitet. Studentens oppgave/avhandling må være relatert til urfolks kulturelle, språklige, sosiale, helsemessige, samfunnsmessige, økologiske, naturgitte eller rettslige situasjon.

Hva kan du søke støtte til?

Du kan søke støtte til opphold (1-3 måneder) ved et universitet/en organisasjon/institusjon. Du skal i din søknad forklare hvordan oppholdet og gjensidig informasjonsutveksling kan bidra til større forståelse for urfolksspørsmål.

Hvordan søker du?

Du søker reisestøtte på et eget søknadsskjema. Søknaden sendes elektronisk på e-post til postmottak@sami.uit.no

Vedlegg til søknaden

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • En kort prosjektomtale på 1-2 sider (maks. 1200 ord). I denne prosjektomtalen angis blant annet hvilket fakultet/institutt/seksjon studenten skal tilknyttes, og det gis en kort beskrivelse av studieopplegg og hva som gjør det ønskede reisemålet spesielt interessant i forhold til reisestøtteordningens formål.
  • Uttalelse fra veileder om oppholdets betydning for studentens innsikt i urfolksspørsmål.

Retninglinjer

Det finnes egne retningslinjer for reisestøtte.

Kontaktperson

Hildegunn Bruland, hildegunn.bruland(a)uit.no, tlf 77 64 55 35

Berit Nystad Eskonsipo, berit.nystad.eskonsipo(a)uit.no, tlf 77 64 57 45 
Ansvarlig for siden: Berit Merete Nystad Eskonsipo
Sist oppdatert: 14.03.2019 15:09