Septentrio Academic Publishing

Septentrio Academic Publishing (SAP) er en publiseringstjeneste for redaksjoner og fagmiljøer knyttet til UiT Norges arktiske universitet, som ønsker å utgi tidsskrifter, skriftserier og annet materiale.  SAP drives av Universitetsbiblioteket.

Våre publikasjoner

Alle publikasjoner hos SAP er gjort tilgjengelig Open Access. SAP har forskjellige publikasjonstyper i sin portefølje. Per i dag utgis det ni tidsskrifter av hvilke syv er fagfellevurderte tidsskrifter godkjent på nivå 1 i finansieringsmodellen. Det finnes videre en konferanserelatert serie (Septentrio Conference Series) og skriftserier tilknyttet spesifikke institusjoner (Samisk Senters Skriftserie, Ravnetrykk). Septentrio Educational og Septentrio Reports er serier som inneholder diverse læremateriell og rapporter som utgis ved UiT NAU.

Teknologi

Programverktøyet som brukes til publisering er Open Journal Systems (OJS) fra Public Knowledge Project. Verktøyet har kraftige funksjoner for å støtte opp om redaksjonelle arbeidsprosesser, fra manusinnlevering til publisering. I tillegg tilfredsstiller OJS alle tekniske krav for effektiv distribusjon innenfor et Open Access-rammeverk som oai-pmh, DOI, overføring av metadata i DOAJ.

For å redusere den totale kostnaden for universitetet drifter vi OJS i en felles installasjon, slik at de enkelte redaksjoner kan glemme den tekniske driften og kan konsentrere seg om det faglige innholdet.

Sammenlignet med distribusjon på papir, er elektronisk distribusjon innenfor rammen av et Open Access-rammeverk mer effektiv, tilnærmet kostnadsfri og gir en langt videre geografisk spredning.

Les mer om fordeler ved Open Access  

Se også informasjon om UiTs Open Access policy.

Ta kontakt

Om du har planer om å utgi et tidsskrift/skriftserie, eller allerede utgir dette på papir, ta gjerne kontakt for å diskutere om vår publiseringstjeneste kan være et aktuelt alternativ for dine behov.

Kontaktpersoner:
Jan Erik Frantsvåg, jan.e.frantsvag@uit.no, tlf 776 44950
Stein Høydalsvik, stein.hoydalsvik@uit.no, tlf 776 46346
Aysa Ekanger, aysa.ekanger@uit.no, tlf 776 44140Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 27.01.2016 13:52