Nasjonal konferanse

Kjønnsforskning NÅ!

Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet 

HSL-fakultet | rom B1005, E0103, E0104 og E0105
13–15/11/2019

 

Program

Abstracts

 

Onsdag, 13/11/2019

1700           | Årsmøte Forening for kjønnsforskning i Norge

1900           | Sammenkomst på Hildr med middag

 

Torsdag, 14/11/2019

0930–1130 | Pre-conference workshop med Katy Deepwell, Middlesex University | E0103

1130–1230 | Samling | lunsj

1230–1300 | Åpning og velkommen | B1005

                      Joiker Sara Margrethe Oskal

                      Prorektor Wenche Jakobsen

                      Senterleder Hege Kristin Andreassen 

1300–1430 | Keynote I | Opposition to “gender” in academia and beyond. How ultraconservatives and right-wing populists change the rules of the game | Elżbieta Korolczuk, Södertörn University/ Universitet i Warszawa

                     Panelsamtale med moderator Linda Rustad

                     I panelet: Elżbieta Korolczuk, Malin Rönnblom og Mari Teigen 

1430–1445 | Kaffe

1445–1640 | Parallellsesjoner | B1005, E0103, E0104 og E0105

ca. 1700      | Felles buss til byen og pause

1815–1915  | Foredrag og omvisning ved Silje Gaupseth, UiT | Polarmuseet, Tromsø sentrum 

1930           | Felles middag | Kystens hus

 

Fredag, 15/11/2019

0830–0900 | Kaffe

0900–1015 | Keynote II | Art in Women and Gender Studies | Katy Deepwell, Middlesex University | B1005

                     Panelsamtale med moderator Ann Therese Lotherington

                     I panelet: Katy Deepwell, Katrin Losleben og Jérémie McGowan

1015-1030 | Kaffe

1030–1150 | Parallellsesjoner | B1005, E0103, E0104 og E0105

1200–1300 | Lunsj

1300–1430 | Parallellsesjoner | B1005, E0103, E0104 og E0105

1430–1500 | Avslutning | B1005

 

Hele programmet for presentasjonene finner du her.

Etterpå studentsamling. Se programmet her

 

******************************

Kjønnsforskning NÅ!

Centre for Women’s and Gender Research, UiT The arctic university of Norway 
HSL-faculty | Rooms B1005, E0103, E0104 and E0105
November, 13th–15th, 2019

 

Wednesday, November 13th

1700    | General meeting Association for Gender Research in Norway

1900    | Introductory gathering in Hildr with dinner

 

Thursday, November 14th

0930–1130 | Pre-conference workshop | Katy Deepwell: Feminist Art Manifestos | E0103

1130–1230 | Meeting | Lunch

1230–1300 | Opening and welcome | B1005

                     Joiker Sara Margrethe Oskal

                     Vice Rector Wenche Jakobsen

                    Head of the Centre Hege Kristin Andreassen 

1300–1430 | Keynote I | Opposition to “gender” in academia and beyond. How ultraconservatives and right-wing populists change the    rules of the game | Elżbieta Korolczuk, Södertörn University/ Universitet i Warszawa | B1005

                      Panel discussion with moderator Linda Rustad

                      In discussion: Elzbieta Korolchzuk, Malin Rönnblom and Mari Teigen

1430–1445 | Coffee break

1445–1640 | Parallel sessions | B1005, E0103, E0104 and E0105

ca. 1700      | Bus to the city centre and break

1815–1915 | Plenary lecture and guided tour with Silje Gaupseth, UiT | Polarmuseet

1930            | Group dinner | Kystens hus

 

Friday, November 15th

0830–0900 | Arrival and coffee

0900–1015 | Keynote II | Art in Women and Gender Studies | Katy Deepwell, Middlesex University | B1005

                       Panel discussion with moderator Ann Therese Lotherington

                       In discussion: Katy Deepwell, Katrin Losleben and Jérémie McGowan

1015-1030  | Coffee

1030–1150 | Parallel sessions | B1005, E0103, E0104 and E0105

1200–1300 | Lunch

1300–1430 | Parallel sessions | B1005, E0103, E0104 and E0105

1430–1500 | Closing remarks | B1005

 

You can find the whole program for presentations here. 

Students' gathering subsequent to the conference. See the program here. 

 

Contact: hege.k.andreassen@uit.no
Vedlegg: