KJØNNSFORSKNING NÅ!

Bli med på Kjønnsforskning NÅ! - en nasjonal konferanse som samler etablerte forskere, nye forskere og studenter med kompetanse eller interesse for kjønnsforskning. 

Det er en nasjonal møteplass som skal styrke og videreutvikle norsk kjønnsforskning som et faglig fellesskap på tvers av utdanningsnivå og fagfelt. Programmet består hovedsakelig av parallellsesjoner hvor deltakerne presenterer sin egen forskning. Sesjonene organiseres tematisk med utgangspunkt i innsendte abstracts. De inviterte foredragsholderne Elżbieta Korolczuk ved Södertörn University, Katy Deepwell ved Middlesex University og Anka Ryall ved UiT vil innlede i plenum. Følg med på hjemmesiden for oppdatert informasjon om foredragsholderne. Arrangørene anser konferansen som en form for kunnskapsallmenning, en arena for å oppdateres og diskutere det som rører seg i feltet, en arena for å bli kjent med ny forskning og nye forskere. Den er også en møteplass for nettverksbygging og et rom for å diskutere økt faglig samarbeid, spesielt utvikling av nye forskningsprosjekter.

En egen stipendiatsamling skal holdes 15.11. i etterkant av selve konferansen. Se programmet her.

Konferansen avholdes annet hvert år og arrangeres på rundgang mellom kjønnsforskningsmiljøene. Følg med på vår nettside for oppdatert informasjon om påmelding og innledere.

Velkommen til Tromsø i november!

********************

Join us at Kjønnsforskning NÅ! - a national conference that assembles established researchers, new researchers and students with competence or an interest in gender research. 

The conference is intended to strengthen and develop Norwegian gender research as a professional community, across many education levels and academic disciplines.

The program will mainly consist of different parallel sessions, where participants will present their own research. These sessions will be based around the abstracts that have been submitted and organized thematically. The two invited speakers Elżbieta Korolczuk, Södertörn University, og Katy Deepwell, Middlesex University, will begin each day of the conference with a plenary session, Anka Ryall, UiT, will give a plenary lecture at the Polarmuseet Thursday evening. Make sure to check our website for updated information about the speakers. The conference is a meeting place intended for network-building, and a place to discuss the potential of increased professional collaborations, especially new research projects.

There will be a gathering particularly intended for student scholars on November 15th after the conference. See the program here

Kjønnsforskning NÅ! is held every other year at Norway’s different gender research centres.

Welcome to Kjønnsforskning NÅ!

Starter: 13.11.19 kl 17.00
Slutter: 15.11.19 kl 16.00
Hvor: Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Katrin Losleben
E-post: katrin.losleben@uit.no
Legg i kalender