Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges Arktiske universitet inviterer til å sende inn abstrakt til konferansen Kjønnsforskning NÅ! som arrangeres i Tromsø 13.-15. november 2019. Vi inviterer abstrakt som presenterer ferdige arbeider, nye forskningsresultater, work-in-progress eller diskusjon av nye forskningsideer. Presentasjoner kan ha form av individuelle eller gruppe presentasjoner, workshops, posters, artistic performances/installasjoner, roundtables, panel debatter, m. m. Kjønnsforskning dekker et mangfold av tema og på denne konferansen står deltakerne tematisk fritt.

**********

The Centre for Women’s and Gender Research at UiT Norway’s Arctic University invites submissions for single presentations (20 min.), group presentations, workshops, poster presentations, artistic performances/installations, roundtables, panels etc.; all of which may cover finished works, new research results, works-in-progress, or discussions of new research ideas. Gender research covers a variety of subjects, therefore at this conference, there is no specific subject, participants may choose whatever theme they wish and present in any Scandinavian language or English. 

Kontakt
Epost: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Besøksadresse
UiT 
Breiviklia N-fløya
9019 Tromsø