Hovedinnledere

Sølvi Lillejord, Avdelingsdirektør for Kunnskapssenter for utdanning

Vurdering for profesjonslæring

Sølvi Lillejord har vært professor i pedagogikk ved UiB og UiO, og ble tilsatt som avdelingsdirektør ved NFR sitt Kunnskapssenter for utdanning i 2012. Senteret skal bidra til at det utvikles en mer kunnskapsbasert praksis i utdanningssektoren. Lillejord har også bakgrunn som lærer og skoleleder, og har vært medredaktør for flere artikkelsamlinger på temaet skoleledelse og utdanningspolitiske spørsmål. 

 

Karin Rönnerman, Professor ved Göteborgs Universitet

Professionellt och kollegialt lärande i aktionsforskning genererar ledarskap för kollegor

Karin Rönnerman er professor ved Det Utbildningsvetenskapeliga Fakultetet ved Göteborgs Universitet. Hennes forskningsinteresse er utvikling av kunnskap om læreres profesjonsutvikling. Hun har primært utforsket dette gjennom aksjonsforskning, der forskere og lærere deltar i en felles prosess og der de respektive kunnskapsfelt beriker hverandre når det gjelder å forstå praksis og de sammenhenger som praksis foregår i. Rönnerman veileder master og doktorgradsstudenter som utforsker temaer om utvikling av organisasjoner og som har et aksjonsforskningsperspektiv. Hun er også programansvarlig for et nordisk masterprogram i aksjonsforskning (NOMIA). 

Vedlegg / Bilder

Noralf-VERSJON-2-dialoggrupper-og-tverrgrupper