Informasjon om dialoggrupper

Konferansen er en interaktiv konferanse med bidrag fra forskere og praktikere. Vi er interessert i bidrag fra pågående eller nettopp avslutta forsknings- og utviklingsarbeid (aksjonsforsknings- og aksjonslæringsarbeid) som særlig berører temaet «Lærerprofesjonen i endring og utvikling! Hvilke muligheter gir det for aksjonsforskning og aksjonslæring?» Presentasjonene skjer i dialoggrupper på 10-12 deltakere. Hvert innlegg er på ca. 15 minutter og etterfølges av diskusjon i gruppa.

Dialog - og tverrgrupper

Hvert møte i dialoggruppen vil ha to innlegg. Hver av disse har en varighet på  maks 15 minutter.

Innlegg som har tematisk sammenheng kan presenteres etter hverandre før samtalene starter.

Der det ikke er noen tydelig sammenheng, vil hvert innlegg først presenteres og etterfølges av en samtale i gruppa. Vi ønsker at innleggene veksler mellom å ha et praktiker-og/eller et forskerperspektiv.

Hensikten med dialogmøtene er å stimulere til samtaler om faglige spørsmål hvor utvikling av praksis er en sentral del. Det innebærer at alle deltakerne skal inviteres til å delta, ta ordet og respondere på hverandres innlegg. Det gjelder både i dialoggrupper og tverrgrupper.

I tverrgruppene føres samtaler knyttet til hovedinnleggene videre med nye gruppemedlemmer.  Det betyr at hver deltaker har ansvar for å bringe inn noe av det som blir tatt opp i hovedinnleggene. Ta med notater, refleksjoner eller spørsmål fra innlegge du lytter til. Det kan også være aktuelt å se disse samtalene i lys av det som tas opp i dialoggruppene.

Dialoggrupper (VERSJON 2)

Mandag 1045 – 1200 og 1645 – 1730. Tirsdag 1000 – 1130.

Gruppene blir enig internt om rekkefølgene på bidragene.                                                                 Reserverom: E 2004

 

Gruppe 1 (12 = 5N, 7S) Rom E 0102

Innlegg 3N, 3S

Ordleder: Svein-Erik Andreassen, N

Forskende partnerskap mellom studenter og praksislærer

Ordleder: Gro Dagsvik, N

Ressurslærere i den nye ungdomstrinnsatsningen

Charlotte Arkenback-Sundström, S

Loggbok som lärande verktyg

Ingela Borën, S

 

Clas Dale, N

 

Carina Kristiansen, S

 

Alle barns delaktighet i lek, hur?

 

Ingrid Olsson, S

Anna Jönson, S

Marie Olsson, S

Sylvi Skjelstad, N

 

Sidsel Boldermo, N

Bærekraftig pedagogikk i nordnorske barnehager

Maria Nars, S

Elevers lärdom i fysik

 

Gruppe 2 (11 = 5N, 6S) Rom E 0103

Innlegg 3N, 3S

Ordleder: Eli Moksnes Furu, N

Reformideer på reise i norsk skole

Ordleder: Gjertrud Kalseth, N

Veiledningssamarbeid mellom skole og universitet

Ellinor Andersen, N

 

Fysisk aktivitet i fag

 

Kjersti Hansen, N

Margrethe Høiberget, N

Anders Arnquist, S

Hur kan man arbeta med dokumentation i förskolan?

Ebba Hildën, S

Lena Karlberg, S

 

Fredrik Persson, S

Elevens kval?

Jenny Sjøholm, S

Hur kommunicerar barn mellan olika förskolor då de möts?

Linda Zander, S

 

Gruppe 3 (11 = 6N, 5S) Rom E 0104

Innlegg 3N, 3S

Ordleder: Rachel Jakhelln, N

Hvordan øke FoU-komponenten i universitetskolene?

Ordleder: Inger Merethe Hansen, N

Hvordan styrke veiledningen for lærerstudenter i praksis

Marie Börjesson, S

At forska med elever – två eksempel

Kjell Walström, S

Malin Simonsen, N

Loggskriving og refleksjon i barneskolen

 

Christina Wilhelmsen, N

Caroline Eriksson, S

Mer bråk i skolan?

Veronica Schulze, S

Gunnilla B. Almgren, S

 

Bård Jørgen Altmann, N

 

August Hansen, N

Yrkesrelevant språkundervisning – muligheter og fallgruver

 

Gruppe 4 (12 = 7N, 5S) Rom C1002

Innlegg 3N, 3S

Ordleder: Annfrid R. Steele, N

Partnerskap mellom universitetslærer og praksislærer

Ordleder: Astrid Unhjem, N

 

Tidlig innsats

Heidi Salo, N

Vivian Nilsen, N

Beate Martinsen, N

Lene Storø, N

Fra «lære å lese» til «lese for å lære»

 

Silje Skogly, N

Anniqa Frid, S

At arbeta med återkoppling

Åsa Söderström, S

 

Roger Sunvèn, S

En organisation for lärande och utveckling

Jessica Kangru, S

Anders Nilsson, S

Hovudmannens stöd til rektorer och förskoleschefer

 

Forts. dialoggruppe 5-9 på baksiden

 

DIALOGGruppe 5 (15 = 7N, 8S) Rom C1003

Innlegg 2N, 4S

Ordleder: Karin Rönnerman, S

 

Ordleder: Veronica Bergan, N

 

Karoline Madsen, N

Naturfagundervisning uten bremser

 

Silje Johnsen, N

Åse Henrysson, S

Hur komunicerar de yngre barnen med böcker?

Kicki Nilsson, S

Liselott Hogedal, S

At fremja elevers lesutvecling

Trine Johansen, N

 

Tidlig innsats

Karin Rørnes, N

Audhild Nedberg, N

Torill Sommerlund, N

Tony Mufich, S         

 

Eva Östberg, S

Elevers samtal om slöjd påverkar lärarens lektionsplanering

Eva Pennegård, S

Torbjörn Klasson, S

Samarbete – nyceln til framgång

 

Gruppe 6 (12 = 5N, 7S) Rom E 1004

Innlegg 3N, 3S

Ordleder: Else Stjernstrøm, N

Hvordan oversetter lærere krav om bedre klasseledelse?

Ordleder: Karin Mellegård, S

En likvärdig skola i praktiken

Maria Johanson, S

Ha koll på källan

Jan Mortenson, S

Gunnlaug Kristoffersen, N

LK06 – en gjennomførbar visjon?

Marianne Sodefjed, N

Hva skal til for å styrke skolen i Sør-Afrika?

Trude Bråthen, N

 

Camilla Walnum Jakobsen, S

 

Heidi Buvang, N

 

Raija Törnroos, S

 

Hanna Börk Forsberg, S

Från uppdeling teori/practic till integrering teori/practic

Maria McDaniel, S

 

Gruppe 7 (13 = 6N, 7S) Rom E 2004

Innlegg 2N, 4S

Ordleder: Ann-Kristin Wennergren, S

 

Ordleder: Rune Johansen, N

Refleksjonsgrupper for å trene på refleksjon

Susanne Kilman, S

Vad talar eleverna egentligen om?

Liv Jørgensen, N

 

Åsa Lindstrøm, S

Elevhälsoteamet som en resurs i skolan

Eva Thomasson, S

Kristin Isaksen, N

 

Titti Stavehaug, S

Innehållet i fokus med Storytelling

Britt-Inger Svensson, S

Are Justad, N

Hvordan styrke lærende møter i skolens utviklingsarbeid?

Tina Asp Anderson, S

At arbeta i par – en väg til lärande?

Ann Kristin Lydersen, N

 

Tove Beate Jensen, N

 

 

Gruppe 8 (11 = 5N, 6S) Rom C1006

Innlegg 3N, 3S

Ordleder: Torbjørn Lund, N

Reformideer på reise i skolen

Ordleder: Margrethe A. Tresselt, N

Aksjonslæring og utviklingsarbeid på egen skole

Annika Levin, S

Lekare och hjälpare. Nye roller på förskolegården

Anneli Ståhl, S

Att lära i grupp – en framgångsfaktor?

Gøril Skotnes, N

 

Susanne Persson, S

 

Placering av elever i klassrummet – pedagogisk differentiering

Jessica Anderson, S

Annika Lindvall, S

Ylva Nilsson, S

Magnus Kimsaas, N

Matematikk MOOC – hva og hvordan?

Inger Henie Jørgensen, N

 

 

Gruppe 9 (12 = 5N, 7S) Rom C1007

Innlegg 2N, 4S

Ordleder: Anette Olin, S

Lärdomar om lärar-forskar samarbete

Ordleder: Anja Storvoll Stenhaug, N

 

Anna Ullenius, S

 

Pedagogisk läderskap. Ja, gjärna, men hur?

Helene Lorentzon, S

Anette F. Seiser, S

Sissel E. Nordnes, N

 

Lina Sandin, S

Små barns delaktighet i skapande rummet

Cecilia Lindstrøm, S

Frida Wirèn, S

Elevers medvetenhet om det egna lärandet

Andrej Verstad, N

Transformativ læring i lærerens møte med en fremmed kultur

Daniel Jensen, N

Berit Skog, N

Klasseledelse – struktur og forventninger

Tverrgrupper                                   

Reserverom: E 2004

Mandag 1530 – 1630: Refleksjon over profesjonell utvikling og nye roller.

Tirsdag 1230 – 1330: Betydning endringer i førskolelærerens/lærerens rolle har i skolens/barnehagens utvikling for fremtiden

                                                             

Gruppe A, 14, Rom E 0102

Gruppe B, 14, Rom E 0103

Ordleder: Svein-Erik Andreassen, N

Ordleder: Eli Moksnes Furu, N

Ordleder: Gro Dagsvik, N

Ordleder: Gjertrud Kalseth, N

Sidsel Boldermo, N

Ellinor Andersen, N

Sylvi Skjelstad, N

Kjersti Hansen, N

Ingela Borën, S

Margrethe Høiberget, N

Clas Dale, N

Anders Arnquist, S

Ebba Hildën, S

Carina Kristiansen, S

Jessica Kangro, S

Maria Nars, S

Lena Karlberg, S

Marie Olsson, S

Eva Pennegård, S

Charlotte Arkenback-Sundström, S

Eva Thomasson, S

Linda Sander, S

Anna Ullenius, S

Jessica Andersson, S

Helene Lorentzon, S

Fredrik Persson, S

Anette F. Seiser, S

Sissel E. Nordnes, N

 

Gruppe C, 13, Rom E 0104

Gruppe D, 14, Rom C1002

Ordleder: Rachel Jakhelln, N

Ordleder: Annfrid R. Steele, N

Ordleder: Inger Merethe Hansen, N

Ordleder: Astrid Unhjem, N

Ylva Nilsson, S

August Hansen, N

Malin Simonsen, N

Vivian Nilsen, N

Christina Wilhelmsen, N

Lene Storø, N

Anniqa Frid, S

Silje Skogly, N

Britt-Inger Svensson, S

Bård Jørgen Altmann, N

Annika Lindvall, S

Marie Börjesson, S

Ingrid Olsson, S

Caroline Eriksson, S

Anders Nilsson, S

Åsa Söderström, S

Roger Sunvèn, S

Anna Jönsson, S

Andrej Verstad, N

Cecilia Lindström, S

Daniel Jensen, N

Gunnilla B. Almgren, S

 

Anette Olin, S (ordleder tirsdag for Annfrid og Astrid)

 

Gruppe E, 14, Rom C1003

Gruppe F, 14, Rom E 1004

Ordleder: Karin Rönnerman, S

Ordleder: Else Stjernstrøm, N

Ordleder: Veronica Bergan, N

Ordleder: Karin Mellegård, S

Karoline Madsen, N

Maria Johanson, S

Silje Johnsen, N

Gunnlaug Kristoffersen, N

 

Marianne Sodefjed, N

Kjell Walström, S

Trude Bråthen, N

Trine Johansen, N

Tony Mufich, S         

Karin Rørnes, N

Torbjörn Klasson, S

Camilla Walnum Jakobsen, S

Jenny Sjøholm, S

Jan Mortenson, S

Åse Henrysson, S

Heidi Buvang, N

Liselott Hogedal, S

Raija Törnroos, S

Beate Martinsen, N

Frida Wirèn, S

Torill Sommerlund, N

Lina Sandin, S

Heidi Salo, N

 

Gruppe G, 14, Rom E 2004

Gruppe H, Rom C1006

Ordleder: Ann-Kristin Wennergren, S

Ordleder: Torbjørn Lund, N

Ordleder: Rune Johansen, N

Ordleder: Margrethe A. Tresselt, N

Susanne Kilman, S

Annika Levin, S

Liv Jørgensen, N

 

Åsa Lindstrøm, S

Kicki Nilsson, S

Maria McDaniel, S

Anneli Ståhl, S

Gøril Skotnes, N

Kristin Isaksen, N

Susanne Persson, S

Titti Stavehaug, S

Veronica Schulze, S

Are Justad, N

Magnus Kimsaas, N

Tina Asp Anderson, S

Inger Henie Jørgensen, N

Ann Kristin Lydersen, N

Hanna Börk Forsberg, S

Tove Beate Jensen, N

Anja Storvoll Stenhaug, N

Eva Östberg, S

Berit Skog, N

Audhild Nedberg, N

 

Utskriftsvennlig versjon av gruppeoppsettet står i høyremargen. 

Vel møtt!

Vedlegg / Bilder

Noralf-VERSJON-2-dialoggrupper-og-tverrgrupper