Program for NORALF-konferansen 2015

Hovedtema: Lærerprofesjonen i endring og utvikling - Hvilke muligheter gir det for aksjonsforskning og aksjonslæring?

 

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Teorifagbygg 1, Auditorium 2

Mandag 18. mai

0900 – 1000      Registrering og kaffe. Utenfor Auditorium 2

1000 – 1020      Åpning: v/ Fakultetsledelsen

1020 – 1045      NORALF-konferansen – historikk og tematikk

                            Eli Moksnes Furu, førsteamanuensis, UiT og Karin Rönnerman, professor,

                            Göteborgs universitet

1045 – 1200      Aksjonsforskning/aksjonslæring og utviklingsarbeid. Presentasjoner og samtaler i

                            dialoggrupper,  Dialoggrupper, del 1

1200 – 1300      Lunsj. Kantina teorifagbygg 1.

1300 – 1400      Vurdering for profesjonslæring.

                            Sølvi Lillejord, avdelingsdirektør, Kunnskapssenter for utdanning. 

1415 – 1500      Samspill og vekst i felles drivhus! Førskolen/barnehagen i profesjonell utvikling.

                            Veronica Bergan, førsteamanuensis, UiT og Heidi Buvang, pedagogisk leder

                            Tusseladden friluftsbarnehage.

1500 – 1530      Kaffepause

1530 – 1630      Refleksjon over profesjonell utvikling og nye roller. Grupper på tvers

1645 – 1730      Aksjonsforskning/aksjonslæring og utviklingsarbeid. Presentasjoner og samtaler i

                            dialoggrupper. Dialoggrupper, del 2

2000                   Konferansemiddag. UiT campus sør, Mellomveien 110. Kantina.

 

Tirsdag 19. mai.

0830 – 0845      Morgenkaffe/te. 

0845 – 0945      Professionellt och kollegialt lärande i aktionsforskning genererar ledarskap för

                            kollegor. 

                            Karin Rönnerman, professor, Göteborgs universitet.

1000 – 1130      Aksjonsforskning/aksjonslæring og utviklingsarbeid. Presentasjoner og samtaler i

                           dialoggrupper. Dialoggrupper del 3.

1130 – 1230      Lunsj. Kantina teorifagbygg 1.

1230 – 1330      En samtale om hvilken betydning endringer i  førskolelærerens/lærerens rolle har i

                            skolens/barnehagens utvikling for fremtiden. Grupper på tvers, del 2

1345 – 1430      Paneldebatt: hvilke utfordringer ligger i endringer i det profesjonelle oppdraget?

                            4 praktikere og  2 forskere fra Sverige og Norge får ordet!

1430 – 1445      Avslutning av den 8. NORALF-konferansen.

Vel møtt i Göteborg høsten 2016! 

Vedlegg / Bilder

Noralf-VERSJON-2-dialoggrupper-og-tverrgrupper