Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning NORALF 2015

Hovedtema for konferansen er "LÆRERPROFESJON I ENDRING OG UTVIKLING - Hvilke muligheter gir det for aksjonsforskning og aksjonslæring?"

Velkommen til en konferanse for kunnskapsutvikling i møte mellom praktikere og forskere!

Formålet med konferansen er å være en møteplass der lærere, skoleledere, førskolelærere og barnehageledere, forskere og andre som er opptatt av barnehage, skole og utdanning kan legge fram utviklings- og forskningserfaringer for gjensidig læring. NORALF er en deltakeraktiv konferanse. Den har tre arenaer for formidling og kunnskapsutvikling: Dialoggrupper, tverrgrupper og plenum. Alle deltakerne, både forskere og praktikere, inviteres til å ha innlegg i dialoggruppene, som er det sentrale møtestedet på konferansen.

NORALF-konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Göteborgs universitet og alternerer mellom de to institusjonene.

Konferansen er en interaktiv konferanse med bidrag fra forskere og praktikere. Vi er interessert i bidrag fra pågående eller nettopp avslutta forsknings- og utviklingsarbeid (aksjonsforsknings- og aksjonslæringsarbeid) som særlig berører konferansens tema. Presentasjonene skjer i dialoggrupper på 10-12 deltakere. Hvert innlegg er på ca. 15 minutter og etterfølges av diskusjon i gruppa.

Påmelding til konferansen skjer HER.

Dialog - og tverrgrupper blir satt opp etter påmeldingsfristen her.

Link til Informasjon om Tromsø

Link til Nordisk nettverk for aksjonsforskning

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 18. mai 2015 kl. 09.00
Slutter: 19. mai 2015 kl. 15.00
Hvor: UiT Norges arktiske universitet
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Eli Moksnes Furu
Telefon: 77646427


Vedlegg / Bilder
Noralf-VERSJON-2-dialoggrupper-og-tverrgrupper