Program for parallelle sesjoner - Ergoterapeututdanningen 25 år

Programkomiteen har vurdert de innsendte bidragene og har satt sammen et spennende program for de parallelle sesjonene.

Deltakerne velger fritt hvilke sesjoner de ønsker å delta på.
Merk at det er begrenset plass på workshop 2 - her må deltakerne skrive seg på liste.

 

 

Torsdag 7. mai

Tidsramme:

13.30-15.30

Parallell   1.

Møteleder:   Cathrine Arntzen

Rom: Store auditiorium

Parallell   2.

Møteleder:   Carina Ryssdal

Rom: Auditorium 3

Workshop1  

NB!   Varer til 14.25

Rom: U7.111

13.30-13.55

Erfaringer fra prosjekt om   hverdagsrehabilitering i Tromsø kommune

Vegard   Horne

Kulturformidling i hverdagslig   samhandling mellom samiske bestemødre og deres barnebarn

Gudrun   Heil   - UTGÅR!

Utfordringer knyttet til rollen som   pasientkoordinator

Audhild   Høyem, Toril Beate Røssvoll og Annette Eidissen

13.55-14.20

En kvalitativ studie om erfaringer fra   primærrehabilitering etter en traumatisk hodeskade

Anniken   Bogstrand

Rammer, roller og rock'n roll. En   ergoterapeuts vei til å bli gruppeanalytiker

Torill   Nordgård Eriksen

14.20-14.35

Pause/   beinstrekk

 

14.35-15.00

God psykisk helse – kun for mennesker   uten somatiske funksjonsnedsettelser eller sykdommer?

Tone   Glefjell Johansen

Agents for change

Iris   Helén Nikolaisen

 

15.00-15.25

Kognitive vansker – et   fagutviklingsprosjekt

Lisbeth   Harila og Hege Spantell

Multippel sklerose og daglige   aktiviteter

Toril   Beate Røssvoll

 

 

Fredag 8. mai

Tidsramme:

 12.50-14.10

Parallell   3.

Møteleder:   Vår Mathisen

Rom: Store Auditorium

Parallell   4.

Møteleder:   Astrid Gramstad

Rom: Auditorium 3

Workshop   2

NB!   Varer til 13.45

Rom: U8.121

12.50-13.15

Wolf Motor Function Test – et reliabelt   verktøy for kartlegging av håndfunksjon i tidlig fase etter hjerneslag

Martin   Vatshaug

Ergoterapistudenten i det tverrfaglige   studentteamet

Eirin   Flak Bugge

Kulturforståelse og likeverdige   helsetjenester Marianne Olsen og Sigrid   Tonstad

13.15-13.40

Hva kjennetegner begrunnelsestekstene   for ståstativ til barn?

Vegard   Horne

Kombistilling mellom UiT og Tromsø   kommune

Hanne   Fossum Bryn

13.40-13.45

Pause/   beinstrekk

 

13.45-14.10

Ergoterapeut som rådgiver ved   planlegging av sykehjem

Carina   Ryssdal

Implementering av kunnskapsbasert   praksis

Toril   Beate Røssvoll, Maren Hansen og Trude Anita Hartvigsen