Ergoterapeututdanningen 25 år - Jubileumskonferanse

Bachelorprogrammet i Ergoterapi ved UiT feirer 25 år! 
Velkommen til Jubileumskonferanse 7-8. mai 2015.

Vi inviterer tidligere studenter, ergoterapeuter i landsdelen, nåværende studenter, fagforbund og samarbeidende utdanninger til å delta i vårt 25 års jubileum!

Jubileumskonferansen finner sted på UiT- Norges Arktiske Universitet, Store Auditorium, MH-Bygget, Tromsø.

Konferansens tema er mangfoldet og mulighetene som ergoterapi bidrar til både i fortid, nåtid og framtid. Vi har fokus på ergoterapi i landsdelen, nasjonalt og internasjonalt. Vi hører plenumsforedrag om ergoterapeututdanningens historie, faglig og politisk status for ergoterapi i Norge, framtidig forskning i Nord-Norge og et afrikansk blikk på kultur og funksjonshemming. Til hovedforedragene har vi fått besøk av kjente kolleger fra Danmark: Tove Borg reflekterer og diskuterer hvordan hverdagslivsforståelser kan utfordre og bekrike ergoterapi. Gunner Gamborg har et historisk perspektiv og ser på hvordan ergoterapifaget de siste 25 årene har endret seg fra en isolert tilværelse på institusjoner til å bli en synlig virksomhet i samfunnet. Presentasjon av foredragsholdere finner dere ved å klikke på navnet deres i programmet. Plenums og hovedforedrag filmes og lenke til disse filmene legges i programmet (se programfanen).

Konferansen synliggjør også ergoterapi i Nord-Norge. Ergoterapeuter i landsdelen bidrar med presentasjoner og workshops i parallelle sesjoner. Her får vi presentert prosjekter og praksis fra ergoterapeutenes arbeidshverdag og vi får presentert fagutvikling, mastergradsoppgaver og forskning.

På konferansens første dag blir ergoterapeututdanningens jubileumsbok lansert. En historisk begivenhet - det er første felles publikasjon fra utdanningen i Tromsø.

Før festmiddag er det satt av tid til at deltaker får mulighet til å samles ut fra kulltilhørighet for de som har vært / er studenter ved utdanningen. Noen tidligere kull fortsetter feiringen med kulltreff helgen etter jubileet.

 

Se de ulike fanene for mer informasjon om program, deltakelse og annen praktisk informasjon.

 

Starter: 07.05.15 kl 09.30
Slutter: 08.05.15 kl 16.00
Hvor: MH-Bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Astrid Vekve Nymo
Telefon: 77660643
E-post: astrid.vekve.nymo@uit.no

Påmelding
Frist: 01.04.2015
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender