Program Ergoterapeututdanningen 25 år - Jubileumskonferanse

Program Jubileumskonferanse 7.-8. mai 2015

Torsdag 7. mai

NB! hovedforedragene blir filmet /streamet og kan sees parallelt med konferansen.

09:30–10:00       Registrering og kaff e

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/e537498d1c9147c39401cb09b75895071d
          Jubileumskonferanse dag 1, del 1

10:00–10:15       Velkommen til jubileum, ved studieleder Rita Jentoft

10:15–10:25       Hilsen fra UiT

10:30–11:15       Ergoterapeututdanninga i Tromsø – 25 års historie ved Gunn Nilsskog

11:15–11:30       Kaffe

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/38f5401f83f143169c6138ced96bc4541d
          Jubileumskonferanse dag 1, del 2

11.30–12.00       Ergoterapifaget i Norge, faglig og politisk. Tromsøs rolle i denne utviklinga,

ved Nils Erik Ness

12:00–12:30       Å motta ergoterapi, ved Laila Edvardsen, leder Norges Handikapforbund, avd. Tromsø

12.30 – 13.30     Lunsj i Lysgården

13:30–15:30       Parallelle sesjoner

15:30–16:30       Boklansering m/ lett servering

16:30                     Forspill for kullene

19:30                     Festmiddag i Lysgården

 

Fredag 8. mai

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/08773dbd84d04f3ea418ffa05aaa277f1d
          Jubileumskonferanse dag 2, del 1

08:45–9:00          Velkommen til andre dag

09:00–10:00       Kan teoretiske hverdagslivsforståelser udfordre og berige ergoterapi? ved Tove Borg

10:00–10:20       Kaffe

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/1aae4c3bf57c423d8762ad33c98bd8a01d
          Jubileumskonferanse dag 2, del 2

10:20–11:20       25 år med ergoterapi: Fra faglig isolerethed på institutioner, til synlighed i samfundet. ved Gunner Gamborg

11:20–11:50       Kulturelt perspektiv på funksjonshemming, ved Eckiwe Kamanga

11:50–12:50       Lunsj

12:50–14:10       Parallelle sesjoner

14:10–14:30       Kaffe

14:30–15:30       Framtidig forskning i Nord, ved Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad, Vår Mathisen

15:30–15:45       Avslutning jubileumskonferansen

16:00 -> resten av helga: Kulltreff. Egne arrangementer