Kommende studier ved UiT Kirkenes

Reiseliv og entreprenørskap

I perioden 2023-2026 tilbyr UiT reiselivsfaglig utdanning med samlingsbasert undervisning på Kirkenes.

REI-1106 Kommunikasjon og storytelling - 10 stp.

 • Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
 • Søknadsfrist 12.03.24 på EVU-web
 • Samlingsdatoer REI-1106
  • Kirkenes: 10.-11.04.24
  • Kirkenes: 07.-08.05.24
  • Eksamensform: Hjemmeeksamen 03.-06.06.24
 • Emnet har oppstart med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere

Sikkerhet og beredskap.

I perioden 2023-2026 tilbyr UiT utdanning innen sikkerhet og beredskap med samlingsbasert undervisning på Kirkenes. Man kan ta ulike relevante emner på deltid, eller gjennomføre en full bachelorgrad på heltid.

Bachelor i sikkerhet og beredskap

 • Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Realkompetanse
 • Søknadsfrist 15.04.24 på Samordna Opptak
 • Emner høsten 2024:
  • SVF-1205 Introduksjon til samfunnssikkerhet - Samlingsbasert Kirkenes
  • FIL-0702 Ex.phil - Nettbasert
  • SVF-2109 Cyber Security - Samlingsbasert Kirkenes
 • Emnene kan også tas enkeltvis, uten å bli tatt opp til hele studieprogrammet.
  Søk enkeltemnestudierett 9199 på Lokalt Opptak i perioden 20.07.24-16.08.24 og meld deg opp til aktuelle emner.

Organisasjon og ledelse

I 2023 var det oppstart i Kirkenes for et kull i Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. I dette studieløpet vil det være enkelte emner som vil være tilgjengelig å ta også for studenter som ikke følger hele utdanningen. Emnene som tas på denne måten vil evt. kunne innpasses i en tilsvarende mastergrad i ledelse på et senere tidspunkt.

Informatikk og innovasjon

INF-6010 Praktisk Entreprenørskap - Neste oppstart høst 2024

 • Mer informasjon kommer.
 • Søknadsfrist sommeren 2024.

Sykepleie

UiT tilbyr bachelor i sykepleie samlingsbasert på Kirkenes med oppstart hvert tredje år. Utdanningen gjennomføres på deltid over 4 år.

Sykepleie samlingsbasert/deltid - Neste oppstart vår 2025

 • Søknadsfrist høsten 2024.

UiT Kirkenes som studiested – Barentshuset

UiT Kirkenes sine lokaler i Barentshuset er fleksible og tilrettelagte lokaler for utdanning og formidling. UiT tilbyr til enhver tid samlingsbaserte utdanninger som er viktig for regionen, og er et naturlig samlingssted for nettbaserte studenter i regionen. Barentsinstituttet ved UiT holder også til her, og driver med utstrakt forsknings-, utviklings- og formidlingsaktivitet.

UiT-studenter som deltar på samlings- og nettbaserte tilbud ved andre campus, for eksempel i Alta eller Tromsø, kan benytte UiTs fasiliteter i Kirkenes som studiested i hverdagen. Dette gjelder både for studenter på fulle gradsgivende studieprogram og for deltidsstudenter. Vi har blant annet studenter fra lærerutdanning, sosialt arbeid, sykepleie, økonomi og ledelse som benytter UiT Kirkenes sin infrastruktur til bl.a. læringsarealer, undervisningsrom, gjennomføring av eksamen og som et sosialt møtested.

Pågående utdanninger og prosjekt ved UiT Kirkenes

Reiseliv og entreprenørskap

REI-6000 Markedsføring i små og mellomstore bedrifter - 10 stp.

 • Gjennomført H23
Sikkerhet og beredskap.

SIK-1003 HMS (Helse, miljø og sikkerhet) - 10 stp.

 • Gjennomført H23

SIK-2509 Praktisk prosjektledelse - 10 stp.

 • Gjennomført H23

SVF-1601 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging

 • Søknadsfrist utløpt - Gjennomføres V24
 • Omfang 10 stp.
 • Samlingsdatoer SVF-1601
  • Kirkenes: 30.01.24 (09:00-19:00)-31.01.24 (08:15-14:00)
  • Kirkenes: 27.02.24 (10:00-19:00)-28.02.24 (08:15-14:00)
  • Kirkenes: 03.04.24 (12:00-18:00)-04.04.24 (08:15-15:30) (+eksamen 05.04)
  • Eksamensform: Skriftlig skoleeksamen 05.04.24 (09:00-13:00)

SIK-2601 Krisehåndtering og kommunikasjon

 • Søknadsfrist utløpt - Gjennomføres V24
 • Omfang 10 stp.
 • Samlingsdatoer SIK-2601
   • Kirkenes: 31.01.24 (14:00-19:00)-01.02.24 (08:15-19:00)
   • Kirkenes: 28.02.24 (14:00-19:00)-29.02.24 (08:15-18:00)
   • Kirkenes: 02.04.24 (10:00-19:00)-03.04.24 (08:15-11:30)
   • Eksamensform: Hjemmeeksamen 08.04.24-15.04.24

Andre kull
Pågående prosjekter