Nye studier i Kirkenes

UiT får 14 millioner til nye studietilbud i Kirkenes og skal bruke disse i tett samarbeid med det lokale næringslivet.

Kirkenes
Kirkenes Foto: Mostphotos
Portrettbilde av Bakkevoll, Geir Heggås
Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 07.06.23 12:25 Oppdatert: 07.06.23 14:53
Om UiT

Regjeringspartiene og SV går inn med 105 millioner kroner for å skape aktivitet og utvikling i Øst-Finnmark. UiT Norges arktiske universitet får 14 millioner av dette for å etablere flere studietilbud i Kirkenes. 

– Dette er en helt riktig satsing for at UiT kan oppfylle en viktig del av samfunnsoppdraget i nord: Utdanning som sikrer bosetting, kompetanse og tilstedeværelse i en hel landsdel, sier viserektor Bente Haug ved UiT. 

portrett
Viserektor Bente Haug. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT

Inviterer næringslivet med

Regjeringen peker på fagområdene reiseliv, entreprenørskap, sikkerhet og beredskap som særlig aktuelle for de nye studiene i Kirkenes.

– De nye fagområdene i Øst-Finnmark skaper enda tettere kontakt og samarbeid med det lokale næringslivet. De mulighetene skal vi utnytte godt, slik at disse studieplassene skaper store ringer i vannet i mange år framover, sier Haug.

Hun sier at UiT raskt vil invitere næringslivet og politikere til bordet for å planlegge hvordan de best kan bruke nye millioner for å skape langvarig aktivitet i Øst-Finnmark.

– Dette skal vi planlegge sammen med næringslivet som trenger denne kompetansen og som vil bli praksisarenaer og senere arbeidsplasser for de nye studentene i Kirkenes. 

Studentene blir i nord

UiTs kandidatundersøkelser viser at lokale studier har god effekt for bosetting og folketall: 67 prosent at de som er ferdig utdannet ved UiT, jobber i landsdelen ett til tre år senere.

– Når vi samtidig vet at bare 63 prosent av våre studenter opprinnelig er fra Nord-Norge, ser vi at UiT bidrar til flere folk i nord, sier Haug.

I Kirkenes tilbyr UiT fra før sykepleierstudier, barnehagelærerutdanning, forkurs for ingeniører og nettbaserte studier i økonomi og ledelse og i ingeniørfag.

– Når vi utvider dette med reiseliv, entreprenørskap, sikkerhet og beredskap får vi enda større faglig bredde i Kirkenes, og kompetansen på disse områdene er viktig for Øst-Finnmark og hele Nord-Norge. Det har både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen pekt på i rapportene de nylig har lagt fram, sier Haug.

Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 07.06.23 12:25 Oppdatert: 07.06.23 14:53
Om UiT