Barentsinstituttet


    English flag   

Barentsinstituttet er et tverrfaglig forskningssenter i Kirkenes. Instituttet produserer og formidler kunnskap om grenser og grenseregioner i og utenfor Arktis.

 
Kirkeneskonferansen
Vi samarbeider med Kirkeneskonferansen, som arrangeres årlig og setter fokus på ulike sider av nordområdeutviklingen i skjæringspunktet mellom politikk, nærings- og samfunnsutvikling.

Ansatte ved Barentsinstituttet:

[Loading...]