Barentsinstituttet


    English flag   

Visjon

Fra vårt ståsted i Barentsregionen ønsker Barentsinstituttet å produsere kunnskap om nordområdene og om europeiske grenseområder som er relevant for regionen vi befinner oss i, og for internasjonale aktører som er interessert i grense-problemstillinger og i nordområdene. Barentsinstituttet har som ambisjon å bygge fremragende kompetanse og ekspertise knyttet til grenser og grenseområder – i Barentsregionen og andre steder.

 
Kirkeneskonferansen
Vi samarbeider med Kirkeneskonferansen, som arrangeres årlig og setter fokus på ulike sider av nordområdeutviklingen i skjæringspunktet mellom politikk, nærings- og samfunnsutvikling.

Ansatte ved Barentsinstituttet:

[Loading...]