6 personer oppstilt som holder plakater som ser ut som snakkebobler

Studiebarometeret

Takk for deltakelsen og innsatsen!

Takk til alle som har deltatt i undersøkelsen Studiebarometeret. UiT setter stor pris på oppslutningen!  

 UiT retter også en takk til hver og en av de ansatte som har bidratt i forbindelse med undersøkelsen. 

Til sammen deltok 1981 andre- og femteårs studenter ved UiT i undersøkelsen. UiT sin svarprosent ble 46 %, noe som er 6 % over det nasjonale snittet. Oppslutningen om undersøkelsen fra studenter, ansatte og samarbeidspartnere har bidratt til at UiT har oppnådd svarprosenter som ligger godt over det nasjonale snittet, noe UiT setter pris på.

Vinnere av UiT sine premier

Vinnerne av UiT sine premier er trukket. De tre UiT studentene som vant hvert sitt gavekort på kr 4 000 har fått beskjed på e-post. De tre vinnerne av Instagramkonkurransen har fått tilsendt sine gavekort på e-post (på 1 000 kr til Samskipnadens kantiner).

Lansering av resultater

Vanligvis lanseres resultatene av undersøkelsen i februar. Etter lanseringen kan resultatene ses her: https://www.studiebarometeret.no/no/ og rapportene for UiT legges ut på denne siden (https://uit.no/studiebarometeret).

Om undersøkelsen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomfører en årlig nasjonal undersøkelse blant norske studenter. Temaet er opplevelse av kvalitet i studieprogrammene. Undersøkelsen er rettet mot 2. og 5. årsstudenter.

Formålet er å øke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon til høyskoler/universiteter, studenter og andre. Vi på UiT benytter tilbakemeldingene aktivt for å forbedre studiekvaliteten. 

Undersøkelsen omfatter temaer som:

 • Valg av studiested/-program
 • Undervisningssituasjonen
 • Vurderingsformer
 • Læringsutbytte
 • Studieinnsats
 • Praksis
 • Tilknytning til arbeidslivet
 • Kunstig intelligens

Ved å delta:

 • Bidrar du i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten, med å si fra om hva som kan forbedres på ditt studieprogram.
 • Får UiT informasjon om hva du mener om studiekvaliteten. Informasjonen brukes til å forbedre studieprogrammene.
 • Får samfunnet ny kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning

ENGLISH

1981 students from UiT participated in The Student Survey (Studiebarometeret). Thank you for participating! The results are published in February, and can be seen on https://www.studiebarometeret.no/en. Local reports about UiT can be seen on this page (https://uit.no/studiebarometeret).