Studiebarometeret viser at geologistudentene er fornøyde med studiet

Resultatene fra Studiebarometeret 2023 er offentliggjort, og geologistudiene ved UiT kommer positivt ut, ikke minst på overordnet tilfredshet med studiet.

Geologistudentene trives på Naturfagbygget, et bygg som fyller 50 år i 2024, men som stod ferdig renovert og ombygd i 2022
Geologistudentene trives på Naturfagbygget, et bygg som fyller 50 år i 2024, men som stod ferdig renovert og ombygd i 2022. Foto: Kai Mortensen
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 19.02.24 11:18 Oppdatert: 20.02.24 09:18
Naturvitenskap Studentliv / Studier

Helt siden 2013 har Studiebarometeret blitt årlig utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og formålet er både å gi informasjon om studiekvalitet til studiesøkere, samt kunne brukes av institusjonene i kvalitetsarbeidet. Det er studenter på andre og femte år hos alle norske universiteter og høyskoler som svarer på undersøkelsen, og omfatter rundt 1900 studieprogrammer. Studentene ranger de ulike delene i undersøkelsen med score fra 1 til 5, der 5 er best.

Spesielt interessant denne gangen er overordnet tilfredshet: nasjonalt og for alle utdanningstyper, ligger geologi høyt opp med en score på 4,3. Filosofi har tilsvarende, mens religion troner øverst med 4,5. Og blant geologi/geofag-programmene scorer våre program ved UiT 4,4 – både for bachelor- og masterprogrammet – altså høyere enn landsgjennomsnittet.

Dette er tall som Institutt for geovitenskap er svært glade for å se, ikke minst også at svarprosenten for B-GEO er nesten 80%, langt høyere enn snittet. Det er gledelig at jobben som gjøres blant faglig ansatte, administrasjon og støtteapparat ved instituttet bærer frukter og at studentene trives. Som for Studiebarometeret 2022 kan mye tilskrives læringsmiljø, sosial trivsel i eget bygg og en styrket arbeidslivsrelevans.

Se resultatene i Studiebarometeret for Geologi – bachelor og Geosciences – master målt opp mot gjennomsnittet av alle geofag i landet.

Se også pressemeldingen fra NOKUT.


Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler