Ressurser

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi

Nå skal luftforurensingen i Nord-Norge kartlegges

Og det av realfagselever ved videregående skoler i landsdelen. Lærerne som deltar i prosjektet var denne uken samlet til felles kurs.

Lærerne som skal være med i forskningsprosjektet "air:bit" var samlet for å lære seg å bygge og programmere måleboksene som skal brukes i prosjektet. Foto: Geir Sagelv

Ti skoler fra Finnmark, Troms og Nordland deltar i prosjektet som har fått navnet "air:bit –et forskningsprosjekt om luftforurensing". I løpet av lærerkurset fikk de opplæring i hvordan bygge og programmere målesensorene som skal brukes i prosjektet.

Relevant problemstilling for elevene fra Mo i Rana

Inger-Marie Wetjen og Stig Ulvestad har reist helt fra Mo i rana for å delte på lærerkurset Foto: Ida Pedersen
To av kursdeltakerne, Inger-Marie Wetjen og Stig Ulvestad, underviser i «Teknologi og forskningslære 1» ved Polarsirkelen VGS i Mo i Rana.  

-Hvorfor ønsker dere at klassen skal være med på "air:bit"?

-Elevene får mulighet til å gjøre reell forskning og dataen de samler inn skal faktisk brukes til noe. De får være med på et forskningsprosjekt som går ut over det «å finne opp noe» på skolen, sier Wetjen.

De to lærerne kan fortelle at problemstillingen på prosjektet er høyst relevant for elevene i Mo i Rana, da byen er plaget med høy luftforurensing fra industripark.

-Hvor mange dager i året er luftforurensingen på Mo på rødt nivå?

-Det vet vi ikke, vi har ingen varsling. Kanskje prosjektet kan være med på å bidra til at vi får varsling, forteller Ulvestad.

Har fått oppdrag av UiT gjennom Lektor2

Klassene som deltar får utdelt et oppdrag av Skolelaboratoriet, Metrologisk institutt og Norsk institutt for luftforskning gjennom Naturfagssentrets Lektor2 ordning. Oppdraget går ut på at klassene skal måle luftkvaliteten i deres nærmiljø. Målingene skal gjøres med målebokser, som de skal bygge og programmere selv.

Wetjen forteller at elevene «våknet litt til» når de fikk høre om oppdraget og at de synes det hørtes spennende ut.

-Jeg tror det er motiverende for elevene at de er med på noe «større», som store seriøse forskningsinstitusjoner deltar i.

Laster opp data på nett – alle kan følge med

Prosjektkorrdinator Bjørn Fjukstad ( i midten) håper at prosjektet kan bidra til å øke bevisstheten rundt luftforurensning Foto: Geir Sagelv
Elevene starter opp med målingene i løpet av våren 2018. Dataen de samler inn vil bli gjort tilgjengelig for alle via nettstedet airbit.uit.no.

- Med åpne data kan også andre forskningsprosjekter bruke datasettene , sier prosjektkoordinator Bjørn Fjukstad fra institutt for informatikk ved UiT.

Fjukstad forteller at de håper at prosjektet og målingene til elevene kan bidra til å bedre kunnskapen om luftforurensing i Nord-Norge.

- Dataen de henter inn kan øke bevisstheten rundt luftforurensning, og kanskje gjøre at man kan sette inn tiltak for å bedre den.

Les mer:

Hvordan er luftkvaliteten i Tromsø?

Kongsbakken-elever skal måle kvaliteten på tromsølufta 

Elever skal hjelpe til i forskning på luft - NRK radio

Prosjektside air:bit