Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

air:bit 2021/2022

liteboksbilde

air:bit - et forskningsprosjekt om luftforurensning.


I dette prosjektet måler elever fra videregående skoler i hele Nord-Norge luftforurensning der de bor. Lærerne får opplæring 20. og 21. januar og skoleklassene kommer til UiT for å ferdigstille måleboksene feb-mars 2022.
Se 2 min film fra bygging av sensorboks!

Luftpartikkelmåler.JPG

Bilde av Arduino-måleboks som elevene bygger og programmerer selv.

Prosjektet går ut på:

 1. Oppdrag fra UiT: elevene skal gjennomføre air:bit – et forskningsprosjekt om luftforurensning. I dette prosjektet samarbeider vi med Tromsø kommune, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Telenor.
 2. Lokal oppdragsgiver: Skolene/elevene bør også ha lokal oppdragsgiver som bestiller luftforurensningsdata. For Lektor2 skolene er det gjennom Lektor2 -ordningen krav om lokal oppdragsgiver. Oppdraget skal inneholde problemstilling knyttet til innhentet luftforurensningsdata.
 3. Lærerkurs for lærere som deltar i prosjektet. På dette kurset vil lærerne få opplæring slik at de kan veilede og støtte elevene gjennom prosjektet. Deltagelse på lærerkurset er en forutsetning for å delta på prosjektet.
 4. Skolene får tilsendt utstyrsbokser som inneholder sensorer og materialer for å bygge egne luftforurensningsmålebokser. Grupper på 2-3 elever lodder, bygger, setter sammen og programmerer èn måleboks per gruppe. Måleboksene programmeres i Phyton.
 5. Klassene kommer til Skolelaboratoriet i realfag og teknologi ved UiT Tromsø i løpet av februar/mars og får hjelp til programmering, testing og opplasting av måledata.
 6. Elevene måler luftforurensning gjennom vinteren og våren (februar - mai/ juni). 
 7. Elevene svarer på oppdraget ved å presentere sine funn og konklusjoner.

Kostnader:

Selve elevaktiviteten er gratis for skolene, men skolene må betale for utstyrsboksene, 1500 kr per boks (2-3 elever per boks). Det vil bli vurdert reisestøtte for skoler som har store reiseutgifter, maks 2000,- kr pr pers.

 

Hvordan får lærerne og elevene hjelp:

15.-16. desember 2021 arrangerer Skolelaboratoriet i realfag og teknologi et lærerkurs for lærerne som skal gjennomføre prosjektet i sine klasser. Se mer informasjon om lærerkurset her.

Elever og lærere som er med i prosjektet får tilgang til en digital læringsressurs. Her vil det være startkode som elevene kan benytte for å komme i gang, små videosnutter og bilder av hvordan man lodder og setter sammen måleboksen, samt lærerfasit på koden. Det vil også være faglige foredrag som elevene kan bruke som bakgrunnsinformasjon.

Tidsplan:

 • 20.-21. januar - Lærerkurs i Tromsø
 • Februar 2022 - Elevene bygger, lodder, setter sammen, og programmerer måleboksene på skolen
 • Februar/Mars 2022 - Dagsbesøk på Skolelaboratoriet i for deltakere i prosjektet
 • Februar/Mars - April/Mai 2022 - Elevene måler luftforurensningen i nærmiljøet og laster opp data til websystemet, samt at elevene bearbeider innsamlet data og jobber med problemstillingen
 • Mai/Juni 2022 - Elevene presenterer gruppevis sine funn og resultater på skolen

 

Hvem passer opplegget for:

Luftforurensningsprosjektet er tverrfaglig og passer for videregående realfagselever i flere forskjellige fag - teknologi og forskningslære, fysikk, kjemi og matematikk/statistikk.

Se relevante læreplanmål her

 

Omtale og presentasjoner av prosjektet:

Reisebrev fra tidligere prosjektkoordinator, Bjørn Fjukstad, fra stor utdanningskonferanse i Baltimore, USA, hvor prosjektet ble presentert: https://kidsakoder.no/2018/03/12/reisebrev-acm-sigcse-2018/

Nyhetssak på uit.no fra lærerkurset i 2017: https://uit.no/skolelab/art?p_document_id=544504


Fagområde: Teknologi, Programmering
Type aktivitet: Labøvelse, Felt
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2, Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2, Teknologi og forskningslære X, Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2
Varighet: Januar 2022 - Mai/ Juni 2022
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Os, Vibeke

Klikk her for å melde på din klasse!