air:bit

Høsten 2017 startet Skolelaboratoriet prosjektet air:bit - et forskningsprosjekt om luftforurensning. I dette prosjektet måler elever fra videregående skoler i hele Nord-Norge luftforurensning der de bor. Dette gjøres ved hjelp av en selvbygd Arduino-måleboks.

Prosjektet videreføres skoleåret 2018/2019.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NILU – Norsk institutt for luftforskning og Meteorologisk institutt.

Hvem kan delta:

Invitasjon sendes til alle videregående skoler i Nord-Norge med studiespesialiserende linjer. Ved fulltegning vil Lektor2 -skoler prioriteres.

 • Påmelding: Trykk på den grønne linken "Klikk her for å melde på din klasse!" nederst på denne sida.
 • Påmeldingsfrist: 8. oktober 2018

20 klasser vil få muligheten til å delta. Vi ønsker å måle luftforurensing fra så mange plasser som mulig, så det kan bli satt en begrensning for skoler som ønsker å delta med flere klasser.

 

Luftpartikkelmåler.JPG

Bilde av Arduino-måleboks som elevene bygger og programmerer selv.

Prosjektet går ut på:

 1. Oppdrag fra UiT: elevene skal gjennomføre air:bit – et forskningsprosjekt om luftforurensning. Meteorologisk Institutt og NILU stiller som samarbeidspartnere fra næringslivet.

 2. Lokal oppdragsgiver: Skolene/elevene bør også ha lokal oppdragsgiver som bestiller luftforurensningsdata. For Lektor2 skolene er det gjennom Lektor2 -ordningen krav om lokal oppdragsgiver. Oppdraget skal inneholde problemstilling knyttet til innhentet luftforurensningsdata.

 3. Lærerkurs for lærere som deltar i prosjektet. På dette 2-dagers kurset vil lærerne få opplæring slik at de kan veilede og støtte elevene gjennom prosjektet. Deltagelse på lærerkurset er en forutsetning for å delta på prosjektet.

 4. Skolene får tilsendt utstyrsbokser som inneholder sensorer og materialer for å bygge egne luftforurensningsmålebokser. Grupper på 2-3 elever lodder, bygger, setter sammen og programmerer èn måleboks per gruppe. Måleboksene programmeres i språket C.
  Måleboksene består av: Arduino Uno, GPS, minnekort/minnekortleser, batteri, temperatursensor, luftfuktighetssensor og støvsensor (PM2,5 og PM10).

 5. Klassene kommer til Skolelaboratoriet i realfag og teknologi ved UiT Tromsø i løpet av januar/februar og får hjelp til programmering, testing og opplasting av måledata.

 6. Elevene måler luftforurensning gjennom vinteren og våren (januar/ februar - mai/ juni). Måledataene lastes opp til webserveren fra minnekortet i måleboksen: http://luft.cs.uit.no/

 7. Elevene svarer på oppdraget ved å presentere sine funn og konklusjoner.

Kostnader:

Selve elevaktiviteten er gratis for skolene, men skolene må betale for utstyrsboksene, 1500 kr per boks (2-3 elever per boks). Skolene må også dekke reiseutgiftene til samlingen i Tromsø i januar/februar 2019. Det vil bli vurdert reisestøtte for skoler som har store reiseutgifter.

Hvordan får lærerne og elevene hjelp:

23. og 24. oktober 2018 arrangerer Skolelaboratoriet i realfag og teknologi et 2-dagers lærerkurs for lærerne som skal gjennomføre prosjektet i sine klasser. Se mer informasjon om lærerkurset her.

Elever og lærere som er med i prosjektet får tilgang til en digital læringsressurs (Git hub) der alt av hjelp og ressurser vil ligge. Her vil det være startkode som elevene kan benytte for å komme i gang, små videosnutter og bilder av hvordan man lodder og setter sammen måleboksen, samt lærerfasit på koden. Det vil også være faglige foredrag fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Meteorologisk Instiutt og UiT Norges arktiske universitet som elevene kan bruke som bakgrunnsinformasjon.

Det vil opprettes en nettverksgruppe for deling av kunnskap og erfaringer.

Tidsplan:

 • August 2018 - Skolene i Nord-Norge får invitasjon til å være med på prosjektet
 • 8. oktober - Påmeldingsfrist for skolene til å være med på prosjektet
 • 8. oktober - Påmeldingsfrist lærerkurset
 • Oktober - 2-dagers lærerkurs i Tromsø (23. og 24. oktober)
 • Januar 2019 - Elevene bygger, lodder, setter sammen, og programmerer måleboksene på skolen
 • Januar/Februar 2019 - Dagsbesøk på Skolelaboratoriet i for deltakere i prosjektet
 • Januar/Februar - april/mai 2019 - Elevene måler luftforurensningen i nærmiljøet og laster opp data til websystemet, samt at elevene bearbeider innsamlet data og jobber med problemstillingen
 • Mai/Juni 2019 - Elevene presenterer gruppevis sine funn og resultater på skolen

Hvem passer opplegget for:

Luftforurensningsprosjektet er tverrfaglig og passer for videregående realfagselever i flere forskjellige fag - teknologi og forskningslære, fysikk, kjemi og matematikk/statistikk.

Se relevante læreplanmål her

Omtale og presentasjoner av prosjektet:

Nyhetssak fra Tromsø kommune: https://www.tromso.kommune.no/vgs-elever-med-svevestoevprosjekt.6084224-110070.html

Reisebrev fra tidligere prosjektkoordinator, Bjørn Fjukstad, fra stor utdanningskonferanse i Baltimore, USA, hvor prosjektet ble presentert: https://kidsakoder.no/2018/03/12/reisebrev-acm-sigcse-2018/

Nyhetssak på uit.no fra lærerkurset i 2017: https://uit.no/skolelab/art?p_document_id=544504


Fagområde: Teknologi
Type aktivitet: Labøvelse, Felt
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2, Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2, Teknologi og forskningslære X, Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2
Varighet: Januar 2018 - Mai/ Juni 2018
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående

Klikk her for å melde på din klasse!