Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

air:bit 2021/2022

liteboksbilde

NB! air:bit revideres. Ny versjon kommer i løpet av høsten 2021

air:bit - et forskningsprosjekt om luftforurensning.
I dette prosjektet måler elever fra videregående skoler i hele Nord-Norge luftforurensning der de bor. Dette gjøres ved hjelp av en selvbygd Arduino-måleboks.


 • Påmelding: Trykk på den grønne linken "Klikk her for å melde på din klasse!" nederst på denne sida.
 • Påmeldingsfrist: kommer

 

 

Luftpartikkelmåler.JPG

Bilde av Arduino-måleboks som elevene bygger og programmerer selv.

Prosjektet går ut på:

 1. Oppdrag fra UiT: elevene skal gjennomføre air:bit – et forskningsprosjekt om luftforurensning. Meteorologisk Institutt og NILU stiller som samarbeidspartnere fra næringslivet.
 2. Lokal oppdragsgiver: Skolene/elevene bør også ha lokal oppdragsgiver som bestiller luftforurensningsdata. For Lektor2 skolene er det gjennom Lektor2 -ordningen krav om lokal oppdragsgiver. Oppdraget skal inneholde problemstilling knyttet til innhentet luftforurensningsdata.
 3. Lærerkurs for lærere som deltar i prosjektet. På dette kurset vil lærerne få opplæring slik at de kan veilede og støtte elevene gjennom prosjektet. Deltagelse på lærerkurset er en forutsetning for å delta på prosjektet.
 4. Skolene får tilsendt utstyrsbokser som inneholder sensorer og materialer for å bygge egne luftforurensningsmålebokser. Grupper på 2-3 elever lodder, bygger, setter sammen og programmerer èn måleboks per gruppe. Måleboksene programmeres i språket C. Måleboksene består av: Arduino Uno, GPS, minnekort/minnekortleser, batteri, temperatursensor, luftfuktighetssensor og støvsensor (PM2,5 og PM10).
 5. Klassene kommer til Skolelaboratoriet i realfag og teknologi ved UiT Tromsø i løpet av januar/februar og får hjelp til programmering, testing og opplasting av måledata.
 6. Elevene måler luftforurensning gjennom vinteren og våren (januar/ februar - mai/ juni). Måledataene lastes opp til webserveren fra minnekortet i måleboksen: http://luft.cs.uit.no/
 7. Elevene svarer på oppdraget ved å presentere sine funn og konklusjoner.

Kostnader:

Selve elevaktiviteten er gratis for skolene, men skolene må betale for utstyrsboksene, 1500 kr per boks (2-3 elever per boks). Det vil bli vurdert reisestøtte for skoler som har store reiseutgifter, maks 2000,- kr pr pers.

 

Hvordan får lærerne og elevene hjelp:

12. november 2020 arrangerer Skolelaboratoriet i realfag og teknologi et lærerkurs for lærerne som skal gjennomføre prosjektet i sine klasser. Se mer informasjon om lærerkurset her.

Elever og lærere som er med i prosjektet får tilgang til en digital læringsressurs (Git hub) der alt av hjelp og ressurser vil ligge. Her vil det være startkode som elevene kan benytte for å komme i gang, små videosnutter og bilder av hvordan man lodder og setter sammen måleboksen, samt lærerfasit på koden. Det vil også være faglige foredrag som elevene kan bruke som bakgrunnsinformasjon.

Det vil opprettes en nettverksgruppe for deling av kunnskap og erfaringer.

Tidsplan:

 • Oktober 2021 - Skolene i Nord-Norge får invitasjon til å være med på prosjektet
 • Ikke fastsatt - Påmeldingsfrist for skolene til å være med på prosjektet
 • Ikke fastsatt - Påmeldingsfrist lærerkurset
 • Desember - Lærerkurs i Tromsø
 • Januar 2022 - Elevene bygger, lodder, setter sammen, og programmerer måleboksene på skolen
 • Januar/Februar 2022 - Dagsbesøk på Skolelaboratoriet i for deltakere i prosjektet
 • Januar/Februar - April/Mai 2022 - Elevene måler luftforurensningen i nærmiljøet og laster opp data til websystemet, samt at elevene bearbeider innsamlet data og jobber med problemstillingen
 • Mai/Juni 2022 - Elevene presenterer gruppevis sine funn og resultater på skolen

 

Hvem passer opplegget for:

Luftforurensningsprosjektet er tverrfaglig og passer for videregående realfagselever i flere forskjellige fag - teknologi og forskningslære, fysikk, kjemi og matematikk/statistikk.

Se relevante læreplanmål her

 

Omtale og presentasjoner av prosjektet:

Reisebrev fra tidligere prosjektkoordinator, Bjørn Fjukstad, fra stor utdanningskonferanse i Baltimore, USA, hvor prosjektet ble presentert: https://kidsakoder.no/2018/03/12/reisebrev-acm-sigcse-2018/

Nyhetssak på uit.no fra lærerkurset i 2017: https://uit.no/skolelab/art?p_document_id=544504


Fagområde: Teknologi, Programmering
Type aktivitet: Labøvelse, Felt
Skolefag: Fysikk 1, Fysikk 2, Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2, Teknologi og forskningslære X, Teknologi og forskningslære 1, Teknologi og forskningslære 2
Varighet: Januar 2022 - Mai/ Juni 2022
Maks antall elever: 30
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Os, Vibeke

Klikk her for å melde på din klasse!